wci nowyny     Оновлено: Ponedilok, 16 zhowtnja 2017 - 16:40

Prawa hromadjan krajin JeEP na terytoriji Welykoji Brytaniji

Prawa hromadjan krajin JeEP na terytoriji Welykoji Brytaniji

U zij ctatti podajutcja ta pojacnjujutcja čynni prawa, jaki majut hromadjany krajin Europejckoho Ekonomičnoho Proctoru (JeEP) na terytoriji Cpolučenoho Koroliwctwa Welykoji Brytaniji ta Piwničnoji Irlandiji.Dlja lehšoho rosuminnja, cpočatku pojacnjujutcja holowni terminy, jaki suctričajutcja u zij ctatti, a dali podajutcja čynni mihrazijni prawyla, kotri wycwitljujut čynnyj ctatuc hromadjan krajin JeEP na terytoriji Welykoji Brytaniji.


Terminolohija

Členamy cimji hromadjan JeEP wwažajutcja bespoceredni členy jich cimji.
Do bespocerednich členiw cimji hromadjan JeEP naležat nactupni ocoby:
- jich družyna abo čolowik;
- jich zywilnyj partner čy partnerka;
- jich dity, abo onuky, čyj wik šče ne cjahnuw 21 roku;
- dity čy onuky čolowika abo družyny hromadjan JeEP, čyj wik šče ne cjahnuw 21 roku;
- dity čy onuky zywilnoho partnera abo partnerky hromadjan JeEP, čyj wik šče ne cjahnuw 21 roku;
- batky abo prabatky, kotri je saležnymy wid hromadjan JeEP;
- batky abo prabatky, kotri je saležnymy wid družyny abo wid čolowika hromadjan JeEP;
- batky abo prabatky, kotri je saležnymy wid zywilnoji partnerky abo partnera hromadjan JeEP.

Jakščo hromadjanyn čy hromadjanka JeEP perebuwajut u CK, jak ctudenty, to wy wwažatymetec členom jich cimji, jakščo wy:
jich čolowik (družyna) abo jakščo wy jich zywilnyj partner (partnerka), abo
jakščo wy saležni wid nych, abo
jakščo wy saležni wid jich čolowika (družyny), abo
jakščo wy saležni wid jich zywilnoho partnera (partnerky).

Pid terminom «saležni» tut majutcja na uwasi ti ocoby, kotri potrebujut poctijnoho dohljadu čeres napryklad jich wik, chworobu, inwalidnict čy podibne.
Inšymy clowamy, jakščo wy hromadjanyn čy hromadjanka JeEP i chočete aby waši batky čy prabatky dolučylyc ta žyly s wamy u Cpolučenomu Koroliwctwi, to wy budete smušeni dowecty, ščo wony potrebujut wašoho ščodennoho dohljadu čeres napryklad jich wik, chworobu, inwalidnict čy podibne.

Takož dije i protyležna norma, tobto, wy možete maty prawo na wjisd ta perebuwannja u CK, jakščo dani hromadjanyn čy hromadjanka JeEP je wid wac saležnymy w tim, ščo win, wona čy wony potrebujut wašoho poctijnoho dohljadu čeres napryklad jich wik, chworobu, inwalidnict čy podibne.


Widdalenymy (podalšymy čy nebespocerednimy) členamy cimji hromadjan JeEP wwažajutcja jich:
- batko abo maty, jakščo zym hromadjanam JeEP wže 21 rik abo bilše;
- diduc čy babucja;
- brat čy cectra;
- ctryj čy ctryjanka;
- dwojeridni braty čy cectry.


U zij ctatti jdetcja pro tak swanych «kwalifikowanych ocib» abo «prawomočnych ocib». Tut clowo kwalifikowanyj ne maje ničoho cpilnoho s bud-jakoju profecijnoju kwalifikazijeju, a natomict osnačaje, ščo zi hromadjany JeEP je takymy, ščo widpowidajut pewnym kryterijam, kotri pereličujutcja dali.

Kwalifikowanymy ocobamy (abo prawomočnymy ocobamy) u Cpolučenomu Koroliwctwi wwažajut hromadjan krajiny JeEP, kotri widpowidajut wymoham uhody pro wilne perecuwannja ocib.
Aby hromadjanyn čy hromadjanka krajiny JeEP widpowidala wymoham uhody pro wilne perecuwannja na terytoriji CK, wony majut buty odnym s nactupnych:
- sajnjati (majut prazju), abo
- camo-sajnjati, abo
- camo-sabespečeni, abo
- ctudenty, abo
- ofizijno sarejectrowani, jak besrobitnyj(a) (jobseeker).

Detalno wci zi acpekty pereličujutcja ta pojacnjujutcja nyžče u zij ctatti, u punkti 3. EUN1.3.


Čynni prawyla :

1. EUN1.1 - Europejcke sakonodawctwo

Dyrektywa pro Wilne Perecuwannja Ocib - 2004/38 EC nadaje prawo hromadjanam krajin JeEP ta členam jich cimji wilno perecuwatyc ta oceljatyc w mežach terytoriji krajin, jaki je členamy Europejckoho Ekonomičnoho Proctoru (JeEP).

Brytancki mihrazijni prawyla wid 2006 roku wtiljujut zju Dyrektywu pro Wilne Perecuwannja Ocib u sakonodawctwo Cpolučenoho Koroliwctwa Welykoji Brytaniji ta Piwničnoji Irlandiji.

Zi prawyla pojacnjujut prawa hromadjan krajin JeEP ta členiw jich cimji, jaki ctocujutcja jich wjisdu ta perebuwannja na terytoriji Cpolučenoho Koroliwctwa (CK).


2. EUN1.2 - Jaki krajiny naležat do krajin JeEP

Do pereliku krajin-členiw Europejckoho Ekonomičnoho Proctoru naležat wci krajiny Europejckoji Uniji rasom s Iclandijeju, Lichtenštajnom ta Norwehijeju.

Dali pownyj perelik krajin-členiw JeEP:

Awctrija
Belhija
Bolharija (2)
Chorwatija
Čecka Recpublika
Kipr
Danija
Ectonija
Finljandija
Franzija
Nimeččyna
Hrezija
Uhorščyna
Iclandija (1)
Irlandija
Italija
Lichtenštejn (1)
Ljukcemburh
Latwija
Lytwa
Malta
Niderlandy
Norwehija (1)
Polšča
Portuhalija
Rumunija (2)
Clowaččyna
Clowenija
Icpanija
Šwezija
Cpolučene Koroliwctwo Welykobrytaniji ta Piwničnoji Irlandiji

(1): Iclandija, Lichtenštajn ta Norwehija ne je členamy EU, ale wony je čactynoju JeEP. Tobto, hromadjany zych krajin koryctujutcja takymy ž camymy prawamy wilnoho perecuwannja ljudej, ščo j hromadjany EU.

(2): Hromadjany Bolhariji ta Rumuniji, kotri prybuly u Brytaniju s metoju prazewlaštuwannja, potrebujut dodatkowoho doswolu na prazju. Čytajte pro ze nyžče, u punkti EUN1.6 .

U 2002 rozi bulo docjahneno uhody miž EU ta Šwejzarijeju pro wilne perecuwannja ocib, jake doswolylo hromadjanam Šwejzariji dolučytyc do sony wilnoho perecuwannja ljudej. Ze osnačaje, ščo hromadjany Šwejzarckoji Konfederaziji ta členy jich cimji majut take came prawo na wilne perecuwannja, ščo j hromadjany EU.


3.EUN1.3 - Prawa hromadjan JeEP u Cpolučenomu Koroliwctwi

Hromadjany krajin JeEP majut powne prawo na wjisd ta ocelennja na terytoriji Welykoji Brytaniji ta Piwničnoji Irlandiji, ale pry zomu pid čac peretynu brytanckoho kordonu wid nych možut wymahaty pokasaty cwij pacport čy identyfikazijnu kartku.

Jakščo hromadjanyn čy hromadjanka JeEP je predmetom čynnoho (dijcnoho) nakasu pro joho čy jiji deportaziju, to wony mucjat podaty sajawu na ckacuwannja zoho nakasu pered tym, jak majut namir powernutyc na terytoriju CK.

Jakščo zej nakas ckacowano, to dani hromadjany JeEP majut powne prawo na sakonnyj wjisd na terytoriju CK.

Nakas pro deportaziju može ctaty nečynnymy (nedijcnymy) u wypadku, jakščo dana ocoba ctala členom cimji hromadjan JeEP, pry umowi, ščo zi hromadjany JeEP widpowidajut wymoham uhody pro wilne perecuwannja ocib. Inšymy clowamy, jakščo wac bulo deportowano s CK, a wy piclja zoho ctaly členom cimji hromadjan JeEP, to danyj nakas pro wašu deportaziju ckacowujetcja i todi wy otrymujete prawo na wjisd ta ocelennja na terytoriji CK, jak členy cimji hromadjan JeEP.

Wymoham uhody pro wilne perecuwannja ocib u CK widpowidajut wci hromadjany JeEP, pry umowi, ščo wony:
- sajnjati (majut prazju), abo
- camo-sajnjati, abo
- camo-sabespečeni, abo
- ctudenty, abo
- ofizijno sarejectrowani, jak taki, ščo perebuwajut u pošuku prazi, tobto sarejectrowani, jak besrobitni (jobseeker).

Jakščo hromadjany JeEP ne wykoryctowujut uhodu pro wilne perecuwannja ocib, tobto ne widpowidajut žodnomu s wyšče sasnačenych punktiw. to todi wony majut prawo ocelytyc u CK tilky na period ne bilše troch micjaziw.

Hromadjany JeEP majut prawo žyty na terytoriji Cpolučenoho Koroliwctwa bilše niž try micjazi, pry umowi, ščo uwec zej čac wony salyšajutcja kwalifikowanymy ocobamy.


Kwalifikowani ocoby

1. Kwalifikowanymy ocobamy wwažajutcja hromadjany JeEP, jakščo wony ofizijno sarejectrowani, jak ocoby kotri šukajut prazju.
Taki hromadjany JeEP sobowjasani maty cwidčennja, ščo wony šukajut prazju i majut realni šancy jiji snajty. Dlja prykladu, wony možut maty cwidčennja pro te, ščo u nych buly cpiwbecidy wlaštuwannja na robotu, abo možut maty cwidčennja pro wolodinnja profecijnoju kwalifikazijeju, abo cwidčennja pro te, ščo wony sarejectrowani na birži prazi (Job Centre) abo u ahenzijach s prazewlaštuwannja. U bilšocti wypadkiw wid hromadjan JeEP očikujetcja, ščo win čy wona ctanut ekonomično aktywnymy na terytoriji CK u šectymicjačnyj period piclja toho, jak wony tut ocelylyc.
Takož duže jmowirno, ščo hromadjany JeEP, kotri perebuwajut u pošuku prazi, možut takož widpowidaty wymoham uhody pro wilne perecuwannja jak camo-sabespečeni (camo-doctatni) ocoby.

2. Kwalifikowanymy ocobamy takož wwažajutcja hromadjany JeEP, kotri prazjujut.
Tobto hromadjany JeEP mucjat maty cwidčennja, ščo wony majut poctijnu abo tymčacowu prazju. Dlja prykladu, win čy wona možut maty kontrakt, jakyj wony uklaly si cwojim robotodawzem, abo možut maty platižni doručennja (pay slips).
Jakščo hromadjany JeEP tymčacowo prypynjajut cwoju robotu, to wony wce odno možut wwažatyc kwalifikowanoju ocoboju, jakščo wony:

  • tymčacowo ne možut snajty robotu čeres chworobu, čy podibne;

  • je wymušeno besrobitni piclja toho, jak wže prazjuwaly u CK ta sarejectrowani na birži, jak taki, ščo perebuwajut u pošuku prazi i do zoho wony wže maly prazju uprodowž prynajmni odnoho roku;

  • možut nadaty cwidčennja pro te, ščo wony šukajut prazju u CK i majut cprawžni šancy jiji otrymaty;

  • wony je wymušeno besrobitni, napryklad u resultati ckoročennja, i wže počaly jakuc inšu profecijnu praktyku čy pidhotowku;

  • wony swilnylyc sa wlacnym bažannjam i počaly profecijnu praktyku (trenuwannja), jaka powjasana s jich poperednoju prazeju.3. Kwalifikowanymy ocobamy takož wwažajutcja hromadjany JeEP, kotri je camo-sajnjati (self-employed).
U zomu wypadku hromadjanyn čy hromadjanka JeEP majut maty cwidčennja pro te, ščo wony je camo-sajnjati ocoby na terytoriji Brytaniji. Dlja prykladu, wony možut pokasaty kopiji cwojich bisnec rachunkiw čy rachunkiw-faktur (business accounts), čy pokasaty lyct wid cwoho buchhaltera (accountant).

4. Kwalifikowanymy ocobamy takož wwažajutcja hromadjany JeEP, jakščo wony je camo-sabespečeni (camo-doctatni) ocoby (self-sufficient).
U zomu wypadku hromadjany JeEP majut maty cwidčennja, ščo win čy wona majut doctatni recurcy na cwoje financowe camoutrymannja, tobto, ščo jich perebuwannja na terytoriji Welykoji Brytaniji ne cpryčynyt žodnoho nawantažennja na cyctemu cozialnoho sabespečennja deržawy. Inšymy clowamy zi hromadjany, pid čac cwoho perebuwannja u CK, u žodnomu wypadku ne swertajutcja sa deržawnoju cozialnoju dopomohoju.
Camodoctatni hromadjany JeEP takož sobowjasani maty pownu medyčnu ctrachiwku (comprehensive sickness insurance) na cebe ta na kožnoho člena cwojeji cimji.

Šče odnym prykladom camo-sabespečenych hromadjanyna čy hromadjanky JeEP možut buty pencionery, jakščo wony majut cwidčennja pro te, ščo otrymujut doctatnju penciju i widtak majut doctatni financowi recurcy aby ne swertatyc sa deržawnoju cozialnoju dopomohoju na terytoriji CK.

Sauwažte, ščo camodoctatnimy možut takož wwažatyc hromadjany JeEP, jakych financowo sabespečujut členy jich cimji, kotri ne obowjaskowo je hromadjanamy JeEP.
Napryklad, jakščo wy hromadjanyn JeEP i ne prazjujete, a waša družyna hromadjanka Ukrajiny i financowo utrymuje wac ta wcju wašu cimju, to u zomu wypadku wy takož budete wwažatyc camodoctatnimy, tobto wy je kwalifikowanoju ocoboju. Wona može utrymuwaty wac ta wašu cimju abo čeres te, ščo wona prazjuje abo procto čeres te, ščo wona maje doctatni dlja zoho košty. Ze ž came ctocujetcja j inšych členiw wašoji cimji.

5. Kwalifikowanymy ocobamy takož wwažajutcja hromadjany JeEP, jakščo wony ctudenty.
U zomu wypadku dani ocoby mucjat maty cwidčennja, ščo wony sarachowani u nawčalnomu sakladi, jakyj je u pereliku Rejectru DFES - Departamentu s Innowazij, Uniwercytetiw ta Sdibnoctej (Department for Innovation, Universities & Skills, ckor. DFES).
Napryklad, hromadjanyn JeEP može maty lycta s koledžu čy uniwercytetu, jakyj pidtwerdžuje, ščo win čy wona sarachowani na pewnyj kurc. Zej lyct maje maty wkasanu trywalict nawčannja.
Pocylannja na perelik rejectru DFES je takož na dni zijeji ctatti, u cekziji Korycne.

6. Kwalifikowanymy ocobamy u CK takož wwažajutcja hromadjany JeEP, kotri otrymujut cozialnu deržawnu dopomohu, pry umowi:

  • jakščo wony je praziwnyky, kotri otrymujut dodatkowu cozialnu dopomohu, jak dlja prykladu podatkowi kredyty (tax credits) u swjasku s jich nyskymy dochodamy;

  • jakščo wony je tymčacowo besrobitni (čeres chworobu, čy podibne) piclja toho, jak wony proprazjuwaly pewnyj čac u CK i saras otrymujut dopomohu po besrobittju ta inšu cozialnu dopomohu i ze trywaje do toho čacu, doky jich likar pidtwerdžuje jich necpromožnict prazjuwaty, i ščo wony majut namir prodowžyty prazjuwaty piclja toho, jak odužajut. Normalno očikujetcja, ščo ze trywatyme ne dowše niž šict micjaziw;U okremych wypadkach, hromadjany JeEP možut wwažatyc kwalifikowanymy ocobamy, jakščo wony prypynyly prazjuwaty s pryčyny wychodu na penciju čy s pryčyny dowičnoji inwalidnocti.


5. EUN1.5 - Prawa hromadjan JeEP, kotri naležat do katehoriji A8

Do 30 kwitnja 2011 roku dlja hromadjan Čeckoji Recpubliky, Uhorščyny, Ectoniji, Latwiji, Lytwy, Polšči, Clowaččyny ta Cloweniji bulo saprowadženo Cchemu Rejectraziji Praziwnykiw (Worker Registration Scheme).

30 Kwitnja 2011 roku urjad Welykoji Brytaniji prypynyw diju zijeji cchemy.


6. EUN1.6 - Prawa hromadjan Bolhariji ta Rumuniji u Welykij Brytaniji

Do cičnja 2014 roku u Welykij Brytaniji icnuwala norma, shidno s jakoju hromadjany Bolhariji ta Rumuniji powynni buly maty okremyj doswil na prazju na terytoriji CK.

Zja norma bilše ne dije. JIji dija saweršylac 1 cičnja 2014 roku.

Wid toho čacu, hromadjany Bolhariji ta Rumuniji možut wilno žyty ta prazjuwaty na terytoriji CK.

Do uwahy hromadjan Bolhariji ta Rumuniji
Jakščo wy žyly i prazjuwaly u CK do 1 cičnja 2014 roku, i saras čy u majbutnomu wy chočete podawatyc na kartku poctijnoho prožywannja piclja 5 rokiw abo chočete podawatyc na brytancke hromadjanctwo (piclja odnoho roku s kartkoju poctijnoho prožywannja) i pry zomu chočete aby wam sarachuwaly čac, jakyj wy prožyly u CK do 1 cičnja 2014 roku, to wy budete smušeni sacwidčyty, ščo do toho čacu wy maly prawo na prazju u CK, tobto, ščo todi wy maly okremyj doswil na prazewlaštuwannja u Welykij Brytaniji.


7. EUN1.7 - Rejectrazijni cwidoztwa (registration certificate)

Hromadjanam krajin JeEP ta členam jich cimji ne potribni rejectrazijni cwidoztwa, ale zi cwidoztwa potribni podalšym abo widdalenym členam cimji hromadjan JeEP.


8. EUN1.8 - Prawo hromadjan JeEP na poctijne prožywannja u CK (permanent right of residence)

Sa normalnych obctawyn hromadjany krajin JeEP awtomatyčno otrymujut prawo na poctijne prožywannja u Welykij Brytaniji piclja 5 rokiw prožywannja, pry umowi, ščo uwec zej čac win čy wona buly kwalifikowanymy ocobamy.

Dlja pidtwerdžennja cwoho prawa na poctijne prožywannja u CK, hromadjany JeEP možut podaty sajawu na otrymannja kartky poctijnoho prožywannja (permanent residence card).

Zja kartka daje jim prawo na otrymannja brytanckoho hromadjanctwa čeres 12 micjaziw piclja toho, jak wony jiji otrymaly.

Prozec otrymannja zijeji kartky opycano u okremij ctatti na zomu ž cajti. Dywitcja u pocylannjach na dni zijeji ctorinky.


9. EUN1.9 - Hromadjany JeEP ne je predmetom mihrazijnoho kontrolju

Hromadjany krajin JeEP ta členy jich cimji wyključeni s pereliku ocib, kotri pidljahajut pid mihrazijnyj kontrol shidno s čynnymy mihrazijnymy prawylamy Cpolučenoho Koroliwctwa.

Dyplomaty ta ofizijni ocoby krajin JeEP takož wyključeni s pereliku ocib, kotri je predmetom mihrazijnoho kontrolju.

Ze osnačaje, ščo pid čac peretynu kordonu Welykoji Brytaniji u jich projisnych dokumentach, ne kladutcja žodni widmitky.


10. EUN1.10 - Hromadjany JeEP majut prawo podawaty sajawy shidno s mihrazijnymy prawylamy

Hromadjany krajin JeEP majut prawo podawaty sajawy na otrymannja risnych mihrazijnych dokumentiw shidno s čynnymy mihrazijnymy prawylamy CK, jakščo wony majut na ze bažannja.


11. EUN1.11 - Členy cimji hromadjan JeEP majut prawo podawaty sajawy na mihrazijni dokumenty

Členy cimji (bespoceredni) hromadjan JeEP majut prawo podawaty sajawy na otrymannja dokumentiw na wjisd čy perebuwannja u CK, jakščo wony majut take bažannja, ale zi dokumenty ne je dlja nych neobchidnymy.


12. EUN1.12 - Wplyw cudowoho rišennja po cprawi Ruiz Zambrano

Urjad Cpolučenoho Koroliwctwa saprowadyw sminy u čynnych mihrazijnych prawylach Welykoji Brytaniji u swjasku s rišennjam Europejckoho Cudu po cprawi Ruiz Zambrano. Saprowadženi sminy wrachowujut rišennja Europejckoho Cudu.

Shidno s zym rišennjam, Europejckyj Cud poctanowyw, ščo krajiny-členy ne majut prawa widmowyty ocobi w jiji prawi na wjisd, prožywannja ta prazewlaštuwannja u krajini EU, jakščo:
- zja ocoba je holownym opikunom hromadjanyna EU, jakyj prožywaje u cwojij ridnij krajini EU, i ščo
- widmowa u prawi na wjisd čy perebuwannja dlja holownoho opikuna posbawylo b danoho hromadjanyna EU cuti praw joho hromadjanctwa EU, u wypadku wymušenoho wyclannja opikuniw sa meži JeEP.

Dane prawo ne je prawom, jake peredbačene Dyrektywoju 2004/38/EC, ale je prawom, jake wychodyt s praw hromadjan EU, jake mictytcja u Ctatti 20 Licabonckoji Uhody, jaka wysnačaje funkzijuwannja Europejckoji Uniji. Tobto wono je pochidnym prawom.

Came tomu, jakščo ocoba maje pochidne prawo, to wona ne maje prawa koryctuwatyc wcima wyhodamy, jaki wysnačeni Dyrektywoju 2004/38/EC.

Rasom s zym, ocoba, jaka koryctujetcja danym pochidnym prawom, maje prawo na:
- wjisd na terytoriju CK;
- otrymannja doswolu na prožywannja dlja členiw cimji hromadjan JeEP (dywitcja pocylannja na ctattju nyžče);
- otrymannja pochidnoji kartky na prožywannja (derivative residence card).

Prawo na otrymannja doswolu na prožywannja dlja členiw cimji hromadjan JeEP


13. EUN1.13 - Alternatywy identyfikazijnym kartkam ta pacportam

Punkt 29A čynnych mihrazijnych prawyl nadaje prawo ofizeram propucknych punktiw Welykoji Brytaniji pryjmaty alternatywy identyfikazijnym kartkam ta pacportam hromadjan krajin JeEP, jakščo wony ne možut nadaty cwij pacport čy identyfikazijnu kartku dlja sacwidčennja cwojeji ocoby čeres obctawyny, kotri je posa mežamy kontrolju zych hromadjan.

Kožnyj takyj wypadok roshljadatymetcja na indywidualnij ocnowi i posytywne rišennja nikoly ne harantujetcja, ocoblywo, jakščo danyj hromadjanyn JeEP motywuje cwoji obctawyny tym, ščo wolodinnja pacportom čy identyfikazijnoju kartkoju nadto doroho abo procto ctworjuje dodatkowi nesručnocti.


Na kinez čytačewi mabut bulo b korycno osnajomytyc s podrobyzjamy cprawy Ruis Sambrano.

Wocmoho beresnja 2011 roku, najwyšča inctanzija europejckoho cudočynctwa - Europejckyj Cud (European Court of Justice) wyrišyw, ščo pan Gerardo Ruis Sambrano, hromadjanyn Kolumbiji, taky maw prawo na prožywannja u Belhiji i ne potrebuwaw okremoho doswolu na prazju u tij krajini čeres te, ščo obydwoje joho dity buly hromadjanamy Belhiji, tobto hromadjanamy EU.

Zja cprawa cchoža na inšu cprawu, jaka widoma, jak Cprawa Chen, jaku u 2004 rozi takož roshljadaw Europejckyj Cud, de takož jšlocja pro prawa na wilne perecuwannja dlja hromadjan tretich krajin, jaki je batkamy ditej, kotri u cwoju čerhu je hromadjanamy EU.

Prote, u cprawi Sambrano Europejckyj Cud faktyčno pidcylyw pochidne prawo batkiw, jaki je hromadjanamy tretich krajin ta je holownymy opikunamy ditej, kotri je hromadjanamy EU. Bilše toho, Europejckyj Cud u cwomu rišenni po zij cprawi takož pidtwerdyw, ščo ne tilky bud-jaka krajina EU, ale j ridna krajina takych ditej takož sobowjasana nadaty prawo na prožywannja ta prazewlaštuwannja holownym opikunam zych ditej.

Pani ta pan Sambrano hromadjany Kolumbiji, jaki prybuly do Belhiji ta podaly prochannja pro otrymannja prytulku (asjul) u 1999 rozi.

JIch prochannja bulo widchylene, prote s Belhiji jich todi ne wyclaly.

Shodom, u 2003 ta 2005 rokach u nych narodyloc dwoje ditej, kotrym bulo nadano belhijcke hromadjanctwo čeres te, ščo u inšomu wypadku wony ctaly b ocobamy bes hromadjanctwa (stateless).

Kolumbijcke sakonodawctwo awtomatyčno ne wysnaje kolumbijckoho hromadjanctwa u ditej, kotri narodylyc sa kordonom, nawit jakščo obydwoje jich batky je hromadjanamy Kolumbiji, chiba ščo zi hromadjany wdajutcja do pewnych ocoblywych dij.

Piclja toho, risni orhany wlady Belhiji widmowljaly pani ta panowi Sambrano u prawi na prožywannja i takož widmowljaly u nadanni zij pari cozialnoji dopomohy čeres besrobittja na tomu grunti, ščo pan Sambrano ne maw doswolu na prazewlaštuwannja u Belhiji.

Todi pan Sambrano swernuwcja w cud. Win ta joho adwokaty arhumentuwaly tym, ščo win maje powne prawo na prožywannja ta na doctup do belhijckoho rynku prazi u swjasku s Uhodoju EU, abo prynajmni win maje pochidne prawo na prožywannja, jake bulo wysnane Europejckym Cudom u 2004 rozi, pid čac roshljadu cprawy Chen, na tomu grunti, ščo win buw batkom ditej, kotri buly hromadjanamy EU i widtak jomu ne buw potribnyj žodnyj doswil na prazju w bud-jakij krajini JeEP.

Cprawa poctupowo dijšla do najwyščoji inctanziji, tobto do Europejckoho Cudu, de bulo wyrišeno na koryct pani ta pana Sambrano na ocnowi Ctatti 20 Licabonckoji Uhody, jaka saboronjaje deržawi JeEP widmowljaty u prawi na wjisd, prožywannja ta prazewlaštuwannja hromadjanam tretich krajin, jakščo wony je batkamy (tobto holownymy opikunamy) ditej, kotri je hromadjanamy EU.

U inšomu wypadku podibna widmowa posbawljala b zych ditej cprawžnoho sadowolennja cuttju praw, kotri jim harantuje hromadjanctwo Europejckoji Uniji.

dzherelo: https://www.gov.uk/government/publications/eea-nationals-eun01/eea-nationals-eun01


Korycne:

Rejectr DFES (Rejectr Departamentu s Innowazij, Uniwercytetiw ta Sdibnoctej)Takož u zij temi:

Otrymannja kartky resydenta u Brytaniji (residence card)wci nowyny Всі новини кирилкою ця сторінка кирилкою