wsi nowyny     Cubota, 25 ljutoho 2017 - 19:52

Zakon : Akt pro Widpowidalnist Meškantsiw wid 1984

Zakon : Akt pro Widpowidalnist Meškantsiw wid 1984

Duže malo ljudej u Welykij Brytaniji znajut pro isnuwannia widpowidalnosti meškantsiw pered, iak prošenymy, tak i neprošenymy hostiamy, kotri z bud-iakych pryčyn potrapliajut na terytoriju toho čy inšoho majetku. Ne uswidomlennia pro isnuwannia tsoho zakonodawstwa často maje pohani naslidky.Tsej zakon stosujetsia Anhliji ta Uelsu.

Nyžče tekstu Aktu podajutsia poiasnennia ta pryklady sudowych spraw, ščo stosujutsia joho zastosuwannia. Widstupy wid tekstu podajutsia z metoju poiasnen u [kwadratnych dužkach].

Zwernit uwahu, ščo tsej Akt stosujetsia meškantsiw majetkiw, kotri neobowiazkowo je joho wlasnykamy.

Tse zakonodawčyj akt. Joho čytannia je často wažkym ta nudnym. Iakščo wam wažko joho rozumity, todi krašče zwertajtes u nyžnju častynu tsijeji storinky, de podajutsia poiasnennia ta pryklady zastosuwannia.

Danyj tekst takož mistyt wsi zminy ta dopownennia, kotri wnosylys do oryhinalnoji častyny Aktu do sohodnišnoji daty.

* * * * *


Akt Widpowidalnosti Meškantsiw wid 1984 roku
(Occupiers Liability Act 1984)


Tsej Akt zminjuje zakonodawstwo Anhliji ta Uelsu wid 1957 roku u častyni, iaka stosujetsia widpowidalnosti osib, kotri je meškantsiamy prymiščen, za spryčynennia trawm osobam, kotri ne je jich widwiduwačamy;
i takož wnosyt zminy do Aktu pro Nesprawedlywi Umowy Kontraktiw wid 1977 roku, iakyj takož maje sylu na terytoriji Anhliji ta Uelsu ta stosujetsia osib, kotri potrapliajut na terytoriju majetku z nawčalnoju ta rozwažalnoju metoju.
WWODYTЬSIa W DIJu Najwyščoju Welyčnistju Korolewy, za zhodoju ta poradoju Lordiw Duchownych i Zemnych, ta Palaty Hromad, u tsomu čynnomu zibranni Parlamentu, ta wstanowljuje nastupne:


1.
(1) Prawyla, kotri zaprowadžujutsia u tsij sektsiji majut wplyw na čynni prawyla tsywilnoho zakonodawstwa, z metoju wstanowyty -
(a) čy majut osoby, kotri je meškantsiamy prymiščen, zobowiazannia pered osobamy, inšymy niž jich widwiduwači, stosowno pidwyščennia ryzyku nanesennia škody jich zdorowju u tsych prymiščenniach, čerez stan tsych prymiščen čy čerez reči, kotri nawmysno zrobleno čy nawmysno ne zrobleno; i
(b) iakščo tak, to iakymy majut buty tsi zobowiazannia.


(2) U tsij sektsiji, meškantsiamy bud-iakych prymiščen (do iakych naležat, iak ruchomi, tak i neruchomi struktury) ta jich widwiduwačamy widpowidno wwažajutsia nastupni -
(a) bud-iaka osoba, iaka po widnošennju do prymiščen maje zobowiazannia, wyznačeni sektsijeju 2, Aktu pro Widpowidalnist Meškantsiw wid 1957 roku (tsywilna widpowidalnist za nedotrymannia oberežnosti) [meškantsiamy u tsij častyni wwažajutsia osoby, kotri meškajut, abo kontroljujut, abo osoby, kotrym bulo delehowano kontrol nad prymiščenniamy ta majetkamy];
a
(b) widwiduwačamy wwažajutsia bud-iaki osoby, kotri perebuwajut na terytoriji prymiščen za zhodoju meškantsiw.


(3) Meškanets majetku maje zobowiazannia takož pered inšymy osobamy (tobto kotri ne je joho widwiduwači) stosowno ryzyku, pro iakyj zhadujetsia u punkti (1), iakščo -
(a) meškantsewi widomo pro isnuwannia nebezpeky, abo iakščo win maje rozumni pidstawy wiryty, ščo tsia nebezpeka isnuje;
(b) meškantsewi widomo, abo win maje rozumni pidstawy wiryty, ščo bud-iaka inša osoba može potrapyty u blyzkist do nebezpeky, abo iakščo osoba može opynytys u blyzkosti do nebezpeky (nezaležno wid toho, čy tsia osoba perebuwaje tam zakonno čy ni);
ta
(s) ščo, u bud-iakomu wypadku, meškanets, w rozumnych mežach, može wžyty zachodiw zachystu aby zapobihty nebezpetsi.

(4) Iak zaznačaje tsia sektsiia, tam, de meškanets prymiščen maje zobowiazannia pered osoboju, inšoju niž joho widwiduwač, stosowno bud-iakoji potentsijnoji nebezpeky, obowiazkom meškantsia je wžyty wsich možlywych zachodiw u bud-iakych rozumnych mežach, aby zapewnytys, ščo dana nebezpeka ne spryčynyt škody zdorowju inšij osobi.

(5) Iak zaznačaje tsia sektsiia, widpowidalnist meškantsia pered inšoju osoboju može buty zniatoju u tych wypadkach, koly meškanets wžyw wsich rozumnych zachodiw aby maksymalno zasterehty wid danoji nebezpeky abo maksymalno obmežyty dostup do tsijeji nebezpeky.

(6) Iak zaznačaje tsia sektsiia, meškanets zwilnjujetsia wid bud-iakoji widpowidalnosti pered inšoju osoboju, iakščo tsij osobi dobre widomo pro nebezpeku i wona samowilno jde na ryzyk (pytannia pro te, čy osoba pišla na ryzyk z wlasnoji woli, wyrišujetsia za tymy ž samymy pryntsypamy, za iakymy meškanets maje zobowiazannia pered inšymy osobamy).

(6A) [6A - 6C wneseno u 2004 rotsi]
W bud-iakyj čas, koly majetok stosujetsia «Aktu pro Silsku Mistsewist ta Prawo Prochodu 2000» roku, de win stosujetsia dostupu do terytoriji z metoju, zaznačenoju u Častyni I toho Aktu, meškanets (tobto osoba, iaka zdijsnjuje kontrol nad tsijeju terytorijeju) ne nese žodnoji widpowidalnosti (predmet punktu 6S nyžče) pered inšoju osoboju, koly -
(a) nebezpeku bulo spryčyneno isnuwanniam pryrodno stworenych rečej ta pejzažu, abo ričok, strumkiw, potičkiw, rowiw, čy stawiw štučnych, čy naturalnych,
abo
(b) nebezpeku bulo spryčyneno perechodom čerez, popid abo kriz bud-iaki stinu, plit, ohorožu čy bramu, okrim naturalnoho prochodu kriz bramu čy chwirtku.

(6AA) Tam, de danyj majetok je uzberežžiam, ščo takož wyznačeno Častynoju I toho Aktu, meškanets (tobto osoba, iaka zdijsnjuje kontrol nad tsym majetkom) takož ne nese žodnoji widpowidalnosti, iak zaznačeno wyšče u pidpunktach (a) ta (b) punktu (6A)

(6B) Iak zaznačaje punkt (6A), bud-iake nasadžennia, derewo čy kušč, bud-iakoho pochodžennia, wwažajetsia naturalnoju sporudoju.

(6S) Punkt (6A) ne harantuje meškantsewi (tobto osobi, iaka kontroljuje danyj majetok) unyknennia widpowidalnosti za nanesennia zbytkiw zdorowju bud-iakym inšym osobam, iak zaznačeno wyšče u tsij sektsiji, iakščo meškantsem nawmysno bulo -
(a) stworeno bud-ščo, ščo nawmysne stworjuje ryzyk nebezpeky;
abo
(b) meškanets proiawyw bajdužist do toho, ščo tsej ryzyk bulo stworeno kymos inšym.


(7) Iak zaznačaje tsia sektsiia, osoby widpowidalni za šliachy zwilnjujutsia wid bud-iakoji widpowidalnosti pered osobamy, kotri korystujutsia tsymy šliachamy i stosowno nych tsia sektsiia ne dije.


(8) Iak zaznačaje tsia sektsiia, tam, de meškanets maje zobowiazannia pered inšymy osobamy, win ne nese žodnoji widpowidalnosti za wtratu čy poškodžennia bud-iakoji osobystoji wlasnosti inšoji osoby.


(9) U tsij sektsiji -
«šliach» označaje bud-iaku projiznu častynu, okrim poromiw ta wodnych šliachiw [prochodiw, kanaliw, toščo];
«trawma» označaje wse, ščo je rezultatom smerti čy nanesennia škody zdorowju, chworoboju ta bud-iakym pohiršenniam fizyčnoho čy psychičnoho stanu;
«ruchoma struktura» wključaje w sebe korabli, awtomobili ta litalni aparaty.


1A [wneseno u 2000 rotsi] Osoblywosti, ščo stosujutsia dostupu do terytorij.
U wyznačenni toho, čy meškanets (tobto osoba, iaka kontroljuje terytoriju čy majetok) nese iakus čy bud-iaku widpowidalnist za nanesennia zbytkiw pered inšymy osobamy, iak zaznačeno sektsijeju 1, koly prawo dostupu do majetku wyznačeno sektsijeju 2(1) «Aktu pro Silsku Mistsewist ta Prawo Prochodu 2000», wstanowljujetsia -
(a) tym faktom, ščo isnuwannia prawa dostupu do terytoriji ne maje buty nadmirnym tiaharem (finansowym čy inšym) na meškantsia;
(b) faktom wažlywosti dohliadu za charakterom silskoji mistsewosti, z urachuwanniam istoryčnych, tradytsijnych ta archeolohičnych osoblywostej;
ta
(s) bud-iaki widpowidni nastanowy, zaznačeni u sektsiji 20 toho Aktu.


2. [bulo dodano u 2000 rotsi] Widwiduwači, kotri wykorystowujut prymiščennia čy terytoriju u rozwažalnych tsiliach.
W kintsi sektsiju 1(3) «Aktu pro Nesprawedlywi Umowy Kontraktiw 1977» roku (Unfair Contract Terms Act 1977) (iakyj wyznačaje widpowidalnist, ščo maje nazwu "biznes widpowidalnist", čyji obmežennia čy wyniatky kontroljujutsia tym Aktom) dodajetsia -
«ale widpowidalnist meškantsia za porušennia zobowiazannia pered inšymy osobamy, kotri otrymujut dostup do prymiščen čy terytorij z rozwažalnoju čy nawčalnoju metoju, tobto iaka wwažajetsia widpowidalnistju za wtratu čy škodu zdorowju, spryčynenoju nebezpečnym stanom prymiščen, ne wwažajetsia biznes widpowidalnistju meškantsia, iakščo nawmysne nadannia tsym osobam dostupu u wyšče zaznačenych tsiliach, ne potrapliaje u pole pidpryjemnytskoji diialnosti meškantsia».


3. Zastosuwannia tsoho Aktu do Korony (deržawy)
Sektsiia 1 tsoho Aktu takož zastosowujetsia do Korony, ale, zakonna widpowidalnist Korony ne maje zobowiazuwaty Koronu bilše niž čynna widpowidalnist Korony, iaku wona maje, iak wyznačeno Aktom Koronnych Protsedur wid 1947 roku (Crown Proceedings Act 1947).


4.
(1) Nazwa tsoho Aktu - Occupiers Liability Act 1984.

(2) Tsej Akt wstupaje w sylu w kintsi dwomisiačnoho terminu wid dnia joho odobrennia.

(3) Tsej Akt stosujetsia tilky Anhliji ta Uelsu.


* * * * *


Poiasnennia ta porady jurystiw ščodo widpowidalnosti:

Tsej Akt Parlamentu je nastupnykom takoho ž Aktu wid 1957 roku. Akt 1957 roku holownym čynom stosujetsia widpowidalnosti meškantsiw (tych, chto kontroljuje tu čy inšu wlasnist) za spryčynennia škody zdorowju pered swojimy widwiduwačamy, tobto tymy osobamy, pro čyji widwidyny bulo widomo meškantsewi.

Akt wid 1984 roku (iakyj podano na tsij storintsi) pidsyljuje diju Aktu 1957 roku w tim, ščo praktyčno taka sama widpowidalnist meškantsiw teper pošyrjujetsia na wsich osib, a ne tilky na widwiduwačiw.

Dlia prykladu, iakščo na wašomu podwirji je iama, iaka z bud-iakych pryčyn zalyšajetsia widčynenoju, tobto stworjuje potentsijnu nebezpeku dlia bud-iakych osib, i odnoho razu na waše podwiria potrapyly zlodiji, kotri ne znaly pro iamu, wpaly w neji i zaznaly bud-iakych zbytkiw swojemu zdorowju, to wy radše za wse ponesete za tse widpowidalnist.

Charakternym u tsomu Akti je te, ščo wy u bud-iakomu wypadku ne nesete žodnoji widpowidalnosti za osobysti reči tsych osib.


Pryklady zastosuwannia:

Odnym z prykladiw, kotri pidpadajut pid priamu čy chybnu diju tsoho Aktu je sudowa sprawa Donoghue proty Folkestone Properties, iaka sluchalas u 2003 rotsi.

Pozywač u sprawi, pan Donoghue, wes wečir druhoho dnia Rizdwa prowiw u pabi. Pislia tsoho win razom z kilkoma druziamy pišly do zatoky mista Folkstoun (hrafstwo Kent) z metoju poplawaty u mori. Pan Donoghue wyliz na pidwyščennia u rajoni zatoky, iaka todi bula u wlasnosti kompaniji Folkestone Properties i pirnuw u wodu. U tomu mistsi pid wodoju bula zalizobetonna palia, iaka pid čas pryplywu ne stanowyla zahrozy dlia tych, ščo pirnaly. Prote, pid čas widplywu, tobto, koly riwen wody spadaw, tsia palia mohla buty nebezpečnoju. Same tak i trapylos toho wečora, koly u rezultati pirnannia pan Donoghue wdarywsia holowoju w palju i zlamaw sobi šyju.
Popry te, ščo pro isnuwannia pali znaly u kompaniji, žodnoji tablyčky z napysom pro nebezpeku ne bulo. Kompaniia najmala kilka ochorontsiw, kotri namahalys zapobihty pirnannju ljudej u tsij zatotsi, iakščo wony bačyly, ščo chtos maw namir pirnaty.
Prote, sud wyznaw kompaniju Folkestone Properties wynnoju čerez te, ščo tam ne bulo čitkych ta postijnych zasterežen pro nebezpeku. Pro welyčynu kompensatsiji ne powidomliajetsia.


Inšym prykladom je wypadok, sprawa po iakomu sluchalas u 1996 rotsi.

Sprawa widoma, iak Revill proty Newbery
Pan Newbery, iakomu todi bulo 76 rokiw wolodiw diliankoju, na iakij maw newelyku komoru, de trymaw rizni, tsinni dlia noho reči. Duže často, tsju komoru "šturmuwaly" zlodiji ta wandaly.
Odnoho razu, pan Newbery wyrišyw spaty u komori i wziaw z soboju myslywsku rušnytsju 12 kalibru.
Odnijeji noči, molodyj čolowik, pan Revill, razom zi swojim druhom, panom Grainger, wyrišyly pity do komory z metoju pohrabuwannia, pryblyzno o 2 hodyni ranku. Koly pan Newbery prokynuwsia, win wziaw rušnytsju i wypalyw. Kulia potrapyla w ruku pana Revill, proletila kriz neji i potrapyla jomu w hrudy.
W rezultati tsoho pana Revill ta pana Newbery bulo zasudženo za kryminalni zločyny. Pana Newbery bulo zasudženo za nawmysnu nedbalist.


ŠŽe odyn pryklad, iakyj stosujetsia bilše Aktu 1957 roku, ale j takož Aktu 1984, trapywsia u kwitni mynuloho roku, u hrafstwi Uyltšya. Sudowa sprawa po nomu zakinčylas bukwalno kilka dniw tomu.

Odna pani, čyje imia ne opryljudnjujetsia, ohliadala majetok z metoju kupiwli. Prawo na prodaž majetku naležaw ahentsiji neruchomosti pid nazwoju Strakers, iaka prodawala joho wid imeni wlasnykiw, tobto pid čas prodažu same tsia ahentsiia wwažalas meškantsem majetku i widtak nesla widpowidalnist pered inšymy osobamy.
W sadi, na terytoriji majetku bula krynytsia, dewiat metriw hlybyny, iaka bula začynena doškoju.
Pani, pid čas ohliadu sadu, stala na došku, doška zlamalas i pani wpala u krynytsju. W rezultati padinnia pani otrymala strus mozku, ta des bilia hodyny probula zanurenoju u wodu, pered tym, iak jiji wriatuwaly. W sudi zaznačalos, ščo wona takož otrymala pisliatrawmatyčnyj stresowyj rozlad.

Deržawnyj orhan, iakyj zdijsnjuje nahliad za ochoronoju pratsi ta bezpeky u Welykij Brytaniji, maje nazwu Health and Safety Executive (skor. HSE). Same tsej orhan, razom z žertwoju wypadku prytiahnuly ahentsiju neruchomosti Strakers do sudu.
Ahentsiia prohrala sprawu i sud nakazaw jij splatyty 200 tysiač funtiw kompensatsiji, pljus 2474 funty inšych wytrat.

Bilše pro tsej wypadok možna pročytaty na anhlijskij mowi u nastupnij statti:
Estate agent fined £200k (anhlijskoju)


Dowidka:

Uprawlinnia po ochoroni pratsi u Welykobrytaniji HSE


Inši statti na temu brytanskoho zakonodawstwa:
dzherelo: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/3wsi nowyny Всі новини кирилкою ця сторінка кирилкою