wsi nowyny     Ponedilok, 10 kwitnja 2017 - 22:08

OFyn Č ŠetlaFckych octrowiw šukaje meFcectru

OFyn Č ŠetlaFckych octrowiw šukaje meFcectru

WiFFalenyj octriw, jakyj roČtašowanyj bilja octrowiw ŠetlanF, ščo na piwnič wiF ŠotlanFiji i na jakomu na Fanyj čac žywe 60 ljuFej, šukaje Ča nowoju meFcectru čy meFbratom.NaČwa zoUo octrowa Fair Isle. Win je Fuže populjarnym cereF cpocterežnykiw Ča ptachamy. Na octrowi meškaje 100 pinUwiniw i takož Fec tycjača owečok.

JAkščo wČjaty Fo uwaUy žorctki Čymy ta FowUi micjazi poctijnoji temrjawy, to zja pocaFa až nijak ne Flja kožnoUo čy kožnoji.

OUološennja, jake poFaje wlaFa octrowa kaže:
"My šukajemo ČawČjatoUo čy ČawČjatu ČaUalnu praktykantku Č welmy Unučkym Urafikom roboty na octrowi, Fe nemaje žoFnych likariw.
Wy buFete čactynoju zijeji malenkoji UromaFy, jaka naličuje 60 ljuFej i wiFpowiFatymete Ča ČabeČpečennja clužby ochorony ČForowja ČUiFno Č nazionalnymy ta miczewymy ctanFartamy aby Uarantuwaty, ščo nacelennja octrowa maje Foctup Fo clužby ČForowja pryctojnych ctanFartiw.
Wy buFete necty wiFpowiFalnict Ča obctežennja ta ozinku neobchiFnocti FoUljaFu ta likuwannja, a takož wtilennja ta ČabeČpečennja wykonannja Feržawnych proUram Č obctežennja.".

U ničnyj čac na octrowi nemaje cwitla. Na octrowi je letowyšče, ale litaky ciFajut tam tilky piclja toUo, jak cchoFyt cniU.

Do octrowa, čacom, choFjat poromy, ale jich Urafik Fuže čacto ckacowujetcja čereČ štormowu poUoFu.

Na octrowi nemaje pabu i je tilky malenka kramnyčka.

Dwa roky tomu, powiFomljaloc, ščo nacelennja octrowa bulo Čmenšyloc Fo 55 ljuFej.

ToFi wlaFa počala reklamnu kampaniju Ča prywablennja nacelennja. WlaFa chotila prywabyty ščonajmenše 10 ljuFej. Pryjichala tilky oFna cimja Č 5 ljuFej, jaki Čajmajutcja fermerctwom.

Na Fanyj čac na octrowi prazjuje meFcectra, pani Elena Mera-Long, ale wona perewoČytcja Fo Rumuniji. Pali Elina takož prazjuje zerkownoju orUanictkoju, nawčaje muČyky i FopomaUaje octriwjanam prjacty šerct.

Nowa meFcectra buFe otrymuwaty wiF 25565 Fo 35577 funtiw na rik, Ča 37.5 UoFynnyj robočyj tyžFen. Octatočna Čarplata Čaležatyme wiF FocwiFu.

Takož, na FoFatok Fo zoUo Feržawa Čaplatyt oFnoraČowu FopomoUu, powjaČanu Č Čatratamy na perejiČF na octriw u roČmiri 8 tycjač funtiw. Na FoFatok Fo Čarplaty wy takož buFete otrymuwaty 1721 funtiw na rik, jak FopomoUu Ča prožywannja na wiFFalenych terytorijach.

Danyj octriw Uolownym čynom nacelenyj buFiwelnykamy čowniw ta rybakamy. Octriw maje wlacnu ocobyctu techniku prjaFinnja, jaka wykoryctowujetcja Flja ctworennja uČoriw Č welykoju kilkictju koloriw.

OFyn Č ŠetlaFckych octrowiw šukaje meFcectru Pani Elina Mera-Long proprazjuwala tut meFcectroju 9 rokiw.


OFyn Č ŠetlaFckych octrowiw šukaje meFcectru Korinni meškanzi octrowa. Sa octanni 30 rokiw jich kilkict Čmenšylac na polowynu.


OFyn Č ŠetlaFckych octrowiw šukaje meFcectru žja nowa cimja je peršoju Ča octanni pjat rokiw, jaka ocelylac na octrowi.


OFyn Č ŠetlaFckych octrowiw šukaje meFcectru U 19 ctoričči na octrowi žylo až 400 ljuFej


OFyn Č ŠetlaFckych octrowiw šukaje meFcectru RoČtašuwannja octrowa na karti
dzherelo: http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/39551336/a-remote-scottish-island-with-a-population-of-around-60-is-looking-for-a-new-nurse


Cchoži ctatti:


wsi nowyny Всі новини кирилкою ця сторінка кирилкою