Oprylüdneno nowi monety s Čarlsom III

Oprylüdneno nowi monety s Čarlsom III

U četwer, 29 werecnä 2022 roku u Brytaniї bulo oprylüdneno nowyj typ majbutnich monet s čynnym korolem Čarlsom III. ...


Ofizijna emblema Čarlsa III

Ofizijna emblema Čarlsa III

U palazi Bukyngema oprylüdnyly nowu cymwoliku nowoho korolä, Čarlsa III. ...


Breksyt : čornyj ponedilok - funt najdešewšyj sa wci čacy

Breksyt : čornyj ponedilok - funt najdešewšyj sa wci čacy

Nynišnij den možna duže lekho wwažaty šče odnym čornym ponedilkom, ocoblywo s ohlädu na wartict brytanckoї walüty. ...


Šotlandiä ne wrisatyme cwoї podatky

Šotlandiä ne wrisatyme cwoї podatky

Piclä toho, äk čynnyj kanzler CK, pan Kwarten, oprylüdnyw cwij mini-büdžet, čynna očilnyzä Šotlandiї, perša premërka pani Nykola Ctordžyn, oholocyla pro te, ščo Šotlandiä narasi ne sminüwatyme cwoї č ...


Sa dobu peretnuly protoku šče ponad 1 100 migrantiw

Sa dobu peretnuly protoku šče ponad 1 100 migrantiw

Shidno s danymy brytanckoho minicterctwa oborony, kilkict migrantiw, kotri prybuly u CK peretnuwšy La-Manš, u četwer, 22 werecnä, perewyščyla tycäču ocib. ...


Brytanckyj kanzler wrisaë podatok na dochid

Brytanckyj kanzler wrisaë podatok na dochid

Čynnyj kanzler CK, pan Kwasi Kwarteng, u cwoëmu nynišnomu tak swanomu mini-büdžeti, cpryčynenoho wctupom na pocadu premër-minicterky Lys Trac, oholocyw pro te, ščo wid počatku nactupnoho financowoho ...


Bank Angliї pidwyščyw ctawku šče na piw widcotka

Bank Angliї pidwyščyw ctawku šče na piw widcotka

Zentralnyj bank Cpolučenoho Koroliwctwa na čerhowomu ščomicäčnomu sacidanni pryjnäw rišennä pro pidwyščennä basowoї widcotkowoї ctawky po kredytach na šče piw widcotka. ...


W ponedilok posačerhowyj wychidnyj

W ponedilok posačerhowyj wychidnyj

W cubotu, 10 werecnä, bulo ohološeno, ščo pochorony Elisabet II widbudutcä w ponedilok, 19 cerpnä, äkyj takož ctane posačerhowym bankiwckym wychidnym. ...


Nowoü brytanckoü premërkoü obrano Lys Trac

Nowoü brytanckoü premërkoü obrano Lys Trac

W ponedilok, 5 werecnä, o 12:40 dnä, ctalo widomo, ščo nowoü holowychoü koncerwatywnoї partiї i widtak awtomatyčno čynnoü premër-minicterkoü CK ctala pani Liz Truss, äka u wiwtorok, šoctoho werecnä, pi ...


U Šotlandckij ctolyzi ctrajk komunalnykiw

U Šotlandckij ctolyzi ctrajk komunalnykiw

U pazükiw Edynburgu počynaëtcä duže welyke cwäto, cpryčynene ctrajkom praziwnykiw komunalnych clužb, äki chočut bilšoї sarplaty. ...


Čyclo prybulziw čeres kanal najwyšče sa wci čacy

Čyclo prybulziw čeres kanal najwyšče sa wci čacy

Čyclo migrantiw, ščo prybuwaüt u CK na naduwnych čownach i äkych brytanckyj uräd wwažaë nelegalnymy, cähnulo nowoho dobowoho rekordu widkoly počaly wecty zü ctatyctyku, tobto wid počatku 2018 roku. ...


U Brytaniї infläziä najwyšča wid lütoho 1982

U Brytaniї infläziä najwyšča wid lütoho 1982

Šwydkict sroctannä cpožywčych zin u Cpolučenomu Koroliwctwi sa lypen zoho roku cähnula nowoho ponad 40-ričnoho rekordu, tobto takoho sroctannä zin brytanzi ne bačyly šče wid lütoho 1982 roku. ...


Realna sarplata wpala na 3%

Realna sarplata wpala na 3%

Shidno s octannim switom Büro Nazionalnoї Ctatyctyky, ONS, cerednä ctatyctyčna sarplata u CK s urachuwannäm infläziї, uprodowž druhoho kwartalu zoho roku bula na 3% nyžčoü niž sa zej camyj čac u mynu ...


Brytanzäm u ËU sakryüt rachunky

Brytanzäm u ËU sakryüt rachunky

Čyclo holownych brytanckych bankiw, cered äkych Barclays, Halifax ta Lloyd’s, powidomyly cwoїch cpožywačiw, kotri poctijno meškaüt na terytoriї kraїn ËU, ščo їch brytancki bankiwcki rachunky bude їm sakr ...


U Angliї šlangowa saborona

U Angliї šlangowa saborona

U bahatoch regionach Angliї wodopoctačalni kompaniї, s metoü saoščadžennä wody, počaly saprowadžuwaty saboronu na polywannä wody si šlangiw, widomou äk hosepipe ban (šlangowa saborona), si štrafamy u r ...


Widcotky jdut whoru, woceny rezeciä

Widcotky jdut whoru, woceny rezeciä

Monetarnyj komitet Banku Angliї, äkyj ë nazionalnym bankom CK, pryjnäw rišennä pidnäty basowu widcotkowu ctawku po kredytach widrasu na piw widcotka. ...


Woceny naši rachunky snowu sroctaüt

Woceny naši rachunky snowu sroctaüt

Wid kinzä zoho roku cerednë brytancke gasdiwctwo platytyme sa gas ta elektroenergiü pryblysno u tryči bilše, niž wony platyly na počatku zoho roku. ...


U cerpni matymemo šče prynajmni try ctrajky

U cerpni matymemo šče prynajmni try ctrajky

U profcpilzi wodiїw potähiw, äka maë naswu Aslef, proholocuwaly sa prowedennä nowych ctrajkiw w ceredyni zoho micäzä. ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю