Sainsburys procyt nocyty macky

Sainsburys procyt nocyty macky

Odna s najbilšych merež cupermarketiw u Brytaniї, Cejnsberiwa kompaniä, swernulacä do widwiduwačiw cwoїch kramnyz ta cupermarketiw s prochannäm odähaty macky pid čac widwiduwannä kramnyz. ...


Londonckyj awtobuc sahnawcä u kramnyzü

Londonckyj awtobuc sahnawcä u kramnyzü

U londonckomu Highams Park, ščo u okolyzi Chingford, u raöni micta, äkyj maë naswu Waltham Forest, awtobuc sahnawcä prämo u kramnyzü, piclä čoho kilka lüdej otrymaly lehki poranennä. ...


Ckacowuütcä wci tecty dlä ščeplenych prybulziw

Ckacowuütcä wci tecty dlä ščeplenych prybulziw

Brytancki media powidomläüt pro te, ščo u zentralnomu urädi oholocyly pro podalše poclablennä obmežen, äki ctocuütcä wїsdu hromadän na terytoriü Angliї s posa mež CK. ...


Brytanzäm radät salyšyty Ukraїnu

Brytanzäm radät salyšyty Ukraїnu

U brytanckomu urädi powidomyly, ščo čeres wce bilšu jmowirnict wchodžennä ruckoho wijcka w Ukraїnu, wony počaly widklykaty swidty cwij dyplomatyčnyj perconal. ...


Breksyt: bilä Dowera snowu čerhy

Breksyt: bilä Dowera snowu čerhy

Na pidїsdach do odnoho s holownych prykordonnych wusliw piwdennoї Angliї snowu počaly formuwatycä dowželesni čerhy wantažiwok, äki namahaütcä wyїchaty do kraїn Ëwropejckoї Uniї. ...


Uräd choče daty bidnym po £500

Uräd choče daty bidnym po £500

S zentralnoho urädu CK wytekla informaziä pro te, ščo minictry roshlädaüt možlywict odnorasowoї wyplaty najbidnišym brytanzäm u rosmiri pryblysno 500 funtiw, äk dopomohu u sdolanni krysy hocpodarctw ...


Na ozinku budiwnyztwa mocta wykynuly majže milön

Na ozinku budiwnyztwa mocta wykynuly majže milön

Ctalo widomo, ščo na analis ta wywčennä ideї budiwnyztwa mocta miž Piwničnoü Irlandiëü ta Šotlandiëü, tobto čerhowoї wytiwky premëra Džoncona, wytratyly 900 tycäč funtiw deržawnych koštiw. ...


WT pidijmaë ziny na majže 10%

WT pidijmaë ziny na majže 10%

Odna s najbilšych brytanckych kompanij swäsku, British Telecom, oholocyla pro te, ščo wid kinzä beresnä rachunky її cpožywačiw sroctut na bilše niž 9%. ...


U Angliї ckacowuütcä obmežennä

U Angliї ckacowuütcä obmežennä

U zentralnomu urädi powidomyly, ščo na terytoriї Angliї, wid nactupnoї ceredy, 26 cičnä, ckacowuütcä majže obmežennä, powäsani s koronawirucom, äki bulo dodatkowo saprowadženo na počatku hrudnä 2021 ...


Ziny najwyšči sa octanni 30 rokiw

Ziny najwyšči sa octanni 30 rokiw

Shidno s danymy Büro Nazionalnoї Ctatyctyky (ONS), Indekc Cpožywčych Zin u Cpolučenomu Koroliwctwi, wid kinzä hrudnä 2020 roku do kinzä hrudnä 2021, wyric na 5,4%, ščo ë najwyščym sroctannäm cerednocta ...


Kanalisaziü cpuckaüt u ričky na regulärnij ocnowi

Kanalisaziü cpuckaüt u ričky na regulärnij ocnowi

Shidno s octannim analisom, äkyj bačylo BiBiCi, cim najbilšych wodopoctačalnych kompaniї, äki takož wykonuüt pocluhy sboru ta očyščennä kanalisaziї, nelegalno wypuckaüt žodnym čynom neobrobleni kana ...


Šotlandiä ckacowuë obmežennä

Šotlandiä ckacowuë obmežennä

W urädi Nykoly Ctordžyn powidomyly, ščo wid ponedilka, 24 cičnä, na terytoriї Šotlandiї ckacowuütcä praktyčno wci obmežennä, powäsani s koronawirucom. ...


Morrisons ne platytyme likarnänych

Morrisons ne platytyme likarnänych

Mereža brytanckych cupermarketiw, Moriconc, ctala čerhowoü kompaniëü, äka oholocyla pro te, ščo її neprowakzynowani proty koronawirucu praziwnyky, ne otrymuwatymut likarnänych, u wypadku, äkščo wony bud ...


Uräd oholocyw pro poctačannä sbroї w Ukraїnu

Uräd oholocyw pro poctačannä sbroї w Ukraїnu

U zentralnomu urädi powidomyly, ščo čeres možlywict čerhowoho wchodžennä ruckoho wijcka na terytoriü Ukraїny ta її podalšoї okupaziї, Brytaniä počala poctačannä sbroї ukraїnckym wijckowym. ...


Breksyt : w Angliї doswoleno wykoryctannä pectyzydiw

Breksyt : w Angliї doswoleno wykoryctannä pectyzydiw

U zentralnomu urädi CK powidomyly, ščo w zomu rozi na terytoriї Angliї doswoleno wykoryctannä pectyzydiw, äki cpryčynüüt bahato škody dowkillü ta cpryčynüüt wymyrannä bdžil. ...


Amason wyrišyw braty kredytky

Amason wyrišyw braty kredytky

Najbilšyj u cwiti onlajn prodawez towariw ta pocluh, amerykancka kompaniä Amason, äka raniše powidomläla pro te, ščo wid počatku zoho roku u Brytaniї ne bratyme kredytnych kartok Visa čeres nadto wy ...


Migrantamy sajmatymutcä wijckowi

Migrantamy sajmatymutcä wijckowi

Shidno s ohološenymy planamy zentralnoho urädu CK, operaziämy s porätunku migrantiw, kotri na čownach prybuwaüt u Brytaniü holownym čynom s Franziї, sajmatymutcä koroliwcki morcki wijckowi (Royal ...


U Angliї wrisano termin karantynu

U Angliї wrisano termin karantynu

U zentralnomu urädi CK powidomyly, ščo wid ponedilka, 17 cičnä, termin camoisoläziї ckoročuëtcä wid čynnych decäty dib do päty. ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю