Breksyt: 18 rad pidtwerdyly pro satrymky u sbori cmittä

Breksyt: 18 rad pidtwerdyly pro satrymky u sbori cmittä

Sa powidomlennäm BiBiCi, prynajmni 18 raönnych rad Cpolučenoho Koroliwctwa oholocyly pro te, ščo čeres nectaču wodiїw wony smušeni satrymuwaty sbyrannä cmittä ta sminüwaty grafiky. ...


Ekcporty s WB do ËU wpaly do katactrofičnoho riwnä

Ekcporty s WB do ËU wpaly do katactrofičnoho riwnä

Čeres nowi pereškody, powäsani s Breksytom, ekcporty produktiw charčuwannä ta napoїw s Welykoї Brytaniї u kraїny Ëwropejckoї Uniї sa perše piwriččä zoho roku wpaly do katactrofičnoho riwnä. ...


U Lejtoni sactreleno ünaka

U Lejtoni sactreleno ünaka

U raöni cchidnoho Londona, äkyj maë naswu Leyton, w ceredu rannoho ranku, pryblysno o peršij trydzät, bulo na cmer sactreleno molodoho čolowika. ...


Waitrose obiziäë sarplatu ponad 50K

Waitrose obiziäë sarplatu ponad 50K

U mereži welmy dorohych brytanckych cupermarketiw, Waitrose, wlacnyzeü äkoї ë kompaniä John Lewis, powidomyly, ščo platytymut wodiäm wantažiwok ričnu sarplatu u rosmiri ponad 50 000 funtiw, ščo pryriwä ...


Waitrose obiziäë sarplatu ponad 50K

Waitrose obiziäë sarplatu ponad 50K

U mereži welmy dorohych brytanckych cupermarketiw, Waitrose, wlacnyzeü äkoї ë kompaniä John Lewis, powidomyly, ščo platytymut wodiäm wantažiwok ričnu sarplatu u rosmiri ponad 50 000 funtiw, ščo pryriwä ...


Waitrose obiziäë sarplatu ponad 50K

Waitrose obiziäë sarplatu ponad 50K

U mereži welmy dorohych brytanckych cupermarketiw, Waitrose, wlacnyzeü äkoї ë kompaniä John Lewis, powidomyly, ščo platytymut wodiäm wantažiwok ričnu sarplatu u rosmiri ponad 50 000 funtiw, ščo pryriwä ...


Breksyt : u Brytaniї krysa s tectamy krowi

Breksyt : u Brytaniї krysa s tectamy krowi

Brytancka Medyčna Acoziaziä (British Medical Association, ckor.: BMA) powidomläë pro neobchidnict ckacuwannä prowedennä tectiw krowi čeres wce bilšyj defizyt pläšečok, äki wykoryctowuütcä dlä tectu ...


Breksyt: kuzok äk ne sїdät, to snyščat

Breksyt: kuzok äk ne sїdät, to snyščat

Brytancki wyrobnyky cwynäčoho mäca powidomläüt pro te, ščo čeres snačnu nectaču praziwnykiw na їch fermach cpocterihaëtcä wce bilše perepownennä cwynmy, äki pry normalnych umowach maly jty na sabij. ...


Čolowikowi wycuneno swynuwačennä u saraženi charčiw

Čolowikowi wycuneno swynuwačennä u saraženi charčiw

U londonckij poliziї powidomyly pro te, ščo čolowikowi, äkyj namahawcä špryzuwaty charči u kramnyzäch sachidnoho Londona s metoü їch nawmycnoho sabrudnennä abo saražennä, bulo wycuneno ofizijne swynuwačen ...


Sa pät rokiw sačyneno 83% unikramiw

Sa pät rokiw sačyneno 83% unikramiw

Odna s najbilšych brytanckych grup keruwannä komerzijnoü neruchomictü, CoStar Group, u cwoëmu octannomu switi powidomläë pro te, ščo uprodowž octannich 5 rokiw u Cpolučenomu Koroliwctwi s wulyz snyklo ...


Weduča pomerla čeres uckladnennä piclä wakzyny

Weduča pomerla čeres uckladnennä piclä wakzyny

Radioweduča BiBiCi, äka prazüwala na BBC Radio Newcastle, pani Lisa Shaw, äkij bulo 44 roky, pomerla čeres wynyknennä u neї uckladnen piclä pryjmannä wakzyny AstraZeneca. ...


Do selenoho pereliku dodano šče cim kraїn

Do selenoho pereliku dodano šče cim kraїn

U zentralnomu urädi CK powidomyly, ščo pid čac peretacuwannä kraїn u perelikach, do selenoho pereliku s žowtoho bulo perecuneno šče cim kraїn. ...


Wyrobnyztwo awto najhirše sa  65 rokiw

Wyrobnyztwo awto najhirše sa 65 rokiw

Wyrobnyztwo awtomobiliw u Cpolučenomu Koroliwctwi zoho lypnä wyäwyloc najnyžčym šče wid 1956 roku. ...


Oberežno: u sachidnomu Londoni saraženi charči

Oberežno: u sachidnomu Londoni saraženi charči

Kilka cupermarketiw saklykaüt cwoїch cpožywačiw wykydaty charči, äki wony prydbaly w ceredu wwečeri, u cupermarketach sachidnoho Londona, čeres te, ščo wony možut buty našpryzowani šče narasi newidomoü r ...


Obëm towariw najnyžčyj sa octanni 38 rokiw

Obëm towariw najnyžčyj sa octanni 38 rokiw

W resultati snačnoї nectači praziwnykiw brytancka ekonomika uwijšla w krysu najbilšoho defizytu towariw, obëm äkych wpaw do toho riwnä, äkyj buw šče u 1983 rozi. ...


U MakDonaldowij sakinčylyc koktejli

U MakDonaldowij sakinčylyc koktejli

W amerykanckij mereži šwydkych sakucočnych, äka maë naswu McDonalds, powidomläüt, pro te, ščo čeres nectaču wodiїw u Brytaniї, cpryčynenu Breksytom, u nych sakinčylyc moločni bowtanky čy koktejli. ...


Nelegaly snowu wctanowyly rekord

Nelegaly snowu wctanowyly rekord

Uprodowž odniëї doby, mynuloї cuboty, do brytanckych berehiw s boku Franziї dictalocä rekordnych 828 nelegalnych migrantiw, ščo ë najbilšoü dobowoü kilkictü migrantiw sa wci čacy. ...


Nectaču praziwnykiw kompencuwatymut uwäsnenymy

Nectaču praziwnykiw kompencuwatymut uwäsnenymy

Keriwnyky brytanckych pidpryëmctw mäcopererobnoї inductriї ta predctawnyky zentralnoho urädu wely peremowyny pro možlywict sadiännä uwäsnenych dlä satykannä wce bilšych dir u nectači praziwnykiw u ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю