Weduča pomerla čeres uckladnennä piclä wakzyny

Weduča pomerla čeres uckladnennä piclä wakzyny

Radioweduča BiBiCi, äka prazüwala na BBC Radio Newcastle, pani Lisa Shaw, äkij bulo 44 roky, pomerla čeres wynyknennä u neї uckladnen piclä pryjmannä wakzyny AstraZeneca. ...


Do selenoho pereliku dodano šče cim kraїn

Do selenoho pereliku dodano šče cim kraїn

U zentralnomu urädi CK powidomyly, ščo pid čac peretacuwannä kraїn u perelikach, do selenoho pereliku s žowtoho bulo perecuneno šče cim kraїn. ...


Wyrobnyztwo awto najhirše sa  65 rokiw

Wyrobnyztwo awto najhirše sa 65 rokiw

Wyrobnyztwo awtomobiliw u Cpolučenomu Koroliwctwi zoho lypnä wyäwyloc najnyžčym šče wid 1956 roku. ...


Oberežno: u sachidnomu Londoni saraženi charči

Oberežno: u sachidnomu Londoni saraženi charči

Kilka cupermarketiw saklykaüt cwoїch cpožywačiw wykydaty charči, äki wony prydbaly w ceredu wwečeri, u cupermarketach sachidnoho Londona, čeres te, ščo wony možut buty našpryzowani šče narasi newidomoü r ...


Obëm towariw najnyžčyj sa octanni 38 rokiw

Obëm towariw najnyžčyj sa octanni 38 rokiw

W resultati snačnoї nectači praziwnykiw brytancka ekonomika uwijšla w krysu najbilšoho defizytu towariw, obëm äkych wpaw do toho riwnä, äkyj buw šče u 1983 rozi. ...


U MakDonaldowij sakinčylyc koktejli

U MakDonaldowij sakinčylyc koktejli

W amerykanckij mereži šwydkych sakucočnych, äka maë naswu McDonalds, powidomläüt, pro te, ščo čeres nectaču wodiїw u Brytaniї, cpryčynenu Breksytom, u nych sakinčylyc moločni bowtanky čy koktejli. ...


Nelegaly snowu wctanowyly rekord

Nelegaly snowu wctanowyly rekord

Uprodowž odniëї doby, mynuloї cuboty, do brytanckych berehiw s boku Franziї dictalocä rekordnych 828 nelegalnych migrantiw, ščo ë najbilšoü dobowoü kilkictü migrantiw sa wci čacy. ...


Nectaču praziwnykiw kompencuwatymut uwäsnenymy

Nectaču praziwnykiw kompencuwatymut uwäsnenymy

Keriwnyky brytanckych pidpryëmctw mäcopererobnoї inductriї ta predctawnyky zentralnoho urädu wely peremowyny pro možlywict sadiännä uwäsnenych dlä satykannä wce bilšych dir u nectači praziwnykiw u ...


Uräd widchylyw saklyky pro wisy dlä ëwropejziw

Uräd widchylyw saklyky pro wisy dlä ëwropejziw

Lobictcka grupa, äka sajmaëtcä lobiüwannäm urädu s pytan u cferi logictyky (perewesen wantažiw) pid naswoü Logistics UK, naperedodni swernulacä do minictriw aby ti saprowadyly kwotu ščonajmenše u 1 ...


Ctrajky widklykano

Ctrajky widklykano

Obydwa ctrajky praziwnykiw londonckoho metro, äki bulo saplanowano na wiwtorok ta četwer nactupnoho tyžnä, bulo ckacowano. ...


U Šotlandiї srobleno wahomyj krok do nesaležnocti

U Šotlandiї srobleno wahomyj krok do nesaležnocti

Keriwnyztwo Nazionalnoї Partiї Šotlandiї (SNP) ta partiї Seleni Šotlandiї (Scottish Greens) domowylyc pro cpilne partnerctwo ta cpiwprazü u parlamenti Šotlandiї, tobto miž nymy bulo faktyčno uklade ...


Breksyt : tycäči ctudentiw ne možut počaty nawčannä

Breksyt : tycäči ctudentiw ne možut počaty nawčannä

Sa bidnymy pidrachunkamy, majže pät tycäč ctudentiw brytanckych uniwercytetiw, kotri buly sareëctruwalycä na prowedennä roku nawčannä sa kordonom ta sokrema u Icpaniї poctaly pered faktom satrymky, c ...


Hakery wykraly dani 40 milöniw cpožywačiw

Hakery wykraly dani 40 milöniw cpožywačiw

Ocobycti dani bilše niž 40 milöniw cpožywačiw operatora mobilnoho swäsku, äkyj maë naswu T-Mobile, bulo wykradeno čeres internet ataku hakerckych grup. ...


Breksyt : irlandzi roblät bilši hroši

Breksyt : irlandzi roblät bilši hroši

Shidno si switom Zentralnoho Büro Ctatyctyky (CSO) Recpubliky Irlandiä (piwdennoї), sa perši šict micäziw zoho roku, do kinzä čerwnä, tobto piclä Breksytu, buw snačno sric obëm ekcportu s Irlandiї ...


Breksyt : ponad 50 Nando samknulyc čeres nectaču charčiw

Breksyt : ponad 50 Nando samknulyc čeres nectaču charčiw

Mereža rectoraniw šwydkoho charčuwannä, Nandoc, äka sdebilšoho prodaë ctrawy s kuräčym mäcom, powidomyla, ščo čeres nectaču produktiw smušena sakryty ponad 50 cwoїch rectoraniw. ...


Hodiwnyk Tori ta Waši hroši sa tecty

Hodiwnyk Tori ta Waši hroši sa tecty

Odyn s donoriw koncerwatywnoї partiї, rasom si cwoїm cynom, potrapyly pid wohon ckarh žurnalictiw čeres te, ščo prywatni firmy, wlacnykamy äkych wony ë abo kotrymy wony keruüt, äki maüt lizensiü čynn ...


Dachy likaren na meži obwalu

Dachy likaren na meži obwalu

Deržawnyj organ dohlädu sa ctanom likaren na terytoriї Angliї, äkyj maë naswu NHS England Hospitals bë na cpoloch pro te, ščo materialam, äki wykoryctowuwalyc dlä perekrywannä powerchiw ta budiwnyztwa ...


Šče odna ctrilänyna u Camden

Šče odna ctrilänyna u Camden

Sa powidomlennäm londonckoї poliziї, u likarnäch micta četwero lüdej otrymuwaly šwydku dopomohu piclä toho, äk w cubotu, piclä decätoї wečora, nadijšly powidomlennä pro ctrilänynu. ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю