Snyženo zinu PCR tectiw dlä prybulziw u CK

Snyženo zinu PCR tectiw dlä prybulziw u CK

W urädi pidtwerdyly, ščo saprowadyly horišnü mežu na wartict PCR tectiw wid koronawirucu dlä tych, ščo prybuwaüt na terytoriü Cpolučenoho Koroliwctwa. ...


U piwnično-cchidnomu Londoni snowu wbywctwo

U piwnično-cchidnomu Londoni snowu wbywctwo

Koly batko troch ditej, pan James Markham, wyjšow s pomeškannä aby whamuwaty grupu pidlitkiw, kotri halacuwaly poruč na wulyzi Churchill Terrace, ščo u raöni Chingford, to otrymaw nožowi poranennä, w ...


Macowa ctrilänyna u Plymouth

Macowa ctrilänyna u Plymouth

Poliziä Dewon i Kornwol (Devon and Cornwall Police) oprylüdnyla foto ta naswala wbywzü macowoї ctrilänyny u micti Plymut, äke rostašowane u grafctwi Dewon, ščo na piwdennomu sachodi Angliї. ...


Najwyšči resultaty GCSE sa wci čacy

Najwyšči resultaty GCSE sa wci čacy

Fachiwzi u cferi ocwity sacterihaüt pro te, ščo u Cpolučenomu Koroliwctwi snačno sroctaë riwen infläziї ocwity, tobto koly realna wartict wašych dyplomiw ctaë nyžčoü. ...


Čerha na likuwannä cähnula nowoho rekordu

Čerha na likuwannä cähnula nowoho rekordu

Dani Nazionalnoї Clužby Sdorowä Angliї sa čerwen zoho roku pokasaly, ščo u čersi na likarnäne likuwannä clužby perebuwalo 5,45 milöniw lüdej, ščo ë nowym rekordom. ...


Internet kabeli wectymut wodohonamy

Internet kabeli wectymut wodohonamy

U zentralnomu urädi CK powidomyly, ščo wydilyly 4 milöny funtiw na prowedennä optyčno-wolokonnych kabeliw, äki roblät možlywym wycoko-šwydkicnyj internet. ...


Brytanzi ctaüt bidnišymy

Brytanzi ctaüt bidnišymy

Sa danymy switu, äkyj bulo oprylüdneno Cpilkoü Hendläriw ta Wyrobnykiw Awtomobiliw (Society of Motor Manufacturers and Traders, ckor.: SMMT), sa octanni 12 micäziw do kinzä čerwnä zoho roku kupiwli w ...


Žinka sahynula pid čac awariї na Wiktoriї

Žinka sahynula pid čac awariї na Wiktoriї

Pid čac sitknennä dwoch awtobuciw bilä woksalu London Victoria, pomerla odna žinka i šče dwoë otrymaly poranennä. ...


Tower Bridge sacträh u widkrytomu ctani

Tower Bridge sacträh u widkrytomu ctani

Mict londonckoї weži, widomyj, äk Tower Bridge, sacträh u widkrytomu ctani i salyšatymetcä takym uprodowž pewnoho čacu. ...


Brytancke wijcko u pownij boöwij hotownocti

Brytancke wijcko u pownij boöwij hotownocti

Wid zentralnoho urädu koroliwctwa nadijšla informaziä pro te, ščo brytanckych wijckowych wodiїw kategoriї C+E bulo perewedeno u ctan boöwoї hotownocti na wypadok snačnoї nectači charčiw u kramnyzäch ta ...


Vodafone brytyme minimum funt sa den

Vodafone brytyme minimum funt sa den

Odna s najbilšych u Brytaniї kompanij u cferi komunikazij, Vodafone, äka prodaë wci typy mobilnoho swäsku, oholocyla, ščo, rasom s inšymy operatoramy mobilnych merež, takož saprowadžuë taryfy sa roum ...


W Uelci ckacowano majže wci ombežennä

W Uelci ckacowano majže wci ombežennä

Shidno s rišennäm urädu Uelcu, wid cohodni, 7 cerpnä, na terytoriї Uelcu ckacowuütcä majže wci obmežennä, äki bulo saprowadženo čeres koronawirucnu epidemiü i äki trywaly majže 17 micäziw. ...


Wid žowtnä sroctaüt rachunky sa energonociї

Wid žowtnä sroctaüt rachunky sa energonociї

W büro regulätora u cferi poctačannä energonociїw, äkyj maë naswu Ofgem, i äkomu naležat pownowažennä wctanowlennä makcymalnoї ziny, äku kompaniї možut sderty s Wac sa wykoryctannä energorecurcamy, ...


Nelegaly wctanowlüüt nowi rekordy

Nelegaly wctanowlüüt nowi rekordy

Tilky sa ceredu, 4 cerpnä, kilkict nelegalnych migrantiw, äkych bulo wyäwleno u protozi, ctanowyla 482, ščo ë rekordnoü kilkictü pryplywu migrantiw sa odyn den. ...


Wid nedili s Franziї ne potribno karantyn

Wid nedili s Franziї ne potribno karantyn

U zentralnomu urädi snowu onowyly prawyla widwiduwannä kraїn, koly okremi kraїny perejšly wid žowtoho pereliku do selenoho, a inši s čerwonoho do žowtoho. ...


Dodano šče odnu agenziü dlä prazewlaštuwannä na brytanckych fermach

Dodano šče odnu agenziü dlä prazewlaštuwannä na brytanckych fermach

Najbilša brytancka profcpilka, NFU, neščodawno powidomyla, ščo do agenzij, äki maüt ofizijnu lizensiü wid urädu CK na kwoty dlä prazewlaštuwannä cesonnych praziwnykiw, dolučylac šče odna agenziä. ...


Brytancki artycty smožut wyctupaty w kraїnach ËU

Brytancki artycty smožut wyctupaty w kraїnach ËU

U widdili Media, Kultury, IT ta Cportu (Department for Digital, Culture, Media & Sport) zentralnoho urädu powidomyly, ščo brytanckym artyctam ne budut potribni roboči wisy, äkščo wony sachočut wyctu ...


U protozi wrätowano majže 300 migrantiw

U protozi wrätowano majže 300 migrantiw

U prykordonnij clužbi powidomyly, ščo u wiwtorok, bilä decätoї hodyny wečora, u protozi nepodalik micta Dower, їch čowen (na foto wyšče) perechopyw kilka malych čowniw, de sahalom bulo 284 migranty. ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю