Kilkict infikowanych perejšla 50K

Kilkict infikowanych perejšla 50K

Na šictnadzätu hodynu nynišnoho dnä kilkict nowych infikowanych na koronawiruc sa octanni 24 hodyny cklala 51 870 lüdej. ...


Angliü čekaüt cpekotni wychidni

Angliü čekaüt cpekotni wychidni

Hromadcke Sdorowä Angliї (PHE) sacterihaë pro te, ščo na bilšocti terytoriї Angliї uprodowž nedili ta ponedilka očikuütcä nadwycoki temperatury, äki možut cähaty 32 graduciw sa škaloü Zelciä. ...


Ponad 2K budynkiw možut pity u more

Ponad 2K budynkiw možut pity u more

Analityky agenziї Pryrodni Recurcy Uelcu (Natural Resources Wales) sacterihaüt zentralnyj ta uelckyj urädy pro te, ščo u nactupni kilka rokiw okremi s terytorij usberežžä Uelcu možut pity pid wo ...


Breksyt : uräd dali ne hotowyj do perewirok

Breksyt : uräd dali ne hotowyj do perewirok

Wid urädowziw Cpolučenoho Koroliwctwa wytekla informaziä pro te, ščo perewirky wwosu towariw u Brytaniü s kraїn Ëwropejckoї Uniї, äki maly počatycä na počatku lypnä zoho roku, radše sa wce ne počnut ...


Cupermarkety wymahatymut nocinnä macok

Cupermarkety wymahatymut nocinnä macok

Dwi najbilši brytancki mereži cupermarketiw, Tesco ta Sainsburys saäwyly, ščo wid ponedilka, 19 lypnä, koly uräd CK ofizijno ckacowuë sobowäsannä odähaty macky na terytoriї Angliї, cupermarkety wce ...


Uräd snowu sminyw pereliky

Uräd snowu sminyw pereliky

U zentralnomu urädi CK powidomyly, ščo srobyly pewni perecuwannä kraїn, w holownomu miž žowtym ta selenym perelikamy i takož pewni kraїny bulo perewedeno do čerwonoho pereliku. ...


Uelc ckacowuë obmežennä

Uelc ckacowuë obmežennä

W urädi Uelcu powidomyly, ščo ckacowuüt perewažnu bilšict koronawirucnych obmežen, wid cuboty, 7 cerpnä. ...


Brytanziw ne puckaüt na Maltu

Brytanziw ne puckaüt na Maltu

Popry te, ščo brytanckyj uräd dodaw Maltu do kraїn selenoho pereliku, brytanckym turyctam widmowläüt u pocadzi w litaky do Malty, a okremych widprawläüt do domu prämo s letowyšč. ...


Macky w Londoni obowäskowi

Macky w Londoni obowäskowi

Čynnyj mer Londona, pan Cadyk Chan, pidtwerdyw, ščo wid ponedilka, 19 lypnä, koly zentralnyj uräd bilše ne sobowäsuë odähannä macok, u wci typach trancportu Londona odähannä macok salyšaëtcä obowäsk ...


Šotlandiä ckacowuë pewni obmežennä

Šotlandiä ckacowuë pewni obmežennä

W urädi Šotlandiї powidomyly, ščo wid 19 lypnä ckacowuüt wci raniše saprowadženi obmežennä, powäsani s koronawirucom, ale macky bude potribno nocyty šče uprodowž pewnoho čacu. ...


Wisy dlä wodiїw wantažiwok

Wisy dlä wodiїw wantažiwok

Aby äkoc sdolaty wce bilšu problemu nectači wodiїw wantažiwok, u zentralnomu urädi CK roshlädaüt nysku neobchidnych sachodiw, cered äkych takož i jmowirnict saprowadžennä wis s doswolamy na prazü dlä ...


Kanzler planuë podatky na import

Kanzler planuë podatky na import

Sa powidomlennäm brytanckoho čacopycu I, čynnyj kanzler CK, pan Riši Cunak, planuë saprowadžennä dodatkowych podatkiw na import towariw s posa mež Cpolučenoho Koroliwctwa. ...


U Hitrou snowu wynykly dowželesni čerhy

U Hitrou snowu wynykly dowželesni čerhy

Na pätomu terminali najbilšoho londonckoho letowyšča, äke maë naswu Heathrow, pryblysno wid šoctoї hodyny ranku počaly utworüwatycä dowželesni čerhy, u äkych, sa clowamy bahatoch pacažyriw, pro dotry ...


Perša turyctyčna mandriwka bula ucpišnoü

Perša turyctyčna mandriwka bula ucpišnoü

Brytanckyj milärder, Cer Ryčard Brancon, 11 lypnä sdijcnyw peršu w ictoriї našoї planety turyctyčnu mandriwku w kocmoc na borti kocmičnoho litaka cwoëї kompaniї, äka maë naswu Virgin Galactic, dysaj ...


Minictr : macky bude potribno odähaty

Minictr : macky bude potribno odähaty

Minictr zentralnoho urädu CK s wakzyn (Vaccines Minister), pan Nadim Sahawi, powidomyw, ščo piclä 19 lypnä, koly bude ckacowano praktyčno wci koronawirucni obmežennä, macky wce odno bude potribno odäh ...


Milärdy litriw kanalisaziї prämo w more

Milärdy litriw kanalisaziї prämo w more

Brytancku kompaniü, äka maë naswu Southern Water i äka sabespečuë wodoü ta kanalisazijnymy pocluhamy piwdennu Angliü, oštrafowano na 90 milöniw funtiw sa nesakonni cpuckannä kanalisazijnych widchodiw ...


Prychylnyky Angliї pobyly cimü s Daniї

Prychylnyky Angliї pobyly cimü s Daniї

Hromadänka Daniї, pani Eva Greene, 43 roky, kaže, ščo duže sacterihaë prychylnykiw sbirnoї Italiї trymatycä podali wid ctadionu Uemblej ziëї nedili pid čac finalnoho matču miž sbirnymy Anhliї ta Itali ...


Ckacuwannä karantynu tilky dlä wakzynowanych u CK

Ckacuwannä karantynu tilky dlä wakzynowanych u CK

Piclä toho, äk w urädi nadaly bilše detalej pro ckacuwannä neobchidnocti cidaty na karantyn piclä powernennä u CK, ctalo widomo, ščo dani obmežennä ckacowuütcä tilky dlä tych, ščo buly prowakzynowani t ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю