Wisy dlä wodiїw wantažiwok

Wisy dlä wodiїw wantažiwok

Aby äkoc sdolaty wce bilšu problemu nectači wodiїw wantažiwok, u zentralnomu urädi CK roshlädaüt nysku neobchidnych sachodiw, cered äkych takož i jmowirnict saprowadžennä wis s doswolamy na prazü dlä ...


Kanzler planuë podatky na import

Kanzler planuë podatky na import

Sa powidomlennäm brytanckoho čacopycu I, čynnyj kanzler CK, pan Riši Cunak, planuë saprowadžennä dodatkowych podatkiw na import towariw s posa mež Cpolučenoho Koroliwctwa. ...


U Hitrou snowu wynykly dowželesni čerhy

U Hitrou snowu wynykly dowželesni čerhy

Na pätomu terminali najbilšoho londonckoho letowyšča, äke maë naswu Heathrow, pryblysno wid šoctoї hodyny ranku počaly utworüwatycä dowželesni čerhy, u äkych, sa clowamy bahatoch pacažyriw, pro dotry ...


Perša turyctyčna mandriwka bula ucpišnoü

Perša turyctyčna mandriwka bula ucpišnoü

Brytanckyj milärder, Cer Ryčard Brancon, 11 lypnä sdijcnyw peršu w ictoriї našoї planety turyctyčnu mandriwku w kocmoc na borti kocmičnoho litaka cwoëї kompaniї, äka maë naswu Virgin Galactic, dysaj ...


Minictr : macky bude potribno odähaty

Minictr : macky bude potribno odähaty

Minictr zentralnoho urädu CK s wakzyn (Vaccines Minister), pan Nadim Sahawi, powidomyw, ščo piclä 19 lypnä, koly bude ckacowano praktyčno wci koronawirucni obmežennä, macky wce odno bude potribno odäh ...


Milärdy litriw kanalisaziї prämo w more

Milärdy litriw kanalisaziї prämo w more

Brytancku kompaniü, äka maë naswu Southern Water i äka sabespečuë wodoü ta kanalisazijnymy pocluhamy piwdennu Angliü, oštrafowano na 90 milöniw funtiw sa nesakonni cpuckannä kanalisazijnych widchodiw ...


Prychylnyky Angliї pobyly cimü s Daniї

Prychylnyky Angliї pobyly cimü s Daniї

Hromadänka Daniї, pani Eva Greene, 43 roky, kaže, ščo duže sacterihaë prychylnykiw sbirnoї Italiї trymatycä podali wid ctadionu Uemblej ziëї nedili pid čac finalnoho matču miž sbirnymy Anhliї ta Itali ...


Ckacuwannä karantynu tilky dlä wakzynowanych u CK

Ckacuwannä karantynu tilky dlä wakzynowanych u CK

Piclä toho, äk w urädi nadaly bilše detalej pro ckacuwannä neobchidnocti cidaty na karantyn piclä powernennä u CK, ctalo widomo, ščo dani obmežennä ckacowuütcä tilky dlä tych, ščo buly prowakzynowani t ...


Angliї wycuneno swynuwačennä sa porušennä pid čac hry

Angliї wycuneno swynuwačennä sa porušennä pid čac hry

UËFA wycunulo sbirnij Angliї dwa ofizijni swynuwačennä, powäsani s її hroü proty sbirnoї Daniї pid čac piwfinalu čempionatu Ëwropy s futbolu. ...


Uräd ckacowuë karantyn dlä wakzynowanych

Uräd ckacowuë karantyn dlä wakzynowanych

Čynnyj cekretar trancportu CK, pan Grant Šapc, ofizijno pidtwerdyw, ščo pwnictü prowakzynowani ocoby, kotri prybuwaüt u CK s kraїn žowtoho pereliku bilše ne smušeni camoisolüwatyc, tobto ne smušeni ...


ActraSenezi nakasano nehajno sabespečyty wakzynu dlä ËU

ActraSenezi nakasano nehajno sabespečyty wakzynu dlä ËU

U Ëwrokomiciї powidomyly, ščo brüccelckyj cud dijšow rišennä smucyty anglo-šwedcku kompaniü AstraZeneca nehajno sabespečyty kraїny Ëwropejckoї Uniї 50 milönamy dos wakzyny do 27 werecnä zoho rok ...


Uräd rosclabyw hodyny wodiїw wantažiwok

Uräd rosclabyw hodyny wodiїw wantažiwok

Čynnyj cekretar trancportu urädu CK, pan Grant Šapc, oholocyw prote, ščo uräd daë tymčacowyj doswil na podowžennä hodyn roboty wodiїw wantažiwok wid čynnych 9 do 10 na den. ...


Plany ckacuwannä karantynu dlä kraїn žowtoho pereliku

Plany ckacuwannä karantynu dlä kraїn žowtoho pereliku

Brytanckyj čacopyc Gardian powidomläë pro te, ščo u četwer, 8 lypnä, čynnyj cekretar zentralnoho urädu CK, pan Grant Šapc, maë oholocyty pro te, ščo wid 19 lypnä zoho roku maë buty ckacowano wymohu c ...


Dodatkowu dopomohu bude ckacowano ziëї oceni

Dodatkowu dopomohu bude ckacowano ziëї oceni

U zentralnomu urädi CK powidomyly, ščo čynnyj dodatok do uniwercalnoї dopomohy (universal credit), äkyj ckladaë 20 funtiw na tyžden i äkyj bulo saprowadženo mynuloho roku čeres koronawirucnu epidemi ...


Ckacowuütcä wymohy dlä brytanckych mandriwnykiw

Ckacowuütcä wymohy dlä brytanckych mandriwnykiw

Wid ceredy, 7 lypnä, uräd Nimeččyny ckacowuë wymohy decätydennoho karantynu dlä mandriwnykiw s CK, Portugaliї, Raciї, Indiї ta Nepalu. ...


Dewätnadzätoho kacowuütcä majže wci obmežennä

Dewätnadzätoho kacowuütcä majže wci obmežennä

Čynnyj brytanckyj premër, pan Boryc Džoncon, nyni ofizijno pidtwerdyw, ščo odähannä sachycnych macok oblyč ta dotrymuwannä cozialnych widctanej wid 19 lypnä na terytoriї Angliї ne bude obowäskowym. ...


Nelegalam sbilšeno terminy uwäsnennä

Nelegalam sbilšeno terminy uwäsnennä

Ocoby, kotri nelegalno wїsdät na terytoriü CK i takož ocoby, kotri sajmaütcä kontrabandoü nelegalnych migrantiw, shidno s nowym sakonoproëktom pro hromadänctwo ta kordony (Nationality and Borders ...


Nocinnä macok bude ckacowano

Nocinnä macok bude ckacowano

Brytancki čacopycy powidomläüt, ščo uräd hotuë nactanowy, shidno s äkymy wid 19 lypnä na terytoriї Angliї nocinnä macok bud-de ctane neobowäskowym. ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю