Dodatkowu dopomohu bude ckacowano ziëї oceni

Dodatkowu dopomohu bude ckacowano ziëї oceni

U zentralnomu urädi CK powidomyly, ščo čynnyj dodatok do uniwercalnoї dopomohy (universal credit), äkyj ckladaë 20 funtiw na tyžden i äkyj bulo saprowadženo mynuloho roku čeres koronawirucnu epidemi ...


Ckacowuütcä wymohy dlä brytanckych mandriwnykiw

Ckacowuütcä wymohy dlä brytanckych mandriwnykiw

Wid ceredy, 7 lypnä, uräd Nimeččyny ckacowuë wymohy decätydennoho karantynu dlä mandriwnykiw s CK, Portugaliї, Raciї, Indiї ta Nepalu. ...


Dewätnadzätoho kacowuütcä majže wci obmežennä

Dewätnadzätoho kacowuütcä majže wci obmežennä

Čynnyj brytanckyj premër, pan Boryc Džoncon, nyni ofizijno pidtwerdyw, ščo odähannä sachycnych macok oblyč ta dotrymuwannä cozialnych widctanej wid 19 lypnä na terytoriї Angliї ne bude obowäskowym. ...


Nelegalam sbilšeno terminy uwäsnennä

Nelegalam sbilšeno terminy uwäsnennä

Ocoby, kotri nelegalno wїsdät na terytoriü CK i takož ocoby, kotri sajmaütcä kontrabandoü nelegalnych migrantiw, shidno s nowym sakonoproëktom pro hromadänctwo ta kordony (Nationality and Borders ...


Nocinnä macok bude ckacowano

Nocinnä macok bude ckacowano

Brytancki čacopycy powidomläüt, ščo uräd hotuë nactanowy, shidno s äkymy wid 19 lypnä na terytoriї Angliї nocinnä macok bud-de ctane neobowäskowym. ...


ËU ckacowuë wymohu maty Green Card

ËU ckacowuë wymohu maty Green Card

Ëwrokomiciä oholocyla pro saplanowane ckacuwannä wymohy dlä wlacnykiw brytanckych awto, kotri widwiduüt kraїny ËU maty selenu kartku, äka sacwidčuë, ščo toj čy inšyj awtomobil maë ctrachiwku, äka wysn ...


NHS sacterihaë proty fejkowych kowyd-pacportiw

NHS sacterihaë proty fejkowych kowyd-pacportiw

Likarni Nazionalnoї Clužby Sdorowä saklykaüt nacelennä buty oberežnymy w tim, komu wony nadaüt cwoї ocobycti ta bankiwcki dani piclä toho, äk ctalo widomo, ščo duže bahato sločynziw namahaütcä wy ...


ËU ne wysnaë wakzyny Covishield (AZ)

ËU ne wysnaë wakzyny Covishield (AZ)

Wakzyna brandu Covishield, äku wyrobläë brytancko-šwezka kompaniä AstraZeneca (AZ), ne ë ofizijno wysnanoü torhowoü markoü, äk bespečna i ne ë satwerdženoü Ëwropejckoü Agenziëü Medykamentiw (EMA). ...


Sarplaty sroctaüt na bilše niž 25%

Sarplaty sroctaüt na bilše niž 25%

Brytancki kompaniї, ščo prazüüt u cferi perewesennä wantažiw, powidomläüt pro "procto macywni" nectači wodiїw wantažiwok, ščo u cwoü čerhu pchaë do hory sarplaty wodiїw i bes bud-äkoho cumniwu w toj ...


Čerha asüläntiw srocla u 10 rasiw

Čerha asüläntiw srocla u 10 rasiw

Shidno s nedawno oprylüdnenymy danymy dobročynnykiw pid naswoü Refugee Council, w kinzi mynuloho roku čerha roshlädu cpraw na otrymannä ctatucu biženziw saras bilše niž w decät rasiw dowša niž wona ...


Gep samykaë wci kramnyzi u CK

Gep samykaë wci kramnyzi u CK

U amerykanckij mereži kramnyz mody, äka maë naswu Gap, oholocyly, ščo sačynäüt wci cwoї 81 kramnyzü, äku wony maüt na terytoriї Cpolučenoho Koroliwctwa ta Recpubliky Irlandiä. ...


Perewirky snowu widterminowano

Perewirky snowu widterminowano

U Ëwrokomiciї powidomyly, ščo pohodylyc widterminuwaty saprowadžennä saborony na wwesennä ta prodaž u Piwničnij Irlandiї okremych produktiw twarynnoho pochodžennä s boku Brytaniї. ...


IMA sacterehla proty swilnennä hromadän ËU

IMA sacterehla proty swilnennä hromadän ËU

Piclä toho, äk opiwnoči ofizijno saweršywcä termin podači hromadänamy kraїn ËU saäw na otrymannä ctatucu pocelenziw, Nesaležnyj Organisaziä Widctežuwannä (Independent Monitoring Authority), äku bulo s ...


Snyženo dopomohu u widpucknij cchemi

Snyženo dopomohu u widpucknij cchemi

U zentralnomu urädi oholocyly, ščo wid peršoho lypnä počynaüt poctupowo ckacowuwaty deržawnu dopomohu u nadanni grantiw pidpryëmctwam, kotri samict swilnennä cwoїch praziwnykiw widprawläly їch u widp ...


Met Henkok taky pišow u widctawku

Met Henkok taky pišow u widctawku

Nowym Cekretarem Sdorowä zentralnoho urädu CK prysnačeno pana Cadžyda Džawyda, äkyj sajmaw pocadu domašnoho cekretarä i pisniše kanzlera šče w urädi Terisy Mej. ...


Poliziä konfickuwala 500 e-ckuteriw

Poliziä konfickuwala 500 e-ckuteriw

U londonckij poliziї powidomyly, ščo tilky sa mynulyj tyžden na wulyzäch brytanckoї metropoliї wony konfickuwaly 507 prywatnych elektrockuteriw. ...


Bes ëwropejckych wodiїw propadnä

Bes ëwropejckych wodiїw propadnä

Bocy najbilšych brytanckych kompanij perewesennä wantažiw swertaütcä do čynnoho premëra Džoncona s prochannäm ocobycto wtrutytyc u, sa їch clowamy, "najkrytyčnišu sa wci čacy" cytuaziü si wce bilšoü ...


Uräd onowyw pereliky kraїn

Uräd onowyw pereliky kraїn

Čynnyj očilnyk widdilu trancportu zentralnoho urädu CK, pan Grant Šapc, na cwoїj ctorinzi u mereži Twyter powidomyw, ščo do selenoho pereliku widwiduwannä kraїn dodano kilka octrowiw ta terytorij. ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю