W budynku dohlädu pomerlo 10 lüdej

W budynku dohlädu pomerlo 10 lüdej

Decät lüdej pomerly w budynku dohlädu sa ctaršymy lüdmy w odnomu s regioniw cchidnoї Šotlandiї. ...


Uräd sapuctyw cajt Cchemy Türyna

Uräd sapuctyw cajt Cchemy Türyna

Piclä toho, äk w hrudni mynuloho roku ctalo srosumilo, ščo ctudenty Brytaniї bilše ne bratymut učacti u ëwropejckij ocwitnij programi Erasmuc+, čeres te, ščo, sa clowamy premëra, pana Džoncona, zä p ...


Breksyt : u P. Irlandiї widnowleno perewirky wantažiw

Breksyt : u P. Irlandiї widnowleno perewirky wantažiw

Perewirky trancportuwannä wantažiw miž Welykoü Brytaniëü ta Piwničnoü Irlandiëü u porti micta Larne (Larne Port), kotri bulo prysupyneno čeres pohrosy perconalowi, w pätnyzü wwečeri snowu widnowylyc ...


U Krojdoni odnoho wbyto i decätoch poraneno

U Krojdoni odnoho wbyto i decätoch poraneno

Odna lüdyna pomerla i šče decät inšych otrymaly poranennä u päty okremych nožowych napadach u raöni piwdennoho Londona, äkyj maë naswu Krojdon (Croydon). ...


Do trawnä prowakzynuüt wcich, komu sa 50

Do trawnä prowakzynuüt wcich, komu sa 50

Wcich lüdej Cpolučenoho Koroliwctwa u wizi 50 rokiw ta bilše maë buty prowakzynowano do trawnä zoho roku. ...


Wid kwitnä snowu sroctaüt rachunky

Wid kwitnä snowu sroctaüt rachunky

Wid kwitnä zoho roku u Cpolučenomu Koroliwctwi sroctaüt ziny na recurcy, w cerednomu na 100 funtiw na rik, na kožne hocpodarctwo. ...


Karantynni hoteli budut po £80 sa nič

Karantynni hoteli budut po £80 sa nič

Zentralnyj uräd wže samowyw tycäči hotelnych nomeriw, äki maüt buty hotowymy do 15 lütoho, koly wchodät w diü prawyla neobchidnocti perebuwannä u karantynnych hoteläch widrasu piclä prybuttä u CK s kra ...


Hotelnyj karantyn počnetcä w ceredyni lütoho

Hotelnyj karantyn počnetcä w ceredyni lütoho

Meškanzi Cpolučenoho Koroliwctwa, kotri powertatymutcä s kraїn, ščo mictätcä u čerwonomu pereliku, budut smušeni widbuwaty 10-dennyj karantyn u hoteläch aeroportiw. ...


Breksyt : ËU proty smin u piwnično-irlandckomu protokoli

Breksyt : ËU proty smin u piwnično-irlandckomu protokoli

Minictr sakordonnych cpraw Recpubliky Irlandiä (piwdenna), pan Cajmon Kowenej (Simon Coveney), saäwyw, ščo Protokolu Piwničnoї Irlandiї, äkyj bulo pidpycano miž CK ta ËU u resultati Breksytu, sminüwaty ...


Peremowyny s ËU projšly marno

Peremowyny s ËU projšly marno

U Ëwrokomiciї ta w urädi CK powidomyly pro te, ščo peremowyny ščodo wyrišennä problemy perecuwannä towariw miž Brytaniëü ta Piwničnoü Irlandiëü bude prodowženo w intencywnomu režymi. ...


Šachraj štrafuwaw lüdej sa porušennä karantynu

Šachraj štrafuwaw lüdej sa porušennä karantynu

Čolowikowi, äkyj wydawaw cebe sa poliziänta i štrafuwaw lüdej sa porušennä prawyl karantynu, wycuneno swynuwačennä u šachrajctwi. ...


Šachraj štrafuwaw lüdej sa porušennä karantynu

Šachraj štrafuwaw lüdej sa porušennä karantynu

...


Paziëntiw wosät po kraїni u pošukach wilnych micz

Paziëntiw wosät po kraїni u pošukach wilnych micz

Decätky paziëntiw, chworych na koronawiruc, ščodnä perewosät miž risnymy likarnämy Angliї čeres duže welykyj brak wilnych ližok. ...


Breksyt : rybalky snowu u problemach

Breksyt : rybalky snowu u problemach

Brytancki rybalky poctaly pered nowoü problemoü saborony ekcportu u kraїny ËU piclä toho, äk u zentralnomu urädi wysnaly, ščo ekcporty žywych molück ta inšych podibnych morckych produktiw potrapläüt u ...


Šotlandiä wwodyt dodatkowi obmežennä na wїsd

Šotlandiä wwodyt dodatkowi obmežennä na wїsd

Perša minicterka Šotlandiї, pani Nykola Ctordžyn, oholocyla pro wwedennä žorctkišych prawyl karantynu, äki ctocuwatymutcä wcich mandriwnykiw, kotri wїsdät na terytoriü Šotlandiї. ...


Breksyt : pid sahrosoü 15 mln bdžilok

Breksyt : pid sahrosoü 15 mln bdžilok

Ponad 15 milöniw molodych bdžilok možut ne dijty do Brytani abo їch možut nawit snyščyty. ...


Breksyt : halus mody saklykaë do ckacuwannä bürokratiї

Breksyt : halus mody saklykaë do ckacuwannä bürokratiї

Bilše niž 400 widomych ocobyctoctej Brytaniї, kotri prazüüt u halusi mody, pidpycaly widkrytoho lycta do čynnoho premëra, pana Boryca Džoncona, u äkomu wony sacterihaüt, ščo picläbreksytna bürokrati ...


Breksyt : u P Irlandiї prysupyneno perewirky charčiw

Breksyt : u P Irlandiї prysupyneno perewirky charčiw

U portach Larne (Larne) ta Belfact (Belfast), ščo u Piwničnij Irlandiї, tymčacowo prysupyneno incpekziї wantažiwok, kotri trancportuüt produkty twarynnoho pochodžennä. ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю