Breksyt : Raab kaže sačekaty 10 rokiw

Breksyt : Raab kaže sačekaty 10 rokiw

Sa clowamy čynnoho Cekretarä Sownišnich Cpraw, pana Dominika Raab (Dominic Raab - koncerwator ta breksyter), potenzijni wtraty CK u torhiwli s kraїnamy ËU, cpryčyneni Breksytom, budut "bilše niž komp ...


W Angliї počaly diäty prawyla hotelnoho karantynu

W Angliї počaly diäty prawyla hotelnoho karantynu

Wci hromadäny Brytaniї ta Irlandiї i takož wci meškanzi CK, kotri prybuwaüt na terytoriü Angliї s 33 kraїn čerwonoho pereliku, wid cohodni smušeni prochodyty karantyn u hoteläch letowyšč, na äki wony p ...


Bóryc choče tunelü do P. Irlandiї

Bóryc choče tunelü do P. Irlandiї

U zentralnomu urädi CK ochopylycä ideëü buduwaty tunel pid Irlandckym morem, miž Welykoü Brytaniëü ta Piwničnoü Irlandiëü, aby cprobuwaty ne daty P. Irlandiї wtikty. ...


Do ščeplennä dodano šče odnu kategoriü

Do ščeplennä dodano šče odnu kategoriü

Wid sawtra, ponedilka, 15 lütoho, do čycla tych, koho wže možna wakzynuwaty, dodano lüdej u wizi 65 do 70 rokiw, ščo takož cymwolisuë perechid do nactupnoї ctadiї wakzynuwannä. ...


Saboronu na wycelennä widterminowano šče na micäz

Saboronu na wycelennä widterminowano šče na micäz

Saboronu na wycelennä orendnykiw s pomeškan sa necplatu, abo sa ne wčacnu cplatu orendy na terytoriї Angliї, äku bulo saprowadženo u beresni mynuloho roku i äka diäla do 22 lütoho, podowženo do kinzä ...


Kontrazeptywy možut počaty prodawaty bes rezeptiw

Kontrazeptywy možut počaty prodawaty bes rezeptiw

U zentralnomu urädi oholocyly, ščo wperše u CK okremi s pilül dlä sapobihannä sačattü ta wahitnocti, äki takož widomi, äk kontrazeptywy, možut počaty prodawaty u aptekach (pharmacies) ta bes neobchidn ...


Wcich, komu sa 70 saklykaüt do wakzynuwannä

Wcich, komu sa 70 saklykaüt do wakzynuwannä

U zentralnomu urädi CK powidomyly, ščo do ponedilka wže bude prowakzynowano wcich lüdej koroliwctwa u wizi 70 rokiw ta bilše, kotri sholocylycä na wakzynuwannä i minictry takož saklykaly aby wci u zij ...


Slydni: u Londoni 200-metrowa čerha sa beskoštownymy charčamy

Slydni: u Londoni 200-metrowa čerha sa beskoštownymy charčamy

Čerha do charčowoho banku, äkym operuë dobročynna organisaziä Londoncka Hromadcka Kuchnä (Londons Community Kitchen), rostähnulacä na dowžynu u majže 200 metriw i ctala najdowšoü čerhoü, äku sa wcü i ...


Kilkict infikowanych snyžuëtcä u wcich naziäch CK

Kilkict infikowanych snyžuëtcä u wcich naziäch CK

Sa danymy Büro Nazionalnoї Ctatyctyky (ONS), riwni infikowanocti koronawirucnoü infekziëü jdut na cpad u wcich čotyroch naziäch Cpolučenoho Koroliwctwa. ...


U CK rekordne padinnä ekonomiky

U CK rekordne padinnä ekonomiky

Sa danymy Büro Nazionalnoї Ctatyctyky, brytancka ekonomika sa mynulyj rik ckorotylacä na 9.9%, ščo ë najbilšym padinnäm sa wci čacy. ...


Breksyt : Šefčowyč prybuw do Londona

Breksyt : Šefčowyč prybuw do Londona

Wizepresydent Ëwrokomiciї, pan Maroš Šefčowyč, prybuwšy do Londona dlä prodowžennä dialogu u pytanni wregulüwannä cytuaziї s sactocuwannäm piwnično-irlandckoho protokolu, ckasaw ščo picläbreksytna tor ...


U Šotlandiї najnyžča temperatura sa octanni 25 rokiw

U Šotlandiї najnyžča temperatura sa octanni 25 rokiw

Sa danymy Meteorolohičnoho Büro (Met Office) nična temperatura -23°C, äku bulo safikcowano mynuloї noči u Šotlandiї, ë najnyžčoü sa octanni 25 rokiw. ...


Breksyt : Amcterdam perejšow London u torhiwli akziämy

Breksyt : Amcterdam perejšow London u torhiwli akziämy

Ctolyzä Niderlandiw, micto Amcterdam, wperše perejšlo brytancku ctolyzü, London, sa obcähom torhiwli zinnymy paperamy. ...


Pedofilowi daly 25 rokiw uwäsnennä

Pedofilowi daly 25 rokiw uwäsnennä

Pan Dejwyd Uylcon (David Wilson), sa fachom dachiwnyk (pokriwelnyk), s mictečka Kirstead u grafctwi Norfolk, ščo meškaw u budynku materi, buw odnym s najaktywnišych sločynziw, äkych sa wcü cwoü ictoriü ba ...


Uräd: ne kwaptec samowläty widpuctky

Uräd: ne kwaptec samowläty widpuctky

Sa clowamy čynnoho Cekretarä Trancportu CK, pana Granta Šapca, brytanzäm narasi ne warto kwapytyc samowläty cwoї zohorični widpuctky. ...


Karantynnyj hotel bude Wam koštuwaty čut ne dwi tycäči

Karantynnyj hotel bude Wam koštuwaty čut ne dwi tycäči

Čynnyj Cekretar Sdorowä CK, pan Met Henkok, powidomyw, ščo mandriwnyky, kotri žytymut u karantynnych hoteläch Angliї, budut smušeni platyty sahalom po 1 750 funtiw sa wci decät dniw perebuwannä. ...


Breksyt snačno hiršyj niž cpodiwalycä

Breksyt snačno hiršyj niž cpodiwalycä

Holownyj dyrektor brytanckoї mereži kramnyz cportywnych towariw, äka maë naswu DžejDi Cportc (JD Sports), pan Piter Kaudžyl (Peter Cowgill), kaže, ščo teper wže ctalo dobre srosumilo, ščo Breksyt ë naw ...


Dwoch saareštowano sa grafiti u P. Irlandiї

Dwoch saareštowano sa grafiti u P. Irlandiї

Dwoch čolowikiw saareštowano sa malüwannä grafiti na ctinach u portowych mictach P. Irlandiї, Larne ta Belfact, s saklykamy pro nanecennä škody praziwnykam mytnyzi, kotri perewiräüt towary, ščo prochodät ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю