Pedofilowi daly 25 rokiw uwäsnennä

Pedofilowi daly 25 rokiw uwäsnennä

Pan Dejwyd Uylcon (David Wilson), sa fachom dachiwnyk (pokriwelnyk), s mictečka Kirstead u grafctwi Norfolk, ščo meškaw u budynku materi, buw odnym s najaktywnišych sločynziw, äkych sa wcü cwoü ictoriü ba ...


Uräd: ne kwaptec samowläty widpuctky

Uräd: ne kwaptec samowläty widpuctky

Sa clowamy čynnoho Cekretarä Trancportu CK, pana Granta Šapca, brytanzäm narasi ne warto kwapytyc samowläty cwoї zohorični widpuctky. ...


Karantynnyj hotel bude Wam koštuwaty čut ne dwi tycäči

Karantynnyj hotel bude Wam koštuwaty čut ne dwi tycäči

Čynnyj Cekretar Sdorowä CK, pan Met Henkok, powidomyw, ščo mandriwnyky, kotri žytymut u karantynnych hoteläch Angliї, budut smušeni platyty sahalom po 1 750 funtiw sa wci decät dniw perebuwannä. ...


Breksyt snačno hiršyj niž cpodiwalycä

Breksyt snačno hiršyj niž cpodiwalycä

Holownyj dyrektor brytanckoї mereži kramnyz cportywnych towariw, äka maë naswu DžejDi Cportc (JD Sports), pan Piter Kaudžyl (Peter Cowgill), kaže, ščo teper wže ctalo dobre srosumilo, ščo Breksyt ë naw ...


Dwoch saareštowano sa grafiti u P. Irlandiї

Dwoch saareštowano sa grafiti u P. Irlandiї

Dwoch čolowikiw saareštowano sa malüwannä grafiti na ctinach u portowych mictach P. Irlandiї, Larne ta Belfact, s saklykamy pro nanecennä škody praziwnykam mytnyzi, kotri perewiräüt towary, ščo prochodät ...


Äkščo nelegaly otrymaüt ščeplennä, їch ne deportuüt

Äkščo nelegaly otrymaüt ščeplennä, їch ne deportuüt

Sa powidomlennäm brytanckoї Deli Mejl, u zentralnomu urädi saklykaüt nelegalnych migrantiw sholocytyc do cwoїch sahalnych praktyk (GP) aby otrymaty ščeplennä wid koronawirucu. ...


Uräd choče saprowadyty zyfrowyj podatok

Uräd choče saprowadyty zyfrowyj podatok

Minicterctwo Financiw CK roshlädaë možlywocti saprowadžennä podatku na prodaž towariw čeres internet, äkyj čacto nasywaüt zyfrowym podatkom. ...


U CK wže prowakzynowano ponad 12 milöniw

U CK wže prowakzynowano ponad 12 milöniw

Shidno s octannim switom Deržawnoho Sdorowä Angliї, na 16 hodynu sahalom po CK peršoü dosoü wže bulo prowakzynowano 12 014 288 lüdej, tobto ze wže majže 18% wcoho nacelennä koroliwctwa. ...


Pidpryëmzäm podowžuüt termin cplaty kredytiw

Pidpryëmzäm podowžuüt termin cplaty kredytiw

Malym firmam CK daëtcä bilše čacu aby powernuty kredyty, kotri wony braly čeres ckrutnyj ctan, powäsanyj s koronawirucnoü epidemiëü. ...


Pacportiw wakzynuwannä ne wydawatymut

Pacportiw wakzynuwannä ne wydawatymut

U zentralnomu urädi Cpolučenoho Koroliwctwa powidomyly, ščo ne roshlädaüt proposyziї pro saprowadžennä tak swanych pacportiw wakzynuwannä, tobto ofizijnych dowidok pro te, ščo pewna lüdyna otrymala ščepl ...


Prybulzi prochodytymut try tecty na koronawiruc

Prybulzi prochodytymut try tecty na koronawiruc

Na počatku nactupnoho tyžnä w urädi CK maüt oholocyty pro te, ščo wci mandriwnyky, kotri prybuwaüt na terytoriü Cpolučenoho Koroliwctwa s kraїn čerwonoho pereliku, budut smušeni prochodyty podwijne t ...


U Kylburni odnoho wbyto, odnoho poraneno

U Kylburni odnoho wbyto, odnoho poraneno

U piwdenno-sachidnij čactyni Londona, u raöni Kylburn (Kilburn), bilä cupermarketu Tecko, wid nožowoho poranennä sahynuw odyn ünak, a inšyj u krytyčnomu ctani. ...


Breksyt : ekcport s CK do ËU wpaw na majže 70%

Breksyt : ekcport s CK do ËU wpaw na majže 70%

Obcäh ekcportu towariw, äki poctawläütcä s Brytaniї u kraїny ËU, u cični zoho roku buw na zilych 68% nyžčym, äkščo poriwnäty s obcähom, äkyj maw micze u cični mynuloho roku. ...


W budynku dohlädu pomerlo 10 lüdej

W budynku dohlädu pomerlo 10 lüdej

Decät lüdej pomerly w budynku dohlädu sa ctaršymy lüdmy w odnomu s regioniw cchidnoї Šotlandiї. ...


Uräd sapuctyw cajt Cchemy Türyna

Uräd sapuctyw cajt Cchemy Türyna

Piclä toho, äk w hrudni mynuloho roku ctalo srosumilo, ščo ctudenty Brytaniї bilše ne bratymut učacti u ëwropejckij ocwitnij programi Erasmuc+, čeres te, ščo, sa clowamy premëra, pana Džoncona, zä p ...


Breksyt : u P. Irlandiї widnowleno perewirky wantažiw

Breksyt : u P. Irlandiї widnowleno perewirky wantažiw

Perewirky trancportuwannä wantažiw miž Welykoü Brytaniëü ta Piwničnoü Irlandiëü u porti micta Larne (Larne Port), kotri bulo prysupyneno čeres pohrosy perconalowi, w pätnyzü wwečeri snowu widnowylyc ...


U Krojdoni odnoho wbyto i decätoch poraneno

U Krojdoni odnoho wbyto i decätoch poraneno

Odna lüdyna pomerla i šče decät inšych otrymaly poranennä u päty okremych nožowych napadach u raöni piwdennoho Londona, äkyj maë naswu Krojdon (Croydon). ...


Do trawnä prowakzynuüt wcich, komu sa 50

Do trawnä prowakzynuüt wcich, komu sa 50

Wcich lüdej Cpolučenoho Koroliwctwa u wizi 50 rokiw ta bilše maë buty prowakzynowano do trawnä zoho roku. ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю