Perelik kandydatiw u mery Londona 2021

Perelik kandydatiw u mery Londona 2021

Šoctoho trawnä 2021 roku u CK widbudetcä bahato miczewych wyboriw, cered äkych takož i wybory na pocadu Mera Londona ta 25 členiw Acambleї Londona (London Assembly). ...


Kasarmy s migrantamy pidpalyly nawmycne

Kasarmy s migrantamy pidpalyly nawmycne

Sa clowamy Poliziї Kentu pryčynoü požeži u wijckowych kasarmach, de meškaüt asülänty, bulo nawmycne pidpalüwannä. ...


ËU widklykala rišennä pro kontrol ekcportu u P Irlandiї

ËU widklykala rišennä pro kontrol ekcportu u P Irlandiї

Piclä toho, äk mynuloho wečora widbulyc rosmowy miž presydentkoü Ëwrokomiciї, pani Fon dya Laën, piwdenno-irlandckym premërom, panom Mišelem Martynom, brytanckym premërom, panom Džonconom, lidera ...


ËU saprowadyla kontrol na poctačannä wakzyny čeres P Irlandiü

ËU saprowadyla kontrol na poctačannä wakzyny čeres P Irlandiü

ËU sadiäla ctattü 16 Protokolu Piwničnoї Irlandiї aby sačynyty sadni dweri, äki wykoryctowuwalyc dlä trancportuwannä wakzyny proty koronawirucu s ËU do Brytaniї. ...


Breksyt : 65% wantažiwok їdut s Brytaniї porožnimy

Breksyt : 65% wantažiwok їdut s Brytaniї porožnimy

Lidery päty najbilšych promyclowych grup Brytaniї swernulycä s lyctom do brytanckoho premëra, pana Bóryca Džoncona, s wymohoü wžyty sachodiw dlä smenšennä bürokratiї, powäsanoї s Breksytom. ...


Ëwrokomiciä oprylüdnyla kontrakt s brytanckoü AstraZeneca

Ëwrokomiciä oprylüdnyla kontrakt s brytanckoü AstraZeneca

Cohodni srobleno šče odyn krok w cuperečzi miž Ëwropejckoü Uniëü ta brytanckoü farmazewtyčnoü kompaniëü ActraSéneka, piclä toho, äk mynuloho tyžnä kompaniä powidomyla Ëwrokomiciü pro te, ščo wona ne ...


Milöny hongkongziw možut ctaty brytanckymy hromadänamy

Milöny hongkongziw možut ctaty brytanckymy hromadänamy

Ponad pät milöniw lüdej s Hong Kongu, wid ziëї nedili, počnut otrymuwaty ocoblywi brytancki wisy s pownym prawom na prazü ta prožywannä, kotri takož widkrywaüt їm prämyj šläch do brytanckoho hr ...


Brytaniä wtratyla octrowy Čagoc

Brytaniä wtratyla octrowy Čagoc

Mižnarodnyj trybunal OON s morckoho prawa dijšow wycnowku, ščo Brytaniä bilše ne maë cuwerenitetu nad octrowamy Čagoc. ...


Uräd dodaw šče try kraїny do čerwonoho pereliku

Uräd dodaw šče try kraїny do čerwonoho pereliku

Zentralnyj uräd Cpolučenoho Koroliwctwa sbilšyw čerwonyj perelik kraїn, tobto perelik kraїn, s äkych saboroneno wїsd na terytoriü CK. ...


Poїsdka Džoncona do Šotlandiї ne cuttëwa

Poїsdka Džoncona do Šotlandiї ne cuttëwa

Perša minicterka Šotlandiї, pani Nykola Ctordžyn, poklala pid welyke pytannä saplanowanu poїsdku čynnoho brytanckoho premëra, pana Boryca Džoncona, w tim, čy, čeres cytuaziü s karantynnymy obmežennä ...


Wyrobnyztwo awtomobiliw najhirše sa octanni 40 rokiw

Wyrobnyztwo awtomobiliw najhirše sa octanni 40 rokiw

Kilkict wyroblenych u CK awtomobiliw sa rik wpalo na 29% i narasi cähaë riwnä wyrobnyztwa nowych awto, äkyj buw šče nasad u 1984 rozi. ...


Wci, ščo widїsdät, budut smušeni sapownüwaty deklaraziї

Wci, ščo widїsdät, budut smušeni sapownüwaty deklaraziї

Lüdy, kotri bažaüt wyїchaty si Cpolučenoho Koroliwctwa sa kordon, cpočatku budut smušeni sapownüwaty ocoblywi deklaraziї, de wony maüt wkasaty pryčynu wyїsdu i de wony maüt dowecty, ščo їch wyїsd ë n ...


Hromadänam ËU proponuüt hroši aby wyїchaty s Brytaniї

Hromadänam ËU proponuüt hroši aby wyїchaty s Brytaniї

Brytancka Gardian powidomläë, ščo hromadänam ËU, kotri meškaüt u Brytaniї, proponuüt financowi ctymuly aby wyїchaty s kraїny i ze šče sa 5 micäziw do toho, äk wychodyt termin reëctraziї hromadän ËU dl ...


Cmertnict wid Kówyd-19 wže perejšla 100K

Cmertnict wid Kówyd-19 wže perejšla 100K

Cohodni came toj den, koly cmertnict wid koronawirucu wid počatku epidemiї sahalom po CK perejšla 100-tycäčnu mežu. ...


U cchidnomu Londoni sahynuw ünak

U cchidnomu Londoni sahynuw ünak

Molodyj ünak pomer wid nožowych poranen u piwnično-londonckomu raöni pid naswoü Islington. ...


Prybulzi u Angliü mucät isolüwatyc u hoteläch letowyšč

Prybulzi u Angliü mucät isolüwatyc u hoteläch letowyšč

W urädi oprylüdnyly plany pro te, ščo okremi mandriwnyky budut smušeni camoisolüwatyc u hoteläch aeroportiw aby sapobihty pošyrennü nowoho brasylckoho wariantu Kówydu-19. ...


Džoncon ne pidtwerdyw daty widkryttä škil

Džoncon ne pidtwerdyw daty widkryttä škil

Čynnyj premër-minictr Brytaniї, pan Boryc Džoncon, widmowywcä naswaty nawit pryblysnu datu počatku widkryttä škil u Angliї. ...


Barclaycard sbilšuë minimalnu micäčnu cplatu

Barclaycard sbilšuë minimalnu micäčnu cplatu

Okremi cpožywači kredytnoї kompaniї Barklejkard nesabarom pobačat pidwyščennä minimalnoї cumy, äku wony mucät powertaty nasad na cwoü kartku kožnoho micäzä, dec pryblysno na 3 - 5%. ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю