U školach Angliї podowženo kanikuly

U školach Angliї podowženo kanikuly

Bilšict školäriw ta ctudentiw uniwercytetiw na terytoriї Angliї säwlätcä na nawčannä ne raniše 18 cičnä, a okremi s nych možut powernutycä na nawčannä až nawit w lütomu. ...


Doswoleno sactocuwannä wakzyny Oxford-AstraZeneca

Doswoleno sactocuwannä wakzyny Oxford-AstraZeneca

Brytanckyj regulätor sactocuwannä ta rospowcüdžennä medykamentiw, MHRA, dala dobro na sactocuwannä šče odniëї wakzyny wid koronawirucu, äku rosrobyly cpilno Uniwercytet Okcfordu ta kompaniä ActraSene ...


Brytancki kowbacy saboroneno ekcportuwaty u ËU

Brytancki kowbacy saboroneno ekcportuwaty u ËU

Popry te, ščo pan Bóryc Džoncon obizäw brytanzäm, ščo Breksyt prynece їm majže raj, to piclä toho, äk fachiwzi wce hlybše sanurüütcä u detali uhody, wce bilše welmy brydkoho cmittä počynaë wychodyty na ...


Wijckowi prowodytymut tecty u školach Angliї

Wijckowi prowodytymut tecty u školach Angliї

U zentralnomu urädi CK powidomyly, ščo piwtory tycäči wijckowoho perconalu bude sadiäno u macowych tectuwannäch školäriw u školach Angliї, koly piclä risdwänych cwät učni powernutcä na nawčannä. ...


U piwdennomu Londoni sarisano molodu žinku

U piwdennomu Londoni sarisano molodu žinku

W nedilü wwečeri u raöni piwdennoho Londona, äkyj maë naswu Stockwell bulo sarisano 20-ričnu žinku. ...


Cotni brytanziw snykly si Šwejzarckoho kurortu

Cotni brytanziw snykly si Šwejzarckoho kurortu

Bilše niž 200 brytanckych turyctiw odnoho s najbilš widomych u cwiti lyžnych kurortiw Šwejzariї, ščo u celi Werbë, na piwdennomu sachodi kraїny, sa odnu nič taëmno powtikaly si cwoїch nomeriw piclä toho ...


Wodinnä u CK ta u ËU piclä Breksytu

Wodinnä u CK ta u ËU piclä Breksytu

Wychid Cpolučenoho Koroliwctwa s Ëwropejckoї Uniї osnačaë, ščo wid 1 cičnä 2021 roku matymut micze sminy u prawi na wodinnä ta ctrachuwannä trancportnych sacobiw tymy, ščo maüt brytancki prawa ta tymy, ...


Sdorowä brytanziw ta ëwropejziw piclä Breksytu

Sdorowä brytanziw ta ëwropejziw piclä Breksytu

Äkščo hromadäny CK planuüt widwidaty kraїny Ëwropejckoї Uniї wid 1 cičnä 2021 roku, to їch čynni kartky EHIC budut dijcnymy do sakinčennä terminu їch diї. ...


Mobilnyj swäsok piclä Breksytu

Mobilnyj swäsok piclä Breksytu

Wid 2017 roku Ëwropejcka Uniä maë dyrektywu, shidno s äkoü s abonentiw ne možna ctähuwaty žodnych dodatkowych wyplat sa roaming (perecuwannä - tobto koryctuwannä mobilnym swäskom posa mežamy mereži s ...


Šotlandcki nazionalicty holocuwatymut proty uhody

Šotlandcki nazionalicty holocuwatymut proty uhody

Nazionalna Partiä Šotlandiї (SNP) ofizijno pidtwerdyla, ščo ziëї ceredy, 30 hrudnä, їch parlamentari u Palati Hromad holocuwatymut proty uhody pro majbutni ctocunky miž ËU ta CK, äku bulo ushodženo 24 ...


DFDS : beskoštowni kwytky dlä meškanziw Kent

DFDS : beskoštowni kwytky dlä meškanziw Kent

Poromna kompaniä, DFDS, poobizäla, ščo piclä toho, äk whamuëtcä epidemiä, wona saproponuë beskoštowni sworotni kwytky s Dowera do Franziї, tobto abo do portu Dankyrk, abo do portu Kalej, dlä wcich mešk ...


Erasmuc  bude smineno cchemoü Türyn

Erasmuc bude smineno cchemoü Türyn

U zentralnomu urädi CK poobizäly, ščo wid werecnä zoho roku, samict ëwropejckoї ocwitnoї cchemy Erasmuc+, wony saprowadät cchemu, äka maë naswu Türyn (Turing), äku naswano na čect brytanckoho šyf ...


10 Tycäč na deportaziü kožnoho migranta

10 Tycäč na deportaziü kožnoho migranta

Domašni Cprawy wytračaüt milöny funtiw büdžetnych koštiw aby do kinzä zoho roku wctyhnuty deportuwaty s CK äkomoha bilšu kilkict asüläntiw, äkym bulo widmowleno u prawi podalšoho perebuwannä w ...


U Brytaniї počynaë buäty burewij Bela

U Brytaniї počynaë buäty burewij Bela

Na bilšij terytoriї Cpolučenoho Koroliwctwa uprodowž kilkoch dniw huläë Bela - burewij, naswu äkomu bulo dano tyžden tomu, piclä toho, äk bilšict widwiduwačiw cajtu brytanckoho Met Büro sa ze pro ...


Letowyšče Mancton wže porožnë

Letowyšče Mancton wže porožnë

Letowyšče Mancton, äke rostašowane na cchodi grafctwa Kent i äke wykoryctowuüt w ramkach operaziї Ctak dlä rostašuwannä wantažiwok s metoü utrymuwannä šlächiw nawkolo portu Dowera wilnymy, wže majže por ...


Breksyt : perebuwannä, ctrachiwky, mobilnyj swäsok, prawa

Breksyt : perebuwannä, ctrachiwky, mobilnyj swäsok, prawa

Piclä toho, äk bulo ushodženo holowni pytannä majbutnich ctocunkiw miž ËU ta CK, wid nowoho roku hromadäny CK matymut prawo na obmežene beswisowe perecuwannä w kraїnach ËU. ...


Breksyt : wysnannä ctandartiw ta profecijnych kwalifikazij

Breksyt : wysnannä ctandartiw ta profecijnych kwalifikazij

U toj čac, koly CK bulo čactynoü ËU, risni adwokaty, audytory, kuchari ta lüdy praktyčno wcich inšych profecij ne maly žodnych problem s wysnannäm їch kwalifikazij w bud-äkij kraїni ËU. ...


Breksyt : perebuwannä, ctrachiwky, mobilnyj swäsok, prawa

Breksyt : perebuwannä, ctrachiwky, mobilnyj swäsok, prawa

Piclä toho, äk bulo ushodženo holowni pytannä majbutnich ctocunkiw miž ËU ta CK, wid nowoho roku hromadäny CK matymut prawo na obmežene beswisowe perecuwannä w kraїnach ËU. ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю