Perechid na nowi umowy trywatyme ponad 5 rokiw

Perechid na nowi umowy trywatyme ponad 5 rokiw

Odnym s najwažčych pytan u peremowynach miž CK ta ËU pro podalši ctocunky bulo pytannä prawa na wylow ryby rybalkamy ËU u wodnomu proctori CK. ...


UHODA Ë !

UHODA Ë !

Kilka chwylyn tomu čynnyj brytanckyj premër, pan Bóryc Džoncon ta čynna presydentka Ëwrokomiciї, pani Ursula Fon dya Laën, oholocyly pro te, ščo їm wdalocä docähty uhodu miž CK ta ËU pro podalši tor ...


Franzuski požežnyky prybuly w Dower tectuwaty wodiїw

Franzuski požežnyky prybuly w Dower tectuwaty wodiїw

Komanda požežnykiw s Franziї cohodni prybula u anglijcke portowe micto Dower ta prywesla s coboü ponad 10 tycäč tectiw wid koronawirucu dlä perewirky wodiїw ta pacažyriw wantažiwok, furhoniw i awtom ...


Korona : CK prypynylo cpolučennä s PAR

Korona : CK prypynylo cpolučennä s PAR

U zentralnomu urädi CK oholocyly, ščo prypynäüt awiacpolučennä s Piwdenno-Afrykanckoü Recpublikoü čeres te, ščo tam bulo identyfikowano šče odyn štam (wariant) koronawirucu. ...


U Doweri kapez

U Doweri kapez

Franziä rannoho ranku čactkowo widčynyla wїsd na cwoü terytoriü, ale popry te, ščo sa octanni kilka dniw u micti Dower ta j sahalom u grafctwi Kent sibralocä duže bahato wantažiwok, furhoniw ta awto ...


NHS saklykaë Džoncona widterminuwaty Breksyt

NHS saklykaë Džoncona widterminuwaty Breksyt

Keriwnyky Nazionalnoї Clužby Sdorowä (NHS) pidpycaly cpilnoho lycta-swernennä do čynnoho brytanckoho premëra, pana Bóryca Džoncona, s prochannäm podowžyty perechidnyj period prynajmni na micäz. ...


Cutyčky miž wodiämy ta poliziëü u Doweri

Cutyčky miž wodiämy ta poliziëü u Doweri

Dec piclä wocmoї hodyny ranku u portowomu micti Dower, miž wycnaženymy wodiämy wantažiwok ta poliziëü wynykly cutyčky. ...


Wantažiwky pišly na Franziü

Wantažiwky pišly na Franziü

Wranzi Franziä widnowyla morcke, awia ta salisnyčne cpolučennä s Welykoü Brytaniëü pry umowi prochodžennä tectiw nesadowho do peretynu kordonu i takož čeres sobowäsannä brytanckoho urädu tectuwaty w ...


Uräd potroїw kwotu cesonnych praziwnykiw na 2021 rik

Uräd potroїw kwotu cesonnych praziwnykiw na 2021 rik

U zentralnomu urädi CK oprylüdnyly informaziü pro te, ščo u nactupnomu rozi makcymalna kilkict cesonnych inosemnych praziwnykiw na brytanckych fermach srocte do 30 tycäč, tobto u try rasy bilše niž u ...


Breksyt : Fon dya Laën bere peremowyny pid poctijnyj nahläd

Breksyt : Fon dya Laën bere peremowyny pid poctijnyj nahläd

Čynna presydentka Ëwrokomiciї, pan Ursula Fon dya Laën, bere peremowyny pro majbutnü torhowu uhodu miž CK ta ËU pid wlacnyj kontrol u cprobi docähnuty posytywnoho resultatu. ...


Docähneno uhody s Franziëü pro widkryttä kordonu

Docähneno uhody s Franziëü pro widkryttä kordonu

Čynnyj Cekretar Trancportu zentralnoho urädu CK, pan Grant Šapc (Grant Shapps) (koncerwator, breksyter, wid Tecko obmežuë prodaž okremych towariw

Tecko obmežuë prodaž okremych towariw

Odna s najbilšych brytanckych merež cupermarketiw, Tecko, powidomyla, ščo obmežuë prodaž äëz, rycu, myla ta tualetnoho paperu. ...


Franziä widkryë kordon, ale

Franziä widkryë kordon, ale

Franzuski SMI powidomyly, ščo nynišnoho wečora widkryë kordony s CK, ale tilky dlä cwoїch hromadän, tych, ščo maüt prawo na prožywannä u Franziї ta dlä profecionaliw, tobto wodiїw wantažiwok, i pry um ...


Ëwrokomiciä radyt snäty saboronu na wїsd s CK

Ëwrokomiciä radyt snäty saboronu na wїsd s CK

Presydentka Ëwrokomiciї, pani Ursula Fon dya Laën, cohodni powidomyla, ščo piclä majže dwodennoho sacidannä, Ëwrokomiciä wyrišyla rekomenduwaty kraїnam Ëwropejckoї Uniї snäty saboronu na wїsd si Cpo ...


Breksyt : CK snowu poctupylocä u pytanni rybalctwa

Breksyt : CK snowu poctupylocä u pytanni rybalctwa

Brytancka Gardian s pocylannäm na wlacni džerela u ËU powidomläë, ščo peremownyky s boku Brytaniї pišly na šče bilši poctupky u pytanni powernennä ëwropejzämy wylowlenoї ryby brytanckym rybalkam. ...


Cupermarkety sacterihaüt pro nectaču okremych charčiw

Cupermarkety sacterihaüt pro nectaču okremych charčiw

Čeres saboronu wїsdu s CK u Franziü najblyžčymy dnämy u cupermarketach može pomenšaty brokoli, calatu ta zytrucowych. ...


Wodiäm radät ne їchaty do Dowera ta Ëwrotunelü

Wodiäm radät ne їchaty do Dowera ta Ëwrotunelü

Wodiїw wantažiwok saklykaüt ne їchaty do portiw grafctwa Kent čeres 48-hodynnu saboronu Franziї na wїsd bud-äkych typiw trancportu s terytoriї CK, čeres nowu werciü (štam) koronawirucu, äka widoma, ä ...


Wifleëmcka (risdwäna) sirka bude cohodni o 16:30

Wifleëmcka (risdwäna) sirka bude cohodni o 16:30

Octannoho rasu, koly obydwi planety, Üpiter ta Caturn, buly tak blysko odna wid odnoї, bulo 800 rokiw tomu. ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю