DFDS : beskoštowni kwytky dlä meškanziw Kent

DFDS : beskoštowni kwytky dlä meškanziw Kent

Poromna kompaniä, DFDS, poobizäla, ščo piclä toho, äk whamuëtcä epidemiä, wona saproponuë beskoštowni sworotni kwytky s Dowera do Franziї, tobto abo do portu Dankyrk, abo do portu Kalej, dlä wcich mešk ...


Erasmuc  bude smineno cchemoü Türyn

Erasmuc bude smineno cchemoü Türyn

U zentralnomu urädi CK poobizäly, ščo wid werecnä zoho roku, samict ëwropejckoї ocwitnoї cchemy Erasmuc+, wony saprowadät cchemu, äka maë naswu Türyn (Turing), äku naswano na čect brytanckoho šyf ...


10 Tycäč na deportaziü kožnoho migranta

10 Tycäč na deportaziü kožnoho migranta

Domašni Cprawy wytračaüt milöny funtiw büdžetnych koštiw aby do kinzä zoho roku wctyhnuty deportuwaty s CK äkomoha bilšu kilkict asüläntiw, äkym bulo widmowleno u prawi podalšoho perebuwannä w ...


U Brytaniї počynaë buäty burewij Bela

U Brytaniї počynaë buäty burewij Bela

Na bilšij terytoriї Cpolučenoho Koroliwctwa uprodowž kilkoch dniw huläë Bela - burewij, naswu äkomu bulo dano tyžden tomu, piclä toho, äk bilšict widwiduwačiw cajtu brytanckoho Met Büro sa ze pro ...


Letowyšče Mancton wže porožnë

Letowyšče Mancton wže porožnë

Letowyšče Mancton, äke rostašowane na cchodi grafctwa Kent i äke wykoryctowuüt w ramkach operaziї Ctak dlä rostašuwannä wantažiwok s metoü utrymuwannä šlächiw nawkolo portu Dowera wilnymy, wže majže por ...


Breksyt : perebuwannä, ctrachiwky, mobilnyj swäsok, prawa

Breksyt : perebuwannä, ctrachiwky, mobilnyj swäsok, prawa

Piclä toho, äk bulo ushodženo holowni pytannä majbutnich ctocunkiw miž ËU ta CK, wid nowoho roku hromadäny CK matymut prawo na obmežene beswisowe perecuwannä w kraїnach ËU. ...


Breksyt : wysnannä ctandartiw ta profecijnych kwalifikazij

Breksyt : wysnannä ctandartiw ta profecijnych kwalifikazij

U toj čac, koly CK bulo čactynoü ËU, risni adwokaty, audytory, kuchari ta lüdy praktyčno wcich inšych profecij ne maly žodnych problem s wysnannäm їch kwalifikazij w bud-äkij kraїni ËU. ...


Breksyt : perebuwannä, ctrachiwky, mobilnyj swäsok, prawa

Breksyt : perebuwannä, ctrachiwky, mobilnyj swäsok, prawa

Piclä toho, äk bulo ushodženo holowni pytannä majbutnich ctocunkiw miž ËU ta CK, wid nowoho roku hromadäny CK matymut prawo na obmežene beswisowe perecuwannä w kraїnach ËU. ...


Perechid na nowi umowy trywatyme ponad 5 rokiw

Perechid na nowi umowy trywatyme ponad 5 rokiw

Odnym s najwažčych pytan u peremowynach miž CK ta ËU pro podalši ctocunky bulo pytannä prawa na wylow ryby rybalkamy ËU u wodnomu proctori CK. ...


UHODA Ë !

UHODA Ë !

Kilka chwylyn tomu čynnyj brytanckyj premër, pan Bóryc Džoncon ta čynna presydentka Ëwrokomiciї, pani Ursula Fon dya Laën, oholocyly pro te, ščo їm wdalocä docähty uhodu miž CK ta ËU pro podalši tor ...


Franzuski požežnyky prybuly w Dower tectuwaty wodiїw

Franzuski požežnyky prybuly w Dower tectuwaty wodiїw

Komanda požežnykiw s Franziї cohodni prybula u anglijcke portowe micto Dower ta prywesla s coboü ponad 10 tycäč tectiw wid koronawirucu dlä perewirky wodiїw ta pacažyriw wantažiwok, furhoniw i awtom ...


Korona : CK prypynylo cpolučennä s PAR

Korona : CK prypynylo cpolučennä s PAR

U zentralnomu urädi CK oholocyly, ščo prypynäüt awiacpolučennä s Piwdenno-Afrykanckoü Recpublikoü čeres te, ščo tam bulo identyfikowano šče odyn štam (wariant) koronawirucu. ...


U Doweri kapez

U Doweri kapez

Franziä rannoho ranku čactkowo widčynyla wїsd na cwoü terytoriü, ale popry te, ščo sa octanni kilka dniw u micti Dower ta j sahalom u grafctwi Kent sibralocä duže bahato wantažiwok, furhoniw ta awto ...


NHS saklykaë Džoncona widterminuwaty Breksyt

NHS saklykaë Džoncona widterminuwaty Breksyt

Keriwnyky Nazionalnoї Clužby Sdorowä (NHS) pidpycaly cpilnoho lycta-swernennä do čynnoho brytanckoho premëra, pana Bóryca Džoncona, s prochannäm podowžyty perechidnyj period prynajmni na micäz. ...


Cutyčky miž wodiämy ta poliziëü u Doweri

Cutyčky miž wodiämy ta poliziëü u Doweri

Dec piclä wocmoї hodyny ranku u portowomu micti Dower, miž wycnaženymy wodiämy wantažiwok ta poliziëü wynykly cutyčky. ...


Wantažiwky pišly na Franziü

Wantažiwky pišly na Franziü

Wranzi Franziä widnowyla morcke, awia ta salisnyčne cpolučennä s Welykoü Brytaniëü pry umowi prochodžennä tectiw nesadowho do peretynu kordonu i takož čeres sobowäsannä brytanckoho urädu tectuwaty w ...


Uräd potroїw kwotu cesonnych praziwnykiw na 2021 rik

Uräd potroїw kwotu cesonnych praziwnykiw na 2021 rik

U zentralnomu urädi CK oprylüdnyly informaziü pro te, ščo u nactupnomu rozi makcymalna kilkict cesonnych inosemnych praziwnykiw na brytanckych fermach srocte do 30 tycäč, tobto u try rasy bilše niž u ...


Breksyt : Fon dya Laën bere peremowyny pid poctijnyj nahläd

Breksyt : Fon dya Laën bere peremowyny pid poctijnyj nahläd

Čynna presydentka Ëwrokomiciї, pan Ursula Fon dya Laën, bere peremowyny pro majbutnü torhowu uhodu miž CK ta ËU pid wlacnyj kontrol u cprobi docähnuty posytywnoho resultatu. ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю