Cotni brytanziw snykly si Šwejzarckoho kurortu

Cotni brytanziw snykly si Šwejzarckoho kurortu

Bilše niž 200 brytanckych turyctiw odnoho s najbilš widomych u cwiti lyžnych kurortiw Šwejzariї, ščo u celi Werbë, na piwdennomu sachodi kraїny, sa odnu nič taëmno powtikaly si cwoїch nomeriw piclä toho ...


Wodinnä u CK ta u ËU piclä Breksytu

Wodinnä u CK ta u ËU piclä Breksytu

Wychid Cpolučenoho Koroliwctwa s Ëwropejckoї Uniї osnačaë, ščo wid 1 cičnä 2021 roku matymut micze sminy u prawi na wodinnä ta ctrachuwannä trancportnych sacobiw tymy, ščo maüt brytancki prawa ta tymy, ...


Sdorowä brytanziw ta ëwropejziw piclä Breksytu

Sdorowä brytanziw ta ëwropejziw piclä Breksytu

Äkščo hromadäny CK planuüt widwidaty kraїny Ëwropejckoї Uniї wid 1 cičnä 2021 roku, to їch čynni kartky EHIC budut dijcnymy do sakinčennä terminu їch diї. ...


Mobilnyj swäsok piclä Breksytu

Mobilnyj swäsok piclä Breksytu

Wid 2017 roku Ëwropejcka Uniä maë dyrektywu, shidno s äkoü s abonentiw ne možna ctähuwaty žodnych dodatkowych wyplat sa roaming (perecuwannä - tobto koryctuwannä mobilnym swäskom posa mežamy mereži s ...


Šotlandcki nazionalicty holocuwatymut proty uhody

Šotlandcki nazionalicty holocuwatymut proty uhody

Nazionalna Partiä Šotlandiї (SNP) ofizijno pidtwerdyla, ščo ziëї ceredy, 30 hrudnä, їch parlamentari u Palati Hromad holocuwatymut proty uhody pro majbutni ctocunky miž ËU ta CK, äku bulo ushodženo 24 ...


DFDS : beskoštowni kwytky dlä meškanziw Kent

DFDS : beskoštowni kwytky dlä meškanziw Kent

Poromna kompaniä, DFDS, poobizäla, ščo piclä toho, äk whamuëtcä epidemiä, wona saproponuë beskoštowni sworotni kwytky s Dowera do Franziї, tobto abo do portu Dankyrk, abo do portu Kalej, dlä wcich mešk ...


Erasmuc  bude smineno cchemoü Türyn

Erasmuc bude smineno cchemoü Türyn

U zentralnomu urädi CK poobizäly, ščo wid werecnä zoho roku, samict ëwropejckoї ocwitnoї cchemy Erasmuc+, wony saprowadät cchemu, äka maë naswu Türyn (Turing), äku naswano na čect brytanckoho šyf ...


10 Tycäč na deportaziü kožnoho migranta

10 Tycäč na deportaziü kožnoho migranta

Domašni Cprawy wytračaüt milöny funtiw büdžetnych koštiw aby do kinzä zoho roku wctyhnuty deportuwaty s CK äkomoha bilšu kilkict asüläntiw, äkym bulo widmowleno u prawi podalšoho perebuwannä w ...


U Brytaniї počynaë buäty burewij Bela

U Brytaniї počynaë buäty burewij Bela

Na bilšij terytoriї Cpolučenoho Koroliwctwa uprodowž kilkoch dniw huläë Bela - burewij, naswu äkomu bulo dano tyžden tomu, piclä toho, äk bilšict widwiduwačiw cajtu brytanckoho Met Büro sa ze pro ...


Letowyšče Mancton wže porožnë

Letowyšče Mancton wže porožnë

Letowyšče Mancton, äke rostašowane na cchodi grafctwa Kent i äke wykoryctowuüt w ramkach operaziї Ctak dlä rostašuwannä wantažiwok s metoü utrymuwannä šlächiw nawkolo portu Dowera wilnymy, wže majže por ...


Breksyt : perebuwannä, ctrachiwky, mobilnyj swäsok, prawa

Breksyt : perebuwannä, ctrachiwky, mobilnyj swäsok, prawa

Piclä toho, äk bulo ushodženo holowni pytannä majbutnich ctocunkiw miž ËU ta CK, wid nowoho roku hromadäny CK matymut prawo na obmežene beswisowe perecuwannä w kraїnach ËU. ...


Breksyt : wysnannä ctandartiw ta profecijnych kwalifikazij

Breksyt : wysnannä ctandartiw ta profecijnych kwalifikazij

U toj čac, koly CK bulo čactynoü ËU, risni adwokaty, audytory, kuchari ta lüdy praktyčno wcich inšych profecij ne maly žodnych problem s wysnannäm їch kwalifikazij w bud-äkij kraїni ËU. ...


Breksyt : perebuwannä, ctrachiwky, mobilnyj swäsok, prawa

Breksyt : perebuwannä, ctrachiwky, mobilnyj swäsok, prawa

Piclä toho, äk bulo ushodženo holowni pytannä majbutnich ctocunkiw miž ËU ta CK, wid nowoho roku hromadäny CK matymut prawo na obmežene beswisowe perecuwannä w kraїnach ËU. ...


Perechid na nowi umowy trywatyme ponad 5 rokiw

Perechid na nowi umowy trywatyme ponad 5 rokiw

Odnym s najwažčych pytan u peremowynach miž CK ta ËU pro podalši ctocunky bulo pytannä prawa na wylow ryby rybalkamy ËU u wodnomu proctori CK. ...


UHODA Ë !

UHODA Ë !

Kilka chwylyn tomu čynnyj brytanckyj premër, pan Bóryc Džoncon ta čynna presydentka Ëwrokomiciї, pani Ursula Fon dya Laën, oholocyly pro te, ščo їm wdalocä docähty uhodu miž CK ta ËU pro podalši tor ...


Franzuski požežnyky prybuly w Dower tectuwaty wodiїw

Franzuski požežnyky prybuly w Dower tectuwaty wodiїw

Komanda požežnykiw s Franziї cohodni prybula u anglijcke portowe micto Dower ta prywesla s coboü ponad 10 tycäč tectiw wid koronawirucu dlä perewirky wodiїw ta pacažyriw wantažiwok, furhoniw i awtom ...


Korona : CK prypynylo cpolučennä s PAR

Korona : CK prypynylo cpolučennä s PAR

U zentralnomu urädi CK oholocyly, ščo prypynäüt awiacpolučennä s Piwdenno-Afrykanckoü Recpublikoü čeres te, ščo tam bulo identyfikowano šče odyn štam (wariant) koronawirucu. ...


U Doweri kapez

U Doweri kapez

Franziä rannoho ranku čactkowo widčynyla wїsd na cwoü terytoriü, ale popry te, ščo sa octanni kilka dniw u micti Dower ta j sahalom u grafctwi Kent sibralocä duže bahato wantažiwok, furhoniw ta awto ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю