Brytancki wčeni onowyly klityny škiry na 30 rokiw

Brytancki wčeni onowyly klityny škiry na 30 rokiw

Wčeni laboratoriї Uniwercytetu Kejmbrydžu ucpišno prowely ekcperyment, u äkomu їm wdalocä onowyty klityny 53-ričnoї žinky takym čynom, ščo wony otrymaly wci wlactywocti klityn škiry žinky 23-ričnoho wi ...


U CK snowu cpalach ptašynoї grypy

U CK snowu cpalach ptašynoї grypy

U Brytaniї sareëctrowano čerhowyj cpalach ptašynoї gryby (bird flu), si štamom wirucu, äkyj maë naswu H5N1 i wwažaëtcä najbilš agrecywnym štamom zoho wirucu s ohlädu na šwydkict ta pronyklywict po ...


Breksyt : u Doweri prowal mytnoї cyctemy

Breksyt : u Doweri prowal mytnoї cyctemy

Piclä toho, äk cytuaziä si wce bilšymy korkamy na pidїsdach do portowoho micta Dower wid četwerha počala snačno pohiršuwatyc, brytancki media, holownym čynom ti, ščo ne ë widdanymy koncerwatoram, po ...


U brytanckych aeroportach takož počynaëtcä chaoc

U brytanckych aeroportach takož počynaëtcä chaoc

Nahlädowyj deržawnyj organ cfery powitränych perewesen CK, Zywilna Awiazijna Rada (Civil Aviation Authority, ckor: CAA), swernuwcä do wcich letowyšč kraїny s lyctom, de swertaëtcä uwaha na wce bilše ...


Chaoc u Doweri: rada choče oholocyty holownyj nizydent

Chaoc u Doweri: rada choče oholocyty holownyj nizydent

U raönnij radi micta Dowera, ščo u grafctwi Kent, saäwyly pro te, ščo hotuütcä oholocyty "holownyj inzydent" ("a major incident") na toj wypadok, äkščo u najblyžči kilka dniw cytuaziä s čerhamy wantaž ...


Wid šoctoho kwitnä u CK sroctaë NI

Wid šoctoho kwitnä u CK sroctaë NI

Milöny brytanckych praziwnykiw snowu widčuüt podalše sroctannä wartocti їch žyttä, koly wid počatku podatkowoho čy financowoho roku 2022-23, tobto wid šoctoho kwitnä, riwen nazionalnoї ctrachiwky, ...


Ponad dwicti ukraїnziw otrymaly wisy do Šotlandiї

Ponad dwicti ukraїnziw otrymaly wisy do Šotlandiї

U Šotlandiї, sa cchemoü Domy dlä Ukraїny, wydaly wisy dlä 210 ukraїnziw, äki wyäwyly bažannä meškaty u zij kraїni Cpolučenoho Koroliwctwa. ...


U Šotlandiї ckacowano macky

U Šotlandiї ckacowano macky

W urädi Šotlandiї powidomyly, ščo wid ponedilka, 4 kwitnä, na terytoriї Šotlandiї bilše ne icnuë sakonodawčoho prymucu odähaty ta nocyty macky na oblyččäch na wecilnych ta pochoronnych zeremoniäch. ...


W Doweri dali dowželesni čerhy

W Doweri dali dowželesni čerhy

Wodiї risnych trancportnych sacobiw, kotri namahaütcä wyїchaty s Brytaniї čeres port micta Dowera, äke rostašowane na piwdni grafctwa Kent, u pätnyzü ta cubotu, 1 ta 2 kwitnä, sacträhly u čerhach na pon ...


W Angliї doswoleno ščeplennä ditej

W Angliї doswoleno ščeplennä ditej

Batkam ta opikunam na terytoriї Angliї rosiclano saprošennä samowläty ščeplennä wid koronawirucu dlä cwoїch ditej, čyj wik perewyščuë 5 rokiw, äkščo wony zoho sabažaüt. ...


Sakinčeno beskoštowni tecty

Sakinčeno beskoštowni tecty

Wid peršoho kwitnä 2022 roku bilše ne bude beskoštownych tectiw na koronawiruc dlä nacelennä terytoriї Angliї, okrim tych, ščo prazüüt w clužbi sdorowä (NHS) ta tych, ščo opikuütcä paziëntamy na profec ...


W londonckomu akwazentri wytik gasu

W londonckomu akwazentri wytik gasu

Sa clowamy clužb porätunku, u londonckomu akwazentri (London Aquatics Centre) ctawcä wytik chlorinu, čeres ščo doweloc ewakuüwaty ponad 200 lüdej. ...


Büdžet 2022 : wecnäne swernennä

Büdžet 2022 : wecnäne swernennä

Čynnyj kanzler CK, pan Riši Cunak, u cwoëmu wecnänomu swerneni do Palaty Hromad powidomyw, ščo wid 18:00, 23 beresnä, deržawnyj akzys na palywo bude snyženo na 5 penciw na kožnij litri palywa. ...


Ziny sroctaüt najšwydšymy tempamy

Ziny sroctaüt najšwydšymy tempamy

Shidno s oprylüdnenymy danymy brytanckoho Büro Nazionalnoї Ctatyctyky (ONS), ziny u CK w lütomu zoho roku buly sahalom na 6,2% wyščymy niž w lütomu 2021 roku, ščo ë najšwydšym sroctannäm zin sa octan ...


Uelczi proponuüt ukraїnzäm beskoštowni pomeškannä

Uelczi proponuüt ukraїnzäm beskoštowni pomeškannä

U molodižnij dobročynnij organisaziї Uelcu, äka maë naswu Urdd Gobaith Cymru, powidomyly, ščo saproponuüt 250 ukraїnckym biženzäm beskoštowne tymčacowe žytlo. ...


Beskoštowni potähy dlä ukraїnckych biženziw

Beskoštowni potähy dlä ukraїnckych biženziw

Wid pätnyzi, 18 beresnä, biženzi, kotri wtikaüt wid wijny w Ukraїni, otrymaly prawo na beskoštowne koryctuwannä pocluhamy salisnyzi na terytoriї Uelcu. ...


Na P&O prazüwatymut inducy sa £2 na hodynu

Na P&O prazüwatymut inducy sa £2 na hodynu

Sa clowamy profcpilok, äki predctawläüt wže kolyšnich praziwnykiw firmy P&O, praziwnyky induckych agenzij prazewlaštuwannä, tobto takož inducy, prazüwatymut na poromach firmy sa sarplatu 1,81 sa hody ...


Kanal peretynaüt wce bilše migrantiw

Kanal peretynaüt wce bilše migrantiw

Sa octannimy danymy wnutrišnich cpraw CK, tilky sa mynulu pätnyzü, 18 beresnä, Anglijckyj Kanal (Lä Manš) na dewäty naduwnych čownach peretnuly 358 migrantiw. ...


Архів:  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  


Всі новини кирилкою wsi nowyny latynkojuШукати у новинах: додати свою статтю