wsi nowyny     Cereda, 27 lypnja 2016 - 10:47

Čy majut studenty prawo pratsjuwaty u Welykij Brytaniji

Čy majut studenty prawo pratsjuwaty u Welykij Brytaniji

Wy možete podaty zaiawu na otrymannia zahalnoji studentskoji wizy četwertoji katehoriji «Tier 4 (General) Student» dlia nawčannia u Spolučenomu Koroliwstwi, iakščo wam 16 rokiw ta bilše; iakščo wam bulo zaproponowano mistse na kursi u odnij z oswitnich zakladiw SK; iakščo wy možete rozmowliaty, čytaty, pysaty ta rozumity anhlijsku mowu; iakščo majete dostatno hrošej dlia toho, aby zabezpečuwaty swoje prožywannia ta oplačuwaty za nawčannia; iakščo wy z krajiny, iaka ne je častynoju Jewropejskoho Ekonomičnoho Prostoru (JeEP) i ne je Šwejtsarijeju ta iakščo wy widpowidajete neobchidnym wymoham, kotri pereličeno nyžče u tsij statti.Katehoriia 4 (Tier 4) naležyt do tak zwanoji balnoji systemy, u iakij dlia toho aby otrymaty prawo na wizu, potribno nabraty pewnu kilkist baliw.Čy wy widpowidajete wymoham četwertoji katehoriji (Tier 4) ?

Aby maty prawo na otrymannia wizy po katehoriji Tier 4, wy majete maty:

Neobumowlenu propozytsiju mistsia na kursi nawčannia wid oswitnoho zakladu, iaka maje litsenziju na sponsorstwo studentiw katehoriji 4 (Tier 4).

Takož, wy majete maty dostatnju kilkist hrošej aby utrymuwaty swoje prožywannia ta oplačuwaty za swoje nawčannia (neobchidna suma zaležyt wid wašych osobystych obstawyn).

Wy majete prawo nawčatys na kursi, iakyj wede do otrymannia kwalifikatsiji prynajmni šostoho riwnia rejestru Ofqual.

Majete prawo nawčatys na inozemnomu kursi, iakyj wede do otrymannia riwnia oswity, iakyj je analohičnym riwnewi wyščoji oswity SK i iakyj prowodyt inozemnyj zaklad wyščoji oswity ne terytoriji SK.

Majete prawo nawčatys na statsionarnomu (postijnomu) kursi, iakyj ščotyžnia nadaje prynajmni 15 hodyn dennoho nawčannia i iakyj wede do otrymannia kwalifikatsiji prynajmni tretoho riwnia rejestru Ofqual.

Majete prawo nawčatys po odnij z wyznanych u SK sponsorskych prohram (fundatsiia), iak likar aspirant abo stomatoloh aspirant.

Majete prawo nawčatys, iak likar aspirant abo iak stomatoloh aspirant.

Wy možete podawaty zaiawu na otrymannia wizy, iakščo was sponsoruje wyznana u Brytaniji sponsorska prohrama (prohrama fundatsiji) i wy:
zaweršyly nawčannia na wyznanomu u SK stupeni medytsyny abo stomatolohiji;
otrymaly tsej stupin wid litsenzowanoho sponsora četwertoji katehoriji (Tier 4);
prowely swij ostannij rik i prynajmni šče odyn rik na nawčanni, iake wede do otrymannia tsoho stupenia u SK.

Zaklad oswity u Brytaniji, u iakomu wy bažajete nawčatys, maje nadislaty wam dowidkowyj nomer (reference number), iakyj nazywajetsia pidtwerdženniam zarachuwannia na nawčannia (CAS), pislia toho, iak wony zaproponuwaly wam mistse na kursi nawčannia. Wy majete wpysaty tsej nomer u swoju zaiawu na otrymannia wizy.

Wy možete podawaty zaiawu na otrymannia wizy ne pizniše niž čerez 6 misiatsiw pislia toho, iak wam bulo nadislano dowidkowyj nomer CAS.

U wypadku prodowžennia nawčannia, wy majete prawo otrymaty nomer CAS tilky na nowyj kurs, iakščo wy wže raniše nawčalys u SK i wy:
powtorno zdajete ekzameny abo powtorno prochodyte moduli;
wperše podajete zaiawu u nowyj zaklad dlia zaweršennia kursu, iakyj wy rozpočaly u zakladi, iakyj wtratyw litsenziju na sponsorstwo studentiw četwertoji katehoriji (Tier 4);
podajete zaiawu dlia zaweršennia nawčannia na Doktora Filosofiji (PhD) čy na doktora inšoji dystsypliny, iakyj wy počaly wywčaty po swojij ostannij wizi četwertoji katehoriji (Tier 4);
nawčajetes na nowij kwalifikatsiji wyščoho akademičnoho riwnia;
nawčajetes na nowij kwalifikatsiji toho ž riwnia, iakyj powiazanyj z wašym poperednim kursom, iakyj maje maty stupenewyj riwen abo wyščyj wid noho u zakladi wyščoji oswity;
podajete zaiawu pislia toho, iak pratsjuwaly u iakosti studenta tworčoji widpustky studentskoho sojuzu (student union sabbatical officer) z metoju zaweršennia otrymannia kwalifikatsiji, iaku wy rozpočynaly, iak student četwertoji katehoriji (Tier 4).Iaki dokumenty potribno maty?

Koly wy podajete zaiawu na otrymannia wizy, wy musyte nadaty:

čynnyj pasport čy inšyj dijsnyj dokument, iakyj nadaje wam prawo wyjizdu za kordon;

swidčennia pro te, ščo wy je spromožni platyty za swij kurs nawčannia (tse zaležatyme wid wašych osobystych obstawyn);

swidčennia wid batkiw čy opikuniw, iakščo wy u witsi do 18 rokiw;

rezultaty wašych testiw na tuberkuloz z wyznanych klinik u wašij krajini (klatsnit tut dlia pereliku wyznanych klinik w Ukrajini);

odnu, z obydwoch bokiw porožnju storinku u wašomu pasporti dlia mistsia na wizu;

odnu kolorowu fotohrafiju rozmiriw fotohrafiji dlia pasportu;

swidčennia pro te, ščo wy majete prawo na perebuwannia u tij krajini, z iakoji wy podajete zaiawu na otrymannia wizy;

waši poperedni pasporty (aby zaswidčyty istoriju wašych poperednich pojizdok);

zaswidčenyj perekladačem pereklad dokumentiw, iakyj pidtwerdžuje, ščo kožnyj dokument je točnym perekladom oryhinalu, maje datu perekladu, maje imia, prizwyšče ta kontakty perekladača;

pidtwerdžennia, ščo was bulo zarachowano na widpowidnyj kurs (nomer CAS).

Zaležno wid wašych osobystych obstawyn, z was možut wymahaty dodatkowi dokumenty.

Waši dokumenty wam bude widislano nazad uprodowž 14 dniw.Znannia anhlijskoji mowy?

Wy musyte dowesty swoje znannia anhlijskoji mowy.

Za zwyčaj, tse označaje, ščo wy zdaly «bezpečnyj test z anhlijskoji mowy» - SELT

De nawčajetes ŠŽo wywčajete Potribne znannia anhlijskoji Riwen
Zaklad wyščoji oswity Stupenewyj riwen abo wyščyj Čytannia, pysmo, sluchannia ta rozmowa Widpowidnyj do CEFR (Common European Framework for languages) riwen B2
Zaklad ne wyščoji oswity Stupenewyj riwen abo wyščyj SELT u čytanni, pysmi, sluchanni ta rozmowi CEFR riwen B2
Bud-iakyj zaklad Nyžče stupenewoho riwnia SELT u čytanni, pysmi, sluchanni ta rozmowi CEFR riwen B1


Wy musyte prochodyty tsej test u wyznanomu zakladi.

Na terytoriji Ukrajiny je nastupni wyznani zaklady:

IELTS SELT Consortium IDP UA020 Students International Kyiv Students International IELTS Test Centre, off. 519,
14/1 Mechnikova Street,
Kyiv 01133,
Ukraine
Ukraine Permanent IELTS (all facets)
Life Skills

ta:

IELTS SELT Consortium BC UA001 BC Kyiv Cosmopolite Hotel,
6V Hetmana Street,
Kyiv 03057,
Ukraine
Ukraine Permanent IELTS (all facets)
Life Skills


Wam ne potribno zaswidčuwaty swoje znannia anhlijskoji mowy, iakščo wy wže nawčalys u SK na iak student četwertoji katehoriji dlia ditej studentiw (Tier 4 (Child) student) abo iakščo wy podajete zaiawu na wjizd u SK z metoju nawčannia za kordonom po prohrami, iaka je častynoju kursu pewnoho uniwersytetskoho stupenia u SŠA.Koly možna podawaty zaiawu na wizu?

Wy možete podawaty zaiawu ne raniše niž za try misiatsi do počatku wašoho kursu.

Za zwyčaj, wy majete otrymaty widpowid na swoju zaiawu uprodowž troch tyžniw.

Iakščo wy podajete zaiawu u Kyjewi, na danyj čas očikuwannia widpowidi ne perewyščuje 15 dniw.Skilky koštuje otrymannia wizy?

Zaiawa na otrymannia tsijeji wizy koštuje 328 funtiw poza mežamy SK za kožnu osobu.

Wam takož dowedetsia oplačuwaty doplatu za strachowku zdorowia, iaka je častynoju wašoji zaiawy.

Na danyj čas dlia hromadian Ukrajiny, iaki chočut wjichaty po katehoriji Tier 4 Student, oplata za strachowku zdorowia za 12 misiatsiw skladaje pryblyzno 225 funtiw.Iak dowho možna perebuwaty na terytoriji SK?

Wy možete pryjichaty na terytoriju SK za tyžden do toho, iak počynajetsia waš kurs, iakščo trywalist wašoho kursu ne perewyščuje 6 misiatsiw, abo za odyn misiats do toho, iak počynajetsia waš kurs, iakščo trywalist wašoho kursu perewyščuje 6 misiatsiw.

Iak dowho wy možete zalyšatys na terytoriji SK, zaležyt wid toho, na iakomu kursi wy nawčajetes i wid toho, iake nawčannia wy wže zaweršyly.Na ščo wy majete prawo?

Wy majete prawo nawčatys.

Majete prawo pratsjuwaty, iak student tworčoji widpustky studentskoho sojuzu.

Majete prawo podawaty zaiawu na otrymannia wizy, iakščo wy perebuwajete na terytoriji SK ta iakščo perebuwajete za mežamy SK.

Majete prawo prodowžuwaty swoje perebuwannia na terytoriji SK.

Majete prawo prywozyty z soboju členiw swojeji simji.

Majete prawo pratsjuwaty ne bilše 20 hodyn na tyžden pid čas nawčan ta neobmeženyj čas pid čas kanikul, IaKŠŽO:

- waš kurs je na riwni stupenia QCF abo NQF riwen 6 (abo jomu widpowidnyj) abo wyščyj, iakyj sponsorujetsia wyznanym u SK zakladom, iakyj otrymuje publični košty, iak zaklad wyščoji oswity;

- waše nawčannia je korotkostrokowym nawčanniam po prohrami nawčannia za kordonom u SK u odnomu z inozemnych zakladiw wyščoji oswity.


Majete prawo pratsjuwaty ne bilše 10 hodyn na tyžden pid čas nawčan ta neobmeženyj čas pid čas kanikul, IaKŠŽO:

- waš kurs je nyžčoho wid stupenewoho riwnia QCF abo NQF riwen 6 (abo jomu widpowidnyj), iakyj sponsorujetsia wyznanym u SK zakladom, iakyj otrymuje publični košty, iak zaklad wyščoji oswity;

- wy nawčajetes na kursi dlia ditej-studentiw četwertoji katehoriji (Tier 4 (Child)) i iakščo wam bilše niž 16 rokiw.


Wy majete prawo pratsjuwaty neobmeženu kilkist hodyn pislia toho, iak zaweršywsia waš kurs pry umowi, iakščo umowy wašoho perebuwannia dozwoliajut pratsjuwaty pid čas nawčannia i iakščo wy majete dijsnyj dozwil na perebuwannia u Spolučenomu Koroliwstwi. Čas pislia zaweršennia kursu wwažajetsia kanikulamy abo widpustkoju.

Iakščo pislia toho, iak wy zaweršyly nawčannia na kursi, na iakyj wam bulo wydano nomer CAS, wy znowu podajete zaiawu na wizu po Balnij Systemi (Points Based System) šče do toho, iak zakinčujetsia termin diji wašoji čynnoji wizy, wy majete prawo pratsjuwaty neobmeženu kilkist hodyn do tych pir poky pryjmatymetsia rišennia po wašij nowij wizi.

Iakščo wy prypyniajete nawčannia šče do zaweršennia wašoho kursu, to wid tsoho momentu wy wtračajete prawo pratsjuwaty na terytoriji SK.NE majete prawa pratsjuwaty wzahali, IaKŠŽO:

- wy nawčajetes na kursi bud-iakoho riwnia u publičnomu (deržawnomu), tobto ne prywatnomu koledži;

- wy nawčajetes na bud-iakomu kursi u prywatnomu zakladi oswity;

- wy nawčajetes na bud-iakomu kursi, iak dytyna-student četwertoji katehoriji (Tier 4 (Child)) i iakščo wam menše niž 16 rokiw.


Na terytoriji Welykoji Brytaniji zaboroneno pratsjuwaty wsim osobam, čyj wik ne dosiahnuw 16 rokiw.Na ščo wy ne majete prawa?

Wy ne majete prawa na bud-iaku deržawnu dopomohu čy na otrymannia bud-iakych publičnych fondiw.

Ne majete prawa wykonuwaty robotu, iaka ne dozwolena wašoju wizoju.

Ne majete prawa pratsjuwaty likarem abo stomatolohom.

Ne majete prawa pratsjuwaty sportywnym trenerom čy sportsmenom.

Ne majete prawa nawčatys na kursi, iakyj ne peredbačeno umowamy wašoji wizy.

Ne majete prawa prowadyty bud-iakyj biznes, tobto zajmatys bud-iakoju pidpryjemnytskoju diialnistju ta ne majete prawa pratsjuwaty, iak samo-zajniata (self-employed) osoba.Podibni statti:
dzherelo: https://www.gov.uk/tier-4-general-visa/overviewwsi nowyny Всі новини кирилкою ця сторінка кирилкою