Wsi nowyny     Wiwtorok, 28 beresnja 2017 - 20:58


Ṡotlandckyj parlament proholocuwaw sa druhyj referendum

Ṡotlandckyj parlament proholocuwaw sa druhyj referendum

Ċleny ṡotlandckoho parlamentu cohodni proholocuwaly sa nadannja prawa urjadowi Ṡotlandiji swertatyc s ofizijnym prochannjam do parlamentu SK pro prawo na prowedennja druhoho referendumu sa nesależnict Ṡotlandiji.Za zju proposyziju proholocuwalo 69 ṡotlandckych parlamentariw, a proty neji 59.

Prote, bukwalno sa kilka chwylyn piclja holocuwannja, u zentralnomu urjadi Spoluċenoho Koroliwctwa sajawyly, ṡċo sablokujut prowedennja ṡotlandckoho referendumu do toho ċacu, koly sakinċatcja peremowyn pro Breksyt, ṡċo bude ne raniṡe wecny 2019 roku.

Tut warto sasnaċyty, ṡċo bilṡict politolohiw, jak jewropejckych, tak i brytanckych, wpewneni, ṡċo sawerṡennja peremowyn pro Breksyt do wecny 2019 roku je duże malo jmowirnym. Ze osnaċaje, ṡċo u takomu wypadku urjadowi Ṡotlandiji dowedetcja prowodyty referendum sa nesależnict dec ne raniṡe 2020 roku, a to j pisniṡe.

Brytancka premjerka, pani Terisa Mej, raniṡe takoż ne ras sajawljala, ṡċo ne pohodytcja na referendum sa nesależnict Ṡotlandiji do kinzja prozecu Breksytu.

Z inṡoho boku, Perṡa Minicterka Ṡotlandiji, pannoċka Nykola Stordżyn, ckasala, ṡċo piclja zoho holocuwannja jiji mandat na prowedennja druhoho referendumu sa nesależnict teper ctojit "posa bud-jakym cumniwom" i sacterehla, ṡċo bud-jaki swolikannja Wectminctera u zomu pytanni budut "demokratyċno bespidctawnym ta abcoljutno bespercpektywnymy".

Wona takoż naholocyla na tim, ṡċo ne choċe bud-jakoji cupereċky s urjadom SK, a samict toho, choċe maty s nymy "sdorowi dyckuciji".

Wona sokrema ckasala: "Mij arhument nactupnyj: koly charakter smin pid bespereċnym wplywom Breksytu ctane ċitko srosumilym, to zi sminy ne majut nakladatyc na nac swerchu, a samict toho, my majemo maty prawo wyriṡuwaty ċy cpryjmaty zi sminy, ċy ne cpryjmaty.
Ljudy Ṡotlandiji majut maty prawo wybyraty miż Breksytom, radṡe sa wce żorctkym Breksytom, ta miż tym, aby ctaty nesależnoju krajinoju, ta camoctijno prokladaty cwij wlacnyj kurc i tworyty cprawżnje partnerctwo riwnoprawnych narodiw na zych octrowach.
Ja cpodiwajuc, ṡċo urjad SK ṡanuwatyme wolju zoho parlamentu.
Jakṡċo tak, to ja si ṡċyrictju ta hotownictju do kompromiciw uwijdu s nymy u dyckuciju.
Prote, jakṡċo urjad SK ne ṡanuwatyme naṡoji woli, to ja powernuc do zoho parlamentu piclja Packy i wysnaċu podalṡi kroky, do jakych wdactcja urjad Ṡotlandiji sadlja sabespeċennja wykonannja woli zoho parlamentu [Ṡotlandiji].".

Debaty ṡċodo cohodniṡnoho holocuwannja poċalyc u mynulu ceredu, prote ċeres londonckyj terakt 22 beresnja, debaty doweloc widctroċyty.

Pryċynoju debatiw ta cohodniṡnoho holocuwannja ctalo swernennja ṡotlandckoho urjadu do ċleniw ṡotlandckoho parlamentu s prochannjam nadaty jomu prawo swernutyc do zentralnoho urjadu Spoluċenoho Koroliwctwa pro poċatok dyckuciji, jaka ctocujetcja cekziji 30, Aktu pro Ṡotlandiju wid 1998 roku (Scotland Act 1998).

Zhidno s cekzijeju 30 zoho Aktu, pannoċka Nykola Stordżyn mucyt otrymaty dobro zentralnoho urjadu SK na prowedennja referendumu sa nesależnict. U inṡomu wypadku, referendum bude wważatyc nesakonnym. Jakṡċo urjad SK dact doswil na cekziju 30, todi Parlament Ṡotlandiji rosrobyt ta pryjme sakon (Akt) pro prowedennja referendumu sa nesależnict Ṡotlandiji, tobto pro jiji wychid si ckladu Spoluċenoho Koroliwctwa.

Pannoċka Stordżyn, jaka je holowychoju Partiji Ṡotlandckych Nazionalictiw (SNP), na danyj ċac ne maje bilṡocti u Holyrudi (Parlament Ṡotlandiji). Prote, rasom s SNP sa nesależnict takoż wyctupaje Partija Zelenych Ṡotlandiji, ċleny jakoji cohodni praktyċno odnoctajno pidtrymaly partiju pannoċky Stordżyn.

Proty pidtrymky prowedennja Indiref2 (druhyj referendum sa nesależnict) wyctupyly ṡotlandcki koncerwatory, jaki je hilkoju brytanckych Tori i takoż lejborycty ta liberal-demokraty.

Dec naprykinzi zoho tyżnja Perṡa Minicterka Ṡotlandiji, pannoċka Stordżyn, nadiṡle ofizijne swernennja do zentralnoho urjadu SK pro sadijannja cekziji 30 Aktu pro Ṡotlandiju 1998.

Ze trapytcja wże piclja toho, jak sawtra pani Terisa Mej nadiṡle lycta do Brjuccelju, u jakomu bude ofizijno sajawleno pro inizijuwannja urjadom SK Statti 50 Licabonckoji Uhody.

Na perṡomu referendumi sa nesależnict Ṡotlandiji u 2014 rozi, sa nesależnict proholocuwalo 45% wyborziw, a proty neji proholocuwalo 55%. Prote, pannoċka Stordżyn teper perekonana, ṡċo wychid SK si ckladu JeS cchylyt duże welyku kilkict ṡotlandziw u bik nesależnocti.

Holownoju problemoju u wcomu zomu takoż je j te, ṡċo partija pannoċky Stordżyn, tobto SNP, pered mynuloriċnymy wyboramy do Holyrudu, u cwojij ofizijnij prohrami poobizjala, ṡċo, "jakṡċo bude bud-jaka materialna smina u obctawynach, to bude obowjaskowo prowedeno ṡċe odyn referendum sa nesależnict Ṡotlandiji".

Wychid Spoluċenoho Koroliwctwa s Jewropejckoji Uniji jakras i je came tijeju "materialnoju sminoju". Ze osnaċaje, ṡċo pannoċka Stordżyn procto sobowjasana prowodyty ṡċe odyn referendum sa nesależnict.

Jakṡċo w urjadi SK, u jakomu saras welmy bahato Tori, u holowach jakych mizno sakladena żorctka koncerwatywna ideolohija, ne wyjawljat bażannja pity na suctriċ pannoċzi Stordżyn, a wid cohodni j nasuctriċ Parlamentowi Ṡotlandiji, to sa clowamy polityċnych ohljadaċiw BiBiSi, nacampered rospoċnetcja aktywna partijna kampanija s boku SNP, a jim do zoho ne swykaty.

Potim takoż poċnutcja klopotannja, proposyziji ta risni debaty, jak u Holyrudi, tak i u Wectmincteri.

Tut takoż je ṡċe odna problema, pered jakoju może poctaty pani Terisa Mej. Riċ w tim, ṡċo u prozeci peremowyn pro Breksyt, urjadowi SK możlywo bude potribna pidtrymka ta shoda Holyrudu u risnych pytannjach, powjasanych s prozecom Breksytu. Zapereċennja zentralnoho urjadu SK pro prowedennja referendumu u Ṡotlandiji możut welmy snaċno ponysyty riwen pidtrymky urjadu pani Terisy Mej, a pid ċac prozecu Breksytu u zentralnomu urjadi nichto zoho ne choċe.

U zentralnomu urjadi SK narasi arhumentujut cwoje sapereċennja jty na suctriċ pannoċzi Stordżyn tym, ṡċo mowljaw do sawerṡennja peremowyn pro Breksyt nichto ne może wpewneno ckasaty, jakymy budut majbutni ctocunky miż SK ta JeS.

Zej arhument i nacprawdi je welmy perekonlywym, ale nijak ne dlja pannoċky Stordżyn ta dlja SNP wsahali.

Pid ċac prowedennja peremowyn pro Breksyt, jaki faktyċno poċnutcja dec u trawni zoho roku, octannje, ṡċo potribno brytanckij premjerzi, ze prowedennja ṡċe odnijeji paralelnoji kampaniji sa nesależnict Ṡotlandiji.

Prote, nawit, jakṡċo pani Mej żorctko ctojatyme na widctroċzi ṡotlandckoho referendumu, realna kampanija sa nesależnict Ṡotlandiji poċnetcja wże praktyċno wid sawtra i nesależno wid toho, choċe zoho pani Mej, ċy ni.

Holownoju pryċynoju zomu je te, ṡċo urjad SK procto ne może widmowyty u prowedenni zoho referendumu. Jedyne, ṡċo win może, ze joho widctroċyty. A widctroċennja referendumu nijak ne osnaċaje, ṡċo ahitazijni prozecy u joho pidhotowzi ne poċnutcja wże nawit sawtra.dzherelo: http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-39422747


Ċytajte bilṡe u zij temi:


wsi nowyny Всі новини кирилкою ця сторінка кирилкою