wsi nowyny     Cereda, 03 trawnja 2017 - 19:50

U CK sawtra miczewi wybory

U CK sawtra miczewi wybory

Polityčni partiji Cpolučenoho Koroliwctwa cohodni prowodjat octannij den cwojich kampanij pered sawtrašnimy wyboramy, jaki prochodytymut na terytoriji welykoji kilkocti miczewych rad risnoho riwnja.Wybory prochodytymut u wcich cubjektach CK, okrim Piwničnoji Irlandiji.

Popry te, ščo Brytaniju nasywajut odnijeju s najbilš zentralisowanych deržaw u Europi, miczewi rady tut majut nabahato bilšyj riwen awtonomiji niž podibni jim rady w Ukrajini i nawit popry te, ščo Cpolučene Koroliwctwo s terytorijeju je pryblysno u 2.5 rasy menšym Ukrajina.

Miczewi rady tut majut cwoji wlacni podatky ta sbory, cered jakych dlja prykladu miczewyj (čy komunalnyj) podatok (Council Tax), a takož risni sbory sa parkuwannja, torhiwlju ta jim podibni.

Prote, najbilša čactka financuwannja nadchodyt na rachunky miczewych rad wcich riwniw prjamo wid zentralnoho urjadu. Žodnych deržawnych adminictrazij, čy čohoc jim podibnoho u zij krajini ne icnuje wsahali.

Hrafcki, rajonni, micki, cilcki ta parafijalni rady tut faktyčno je cprawžnimy miczewymy urjadamy i majut welyku kilkict pownowažen.

Na sawtrašnich wyborach sahalom obyratymut 4851 micze u radach risnych riwniw.

Brytancki politolohy prydiljajut resultatam zych wyboriw welmy bahato uwahy. Wony jich wwažajut holownoju repetyzijeju pered parlamentckymy wyboramy, kotri widbuwatymutcja 8 čerwnja zoho roku. Bahato s nych takož cchodjatcja na tim, ščo zi wybory ctanut peršoju ozinkoju roboty brytanckoji premjerky, pani Terisy Mej.

Prote, tut warto sasnačyty, ščo duže čacto brytanzi na miczewych wyborach holocujut duže widminno wid toho, jak wony holocujut na parlamentckych, de duže čacto buwaje taktyčne holocuwannja, čeres te, ščo na parlamentckych wyborach icnuje cyctema bilšocti, tobto koly členom parlamentu ctaje toj kandydat čy kandydatka, jaki nabraly najbilšu kilkict holociw, i nawit jakščo wony wsjaly menše polowyny wid wcich holociw. Ze osnačaje, ščo wyborez, jakyj dlja prykladu je prychylnykom liberal-demokratiw, ale wodnočac rosumije, ščo na joho dilnyzi jich kandydat nijak ne nabere bilšocti, to todi zej wyborez holocuwatyme sa kandydata wid inšoji, menše, ale wce ž taky prychylnoji do joho čy jiji pohljadiw partiji, aby dopomohty zomu kandydatowi čy kandydatzi nabraty bilšict holociw.

Pid čac peredwyborčoji kampaniji do zych miczewych wyboriw, lejborycty najbilše soceredžuwalyc na cferi ochorony sdorowja, ščo je jich holownoju tradyzijnoju temoju na bud-jakych wyborach.

Brytancki koncerwatory, si cwoho boku, najbilše soceredžuwalyc na pytanni Breksytu aby pokasaty wyborzjam, ščo wony je came tijeju partijeju, jaka hotowa do octannoji kraplyny krowi sachyščaty brytancki interecy pered Europoju.

Liberal-demokraty ta šotlandcki nazionalicty u zij kampaniji najpalkiše pidtrymujut temu šče odnoho referendumu sa wychid s EU, jakyj sa jich clowamy maw by widbutyc piclja toho, jak ctanut srosumilymy umowy, na jakych CK salyšatyme EU. Liberl-demokraty wže počaly čacom nasywaty cebe partijeju 48%, tobto tych, ščo na mynuloričnomu referendumi holocuwaly sa te, aby Brytanija salyšalac u Europi.

U Šotlandiji koncerwatory na zych miczewych wyborach cprobujut ne poctupytyc lejboryctam ta utrymatyc druhoju, piclja šotlandckych nazionalictiw, partijeju.

Warto swernuty uwahu, ščo na sawtrašnich wyborach ne budut obyratyc členy parlamentiw holownych cubjektiw CK, tobto Parlamentu Šotlandiji, Acambleji Piwničnoji Irlandiji ta Acambleji Uelcu. Wybory do zych parlamentiw widbuwalyc u trawni mynuloho roku (čytajte u ctattjach podanych nyžče).

Sahalom, na terytoriji Šotlandiji sawtra obyratymut kandydatiw do 32 miczewych rad, tobto sahalom 1227 micz. Na poperednich miczewych wyborach u Šotlandiji, u 2012 rozi, najbilše micz buly wsjaly šotlandcki nazionalicty. Druhymy sa nymy buly lejborycty, jaki wsjaly nabahato menše micz niž nazionalicty.

Potribno naholocyty, ščo šotlandcki nazionalicty, popry taku jich naswu, nacprawdi je welmy liberalnoju partijeju.

Na terytoriji Anhliji sawtra borotymutcja sa miczja u 34 miczewych radach, de sahalom je 2370 micz. Anhlija tradyzijno je holownoju oporoju koncerwatoriw. ŠČoprawda, na piwdni Anhliji zja opora snačno bilša niž na piwnoči. Piwnična Anhlija tradyzijno nadaje bilšu perewahu lejboryctam. Piwdenno-sachidna Anhlija bilše cchylna do liberal-demokratiw.

W Uelci, sa swyčaj, najbilše točytcja borotba miž koncerwatoramy ta uelckoju partijeju, jaka maje naswu Plajd Kemri (Plaid Cymru), ščo perekladajetcja s uelckoji mowy, jak Partija Uelcu.

Wažlywo naholocyty, ščo hromadjany krajin EU majut prawo holocuwaty na wcich wyborach, okrim parlamentckych, tobto na sawtrašnich wyborach takož, pry umowi, ščo wony poperedno sarejectruwalyc.dzherelo: http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-39785848


Cchoži ctatti:


wci nowyny Всі новини кирилкою ця сторінка кирилкою