wsi nowyny     Wiwtorok, 03 zhowtnja 2017 - 04:42

Prawo na prožywannja u Brytaniji dlja členiw cimji hromadjan JeEP (EEA family permit)

Prawo na prožywannja u Brytaniji dlja členiw cimji hromadjan JeEP (EEA family permit)

Zja ctattja wycwitljuje čynne mihrazijne sakonodawctwo Cpolučenoho Koroliwctwa, jake rehuljuje wydaču doswoliw na prožywannja u CK dlja členiw cimji hromadjan krajin-členiw Europejckoho Ekonomičnoho Proctoru (JeEP).Krajinamy Europejckoho Ekonomičnoho Proctoru je wci krajiny Eurocojusu i takož Norwehija, Iclandija ta Lichtenštejn.


1. Sahalne

Wy možete podaty sajawu na otrymannja doswodu na prožywannja u CK, jak členy cimji hromadjan JeEP, jakščo:
- wy hromadjanyn čy hromadjanka krajiny, jaka ne je členom JeEP, i jakščo wy je prjamymy čy widdalenymy členamy cimji hromadjanyna čy hromadjanky krajiny JeEP abo Šwejzariji (i jakščo win čy wona ne hromadjany CK).

Žodnych smin, jaki ctocujutcja ctatucu ta praw hromadjan EU u Cpolučenomu Koroliwctwi ne bude saprowadženo do tych pir, poky CK salyšajetcja členom Europejckoji Uniji.

Swernit uwahu, ščo okrim wyšče sasnačenych, icnujut šče takož inši možlywocti otrymannja doswodu na prožywannja u CK.
Napryklad:
- wy možete maty tak swane "pochidne prawo na prožywannja" (derivative right of residence), jakščo wy dohljadajete sa ocoboju, jaka maje prawo na prožywannja u CK, abo jakščo wy dytyna toho, chto dohladaje sa ocoboju, jaka maje prawo na prožywannja u CK, abo jakščo wy dytyna hromadjanky čy hromadjanyna JeEP, jakyj raniše prazjuwaw u CK (detalniše pro ze nyžče, u punkti 5);
abo
- wy možete maty prawo na prožywannja u CK, jake basujetcja na cprawi "Curynder Cynh" (Surinder Singh), tobto, koly wy raniše žyly u odnij s krajin JeEP, jak člen cimji hromadjanyna čy hromadjanky Brytaniji (podrobyzi zoho wypadku opycujutcja nyžče, u punkti 6);
abo
- wy možete maty tak swane "sberežene prawo na prožywannja" (retained right of residence), jak člen cimji hromadjanky čy hromadjanyna JeEP, kotri, abo pomerly, abo salyšyly CK, abo kotri wže bilše ne je wašym čolowikom čy wašoju družynoju, čy wašymy zywilnymy partneramy (detalniše pro ze u punkti 7).

Aby podaty sajawu na doswil na prožywannja dlja členiw cimji hromadjan krajin JeEP, wy mucyte buty posa mežamy CK.

Otrymannja doswolu na prožywannja dlja členiw cimji hromadjan JeEP je beskoštownym.

Doswil na prožywannja dlja členiw cimji hromadjan JeEP (EEA family permit) polehšuje waš wjisd na terytoriju Cpolučenoho Korolictwa. Wam ne obowjaskowo maty zej doswil, ale u takomu wypadku wy možete ne otrymaty kwytok na litak, abo pid čac wašoho wjisdu CK možut wynyknuty satrymky.

Wam čacom možut widmowyty u wjisdi u CK, jakščo wy ne majete zoho doswolu.

Doswil na prožywannja dlja členiw cimji hromadjan JeEP je dijcnym šict micjaziw. Uprodowž zoho čacu wy možete wjisdyty ta wyjisdyty s CK ctilky, ckilky wam potribno.

Piclja toho, jak saweršylac trywalict diji wašoho doswolu, wy možete prodowžuwaty perebuwaty u CK na tych camych prawach, pry umowi, ščo:

- wy je členom hromadjanyna čy hromadjanky JeEP, abo
- jakščo wy majete prawo shidno s wypadkom "Curynder Cynh", abo
- jakščo wy majete "pochidne prawo na prožywannja", abo
- jakščo wy majete "sberežene prawo na prožywannja".

Wy možete podaty sajawu na otrymannja kartky na prožywannja (kartky resydenta - residence card), čy na otrymannja kartky pochidnoho prawa na prožywannja (derivative residence card).

Wam ne obowjaskowo maty taku kartku, ale wolodinnja neju snačno dopomože wam dowecty cwoje prawo na prožywannja ta prawo na prazewlaštuwannja u CK.

Wy mucyte wolodity kartkoju resydenta, jakščo wy je widdalenym členom cimji hromadjan JeEP i chočete prodowžuwaty žyty u CK piclja toho, jak saweršytcja termin diji wašoho čynnoho doswolu na prožywannja (tobto wašoho EEA family permit).


2. Kryteriji otrymannja doswolu

Čy wy majete prawo otrymaty doswil na prožywannja, jak členy cimji hromadjan JeEP, bahato w čim saležyt wid toho, na jakij ocnowi wy podajete sajawu.

Jakščo wy podajete sajawu na otrymannja doswolu, jak člen cimji abo widdalenyj člen cimji hromadjan JeEP, to na čac podači sajawy hromadjanyn(ka) JeEP wže majut buty na terytoriji CK, abo podorožujut do CK rasom s wamy u period ne pisniše niž šict micjaziw piclja toho, jak wy podaly sajawu na otrymannja doswolu.

Takož, jakščo wony u CK wže dowše niž try micjazi, to wony mucjat buty tak swanoju "kwalifikowanoju ocoboju", tobto wony: abo prazjujut, abo camo-sajnjati (self-employed - FOP), abo nawčajutcja, abo je financowo camo sabespečeni, abo ž majut prawo na poctijne prožywannja u CK (permanent residence).

Aby maty prawo na otrymannja doswolu na prožywannja u Brytaniji dlja člena cimji hromadjan JeEP, wy mucyte buty členom jich cimji, abo jich zywilnym partnerom, abo maty rodynni ctocunky s nymy (čy s jich podružžjamy, čy zywilnymy partneramy), tobto buty jich dytynoju čy onukom, jakij šče ne wypownyloc 21 rik, abo saležnoju wid nych dytynoju čy onukom, jakščo wam wže 21 rik ta bilše; abo wy majete buty saležnymy wid nych batkom čy matirju, diducem čy babuceju. Saležnymy wid nych osnačaje, ščo wy potrebujete jich poctijnoho dohljadu sa wamy, napryklad čeres chworobu, wik, inwalidnict čy podibne.

Swernit uwahu, ščo wam potribno dowecty praziwnykam konculctwa wašu saležnict wid hromadjan JeEP čy wid jich rodyčiw čy wid jich zywilnych partneriw.

Členy cimji hromadjan JeEP, jakych bulo ucynowleno shidno s prozeduroju ucynowlennja, jaka wysnajetcja sakonodawctwom CK, je pownoprawnymy členamy cimji. Swernit uwahu, ščo na zej čac prozedura ucynowlennja Ukrajiny ne wysnajetcja sakonodawctwom CK. Inšymy clowamy, jakščo wy ucynowyly dytynu w Ukrajini, to wona, shidno s brytanckym sakonodawctwom, ne wwažatymetcja členom wašoji cimji i widtak ne matyme prawa na otrymannja doswolu na prožywannja u CK, jak člen cimji hromadjanyna čy hromadjan JeEP.

Wy možete podaty sajawu takož i jak widdaleni členy cimji hromadjan JeEP (EEA extended family member), tobto, jakščo wy jich brat čy cectra, ctryj čy ctryjanka, dwojeridni brat čy cectra, pleminnyk čy pleminnyzja.

U zomu wypadku wy mucyte pokasaty, ščo wy majete neobchidnu saležnict wid hromadjan JeEP abo ščo wy je členamy jich domohocpodarctwa, abo majete cerjosni problemy si sdorowjam i obowjaskowo potrebujete jich poctijnoho dohljadu.

Wy možete takož podaty sajawu na otrymannja doswolu na prožywannja u Brytaniji, jak zywilni partner čy partnerka hromadjan JeEP, jakščo smožete sacwidčyty, ščo perebuwajete u trywalych ctocunkach s nymy. Trywalymy tut wwažajutcja ctocunky, ščo trywajut ne menše dwoch rokiw.

Jakščo wy podajete sajawu, jak widdaleni členy cimji, abo jak zywilni partnery, to ne icnuje harantiji, ščo waša sajawa bude ucpišnoju. Tut wce saležyt wid wašych konkretnych obctawyn i holownym čynom wid toho, čy smožete wy nadaty perekonlywi cwidčennja wašych trywalych ctocunkiw.

Wy možete podaty sajawu na otrymannja doswolu na prožywannja u Brytaniji, jak členy cimji hromadjan JeEP, jaki je ctudentamy u CK, jakščo wy je jich čolowik (družyna), zywilnyj partner (partnerka), abo jakščo wy je saležni wid nych dity, abo dity, jaki je saležnymy (tobto potrebujut poctijnoho dohljadu) wid jich čolowika čy jich družyny.

Napryklad, jakščo waš batko čy maty odruženi s hromadjankoju čy hromadjanynom krajiny JeEP, a wy ne je jich dytyna, to wy možete podaty sajawu na otrymannja doswolu člena cimji, jakščo smožete sacwidčyty, ščo wy potrebujete poctijnoho dohljadu s boku wašych ridnych maty čy tata.

Sauwažte, jakščo hromadjanyn čy hromadjanka JeEP perebuwajut u CK, jak ctudenty, to jich dity, dlja otrymannja doswolu na prožywannja u CK u bud-jakomu wizi, mucjat obowjaskowo buty saležnymy wid nych, tobto ščo wony potrebujut poctijnoho dohljadu zych hromadjan JeEP.

Napryklad, jakščo waš batko je hromadjanynom krajiny JeEP, jakyj perebuwaje u CK, jak ctudent, to wam dlja otrymannja doswolu na prožywannja u CK, jak člena joho cimji potribno dowecty, ščo wy potrebujete joho poctijnoho nahljadu, napryklad čeres waš wik, inwalidnict, trywalu chworobu čy podibne. Jakščo wy ne potrebujete poctijnoho dohljadu ctudenta s krajiny JeEP, to wy ne smožete otrymaty zoho doswolu na prožywannja.

Takož, jakščo wy chočete otrymaty doswil na prožywannja, jak člen cimji hromadjan JeEP, jaki je ctudentamy, to wy, u bud-jakomu wypadku, mucyte podawaty sajawu, jak widdalenyj člen cimji.


3. Neobchidni dokumenty

Dlja podači sajawy na otrymannja doswolu na wjisd u CK, jak členy cimji hromadjan JeEP, wy majete podaty nactupni dokumenty:
- čynnyj pacport;
- cwidčennja pro te, jak wy widnocytec do danoho hromadjanyna(ky) JeEP, dlja prykladu, cwidoztwo pro odružennja čy cwidoztwo pro zywilne partnerctwo čy cwidoztwo pro narodžennja, abo cwidčennja pro te, ščo wy rasom prožyly s zym hromadjanynom JeEP dwa roky abo bilše, u tomu wypadku, jakščo wy ne odruženi;
- čynnyj pacport člena wašoji cimji, jakyj je hromadjanynom JeEP čy jich identyfikazijnu kartku w oryhinali (abo ž sawirenu kopiju, jakščo wy ne možete nadaty oryhinal);
- cwidčennja pro wašu saležnict wid hromadjanyna JeEP u wypadku, jakščo wy podajete sajawu, jak widdaleni členy cimji.

Dodatkowo, wid hromadjanyna JeEP potribno podaty nactupni dokumenty:
- cwidčennja pro te, ščo wony majut prawo na poctijne prožywannja u CK (permanent right of residence) abo,
jakščo wony u CK wže bilše niž try micjazi, to wony mucjat sacwidčyty, ščo wony:

- abo prazjujut, tobto u zomu wypadku wony možut podaty taki dokasy, jak platižni doručennja abo lyct wid cwoho robotodawzja;

- abo camo-sajnjati (self-employed) i cplačujut podatky (tax) ta nazionalnu ctrachiwku (National Insurance), tobto wony možut podaty kontrakty (contracts), nakladni čy rachunky-faktury (invoices), abo možut podaty audytorcki rachunky rasom s bankiwckymy wypyckamy (audited accounts with bank statements);

- abo ctudenty, tobto wony možut podaty lyct s jich čynnoho nawčalnoho sakladu, tobto s koledžu, uniwercytetu čy školy;

- abo financowo camo sabespečeni, tobto wony možut podaty wypycky cwojich bankiwckych rachunkiw.

Takož, jakščo hromadjanyn JeEP je abo financowo camo sabespečenyj abo ctudent, to win čy wona mucjat maty pownu medyčnu ctrachiwku (comprehensive sickness insurance).

Jakščo bud-jaki s dokumentiw ne napycani anhlijckoju mowoju, to wy sobowjasani nadaty jich sawirenyj pereklad (certified translation) anhlijckoju.


4. Podača sajawy

Sajawa na otrymannja doswolu na prožywannja dlja členiw cimji hromadjan JeEP mucyt podawatyc onlajn, a cam sajawnyk mucyt buty sa mežamy Cpolučenoho Koroliwctwa.

Jakščo wy hromadjany Piwničnoji Koreji i žywete u Piwničnij Koreji, to wy ne možete podaty zju sajawu onlajn. Wy možete podaty sajawu onlajn, jak hromadjanyn Piwničnoji Koreji, jakščo wy perebuwajete sa mežamy Piwničnoji Koreji.


5. Pochidne prawo na prožywannja (derivative right of residence)

Wy možete podaty sajawu na otrymannja EEA family permit na ocnowi tak swanoho "pochidnoho prawa na prožywannja" u CK, jakščo wy je:

- holownyj opikun dytyny čy ditej, jaki je financowo nesaležnymy hromadjanamy krajiny JeEP;
- abo jakščo wy dytyna hromadjanyna čy hromadjan krajiny JeEP, jaki kolyc prazjuwaly u CK i wy na danyj čac nawčajetec u CK;
- abo jakščo wy holownyj opikun dytyny čy ditej hromadjanyna čy hromadjan krajiny JeEP, kotri kolyc prazjuwaly u CK i jakščo zja dytyna čy dity na danyj čac nawčajutcja u CK;
- abo jakščo wy holownyj opikun dytyny, jaka maje brytancke hromadjanctwo;
- abo jakščo wy holownyj opikun dorocloji ljudyny, jaka maje brytancke hromadjanctwo;
- abo jakščo wy dytyna holownoho opikuna, jakyj widpowidaje odnomu s wyšče pereličenych u zij cekziji punktiw.

Pid terminom "holownyj opikun" tut majetcja na uwasi ocoba, jaka nece widpowidalnict sa ščodennyj dohljad inšoji ocoby, tobto jaka pryjmaje rišennja pro ocwitu zijeji ocoby, pro jiji sdorowja ta pro jiji financy. Wy mucyte buty abo členom cimji zijeji ocoby, abo sakonnym opikunom i možete buty abo jiji holownym abo čactkowym opikunom.

Jakščo wy podajete sajawu na otrymannja doswolu na prožywannja na ocnowi pochidnoho prawa na prožywannja, to wy mucyte podaty nactupni dokumenty:
- waš pacport;
- 2 fotohrafiji pacportnoho typu.

Wy takož mucyte podaty informaziju pro ocobu čy ocib, jakych wy dohljadajete, a came:
- cwidčennja pro te, ščo wony je wid wac saležnymy, tobto napryklad cudowi nakasy čy perelik wcich wašych sobowjasan;
- cwidčennja pro te, ščo wony žyjut u CK, tobto napryklad jich kontrakt pro orendu žytla (tenancy agreement), rachunky sa wodu, has, toščo, abo bankiwcki wypycky, de pokasano, ščo wony cplačujut sa orendu žytla;
- cwidčennja pro te, ščo zja dytyna čy dity hromadjany JeEP je financowo nesaležni i majut pownu medyčnu ctrachiwku u CK.

Dity hromadjan JeEP, ščo raniše prazjuwaly u CK majut nadaty nactupni dokumenty:
- cwidčennja pro te, ščo wony nawčajutcja u CK, napryklad lyct s nawčalnoho sakladu;
- cwidčennja pro te, ščo wony žyly u CK u toj čac, koly jich batky hromadjany JeEP prazjuwaly u CK;
- cwidčennja pro te, ščo wony nawčalyc u CK u toj čac, koly jich batky hromadjany JeEP takož žyly u CK.

Jakščo bud-jakyj s dokumentiw ne je anhlijckoju mowoju, to wy mucyte nadaty joho sawirenyj pereklad anhlijckoju abo uelckoju mowamy.


6. Curynder Cyhn

Wy možete podaty sajawu na otrymannja EEA family permit, jakščo wy žyly u jakic inšij krajini JeEP s sakonnym členom čy členamy wašoji cimji, jaki buly hromadjanamy Brytaniji. Zej wypadok widomyj, jak cprawa Curynder Cyhn (Surinder Singh).

Člen čy členy wašoji cimji, jaki je hromadjanamy Brytaniji majut widpowidaty nactupnym punktam:

- wony mucjat buty wašym čolowikom čy družynoju, abo wašym zywilnym partnerom;
- abo wony mucjat buty wašym batkom čy matirju, diducem čy babuceju, abo joho čy jiji čolowikom čy družynoju, i wam pry zomu maje buty menše niž 21 rik abo wy mucyte buty u jich saležnocti, tobto u poctijnomu dohljadi čy opikunctwi;
- abo wony mucjat buty wašoju dytynoju čy ditmy, onukom čy onukamy, čy jich zywilnymy partneramy i todi wy mucyte buty u jich saležnocti.

Wy ta člen wašoji cimji hromadjanyn CK mucyte sacwidčyty, ščo inša krajina JeEP bula wašym cprawžnim domom. Wy ta člen wašoji cimji, jaki je hromadjanynom čy hromadjankoju Brytaniji, takož mucyte dowecty: ščo dana krajina JeEP bula wašym holownym miczem prožywannja, ščo wy tam žyly rasom i ščo wy buly intehrowani w žyttja tijeji krajiny.

Člen čy členy wašoji cimji hromadjany Brytaniji, mucyly maty prawo na poctijne prožywannja u tij krajini JeEP, de wy rasom žyly, abo win čy wona tam, abo prazjuwaly, abo buly camo-sajnjatymy, abo buly financowo camo sabespečenymy, abo wony tam nawčalyc.

Jakščo pid čac cwoho prožywannja u tij krajini JeEP, wony powertalyc u CK na dowše niž try micjazi, to wony takož mucjat sacwidčyty, ščo u toj čac u CK wony: abo prazjuwaly, abo buly camo-sajnjati, abo nawčalyc, abo buly financowo camo sabespečeni.

Aby waša sajawa na doswil na prožywannja shidno s wypadkom Curynder Cynh bula ucpišnoju, wy mucyte nadaty nactupni dokumenty:
- čynnyj pacport;
- 2 pacportni fotohrafiji;
- cwidčennja pro waše widnošennja do člena čy členiw cimji hromadjan Brytaniji, tobto napryklad cwidoztwo pro odružennja čy ukladannja zywilnoho partnerctwa, abo cwidoztwo pro narodžennja;
- čynnyj pacport člena čy členiw wašoji cimji hromadjan Brytaniji (abo sawirenu kopiju, jakščo wy ne možete nadaty oryhinal);
- perelik, u jakomu pokasano, koly wy perebuwaly u CK, rasom s datamy wjisdiw ta wyjisdiw;
- perelik bud-jakych inšych sajaw na wisy u CK, jaki wy bud-koly robyly i takož te, čy podawaly wy zi sajawy posa mežamy CK čy koly buly na terytoriji CK, a takož podrobyzi wcich tych sajaw, kotri buly ucpišnymy;
- perelik, u jakomu pokasano bud-jaki waši deportaziji, jakščo taki maly micze, čy bud-jaki inši porušennja mihrazijnoho sakonodawctwa, jaki wy maly u CK.

Wy ta člen čy členy wašoji cimji hromadjany Brytaniji, mucyte nadaty dokumenty, jaki pokasujut, ščo wy žyly u inšij krajini JeEP, jak u ridnij krajini. Cered takych dokumentiw majut buty pereliky adrec, de wy žyly rasom, čac, uprodowž jakoho wy žyly rasom na kožnij adreci ta bud-jaki dokasy toho, ščo wy orenduwaly čy kupljaly žytlo, u jakomu wy žyly.

Waš člen cimji hromadjanyn Brytaniji takož mucyt dokasaty, ščo win čy wona prazjuwaly, abo buly camo-sajnjati, abo nawčalyc, abo buly financowo camo sabespečenymy u tij krajini JeEP, u jakij wy rasom žyly. Wony takož mucjat dokasaty, ščo jakščo wony wže powernulyc u CK bilše niž try micjazi tomu, to wony na danyj čac: abo prazjujut, abo camo-sajnjati, abo nawčajutcja, abo je financowo camo sabespečenymy. Prykladamy takych cwidčen možut buty platižni doručennja, lycty wid robotodawziw, kontrakty, bankiwcki wypycky, dokasy pro rejectraziju u podatkowij abo cwidčennja pro sarachuwannja na nawčannja.

Jakščo bud-jakyj s dokumentiw ne je anhlijckoju mowoju, to wy mucyte nadaty joho sawirenyj pereklad anhlijckoju abo uelckoju mowamy.


7. Sberežennja praw na prožywannja (retained rights of residence)

Wy možete podawaty sajawu na otrymannja doswolu na prožywannja u CK, jak člen cimji JeEP, jakščo wy raniše maly prawo na prožywannja u Brytaniji, u jakocti člena cimji hromadjan krajiny JeEP, jaki maly prawo na poctijne prožywannja (permanent right of residence) u CK, abo jakščo wony buly tak swanoju "kwalifikowanoju ocoboju", tobto jakščo wony: abo prazjuwaly, abo buly camo-sajnjati, abo nawčalyc, abo buly financowo camo sabespečeni, abo jakščo wony buly sarejectrowani, jak besrobitni. Tobto sa wamy sberihajetcja prawo na prožywannja.

Wy možete sberihaty cwoje prawo na prožywannja u CK po liniji člena cimji JeEP (EEA family permit):
jakščo waš šljub čy zywilne partnerctwo s hromadjanynom(koju) JeEP rosirwalyc (napryklad čeres roslučennja, anuljuwannja čy rosryw ctocunkiw),
abo jakščo toj hromadjanyn JeEP pomer, a wy do toho prožyly u CK prynajmni odyn rik,
abo jakščo wy dytyna čy dity hromadjanyna JeEP, kotryj pomer čy pokynuw CK, abo wy dytyna čy dity čolowika (abo družyny) čy zywilnych partneriw hromadjanyna čy hromadjanky JeEP,
abo jakščo kolyšnij čolowik čy družyna, čy zywilna partnerka hromadjanyna JeEP,
abo jakščo wy nawčalyc u toj čac, koly pomer čy pomerla ta hromadjanka JeEP abo koly win čy wona pokynuly CK, a wy šče u toj čac prodowžuwaly cwoje nawčannja,
abo jakščo wy batko čy batky i majete opikunctwo nad dytynoju čy ditmy, kotri sberihajut sa coboju prawo na prožywannja u CK čeres te, ščo wony tut nawčajutcja.

Jakščo wy podajete sajawu na otrymannja doswolu na prožywannja, jak člen cimji JeEP na ocnowi sberežennja prawa na prožywannja, wy mucyte podaty nactupni dokumenty:
- čynnyj pacport;
- 2 pacportnych fotohrafiji;
- cwidčennja pro waši wsajemoswjasky s hromadjanynom JeEP, cered jakych možut buty cwidoztwo pro šljub, certyfikat abo cwidoztwo pro ukladannja zywilnoho partnerctwa, cwidoztwo pro narodžennja čy cwidčennja pro te, ščo wy prožyly rasom bilše niž dwa roky, u wypadku jakščo wy ne odruženi;
- cwidčennja pro identyfikaziju wašoho člena cimji hromadjanyna JeEP, tobto napryklad joho čy jiji pacport, identyfikazijna kartka čy kolyšnij doswil na prožywannja u jakocti člena cimji, abo kartka na prožywannja (residence card);
- cwidčennja pro te, ščo člen wašoji cimji maw čy mala doswil na poctijne prožywannja u CK, abo ščo win čy wona buly u CK "kwalifikowanoju ocoboju" (tobto buly praziwnykom, camo-sajnjatym, ctudentom, camo sabespečenym čy sarejectrowanym, jak besrobitnyj).

Wy takož mucyte podaty inši dokumenty, jaki majut bud-jake widnošennja do wašoji sajawy.

Zi dokumenty mucjat sacwidčuwaty, ščo waš šljub čy zywilne partnerctwo s členom cimji hromadjanynom JeEP wže rosirwalyc, abo ščo šljub čy zywilne partnerctwo miž inšym členom wašoji cimji ta hromadjanynom JeEP wže rosirwalyc, tobto wy mucyte podaty napryklad cwidoztwo pro roslučennja.
Wy mucyte podaty cwidčennja pro te, ščo člen wašoji cimji hromadjanyn JeEP wže pomer, abo wže pokynuw CK, tobto wy mucyte podaty napryklad cwidoztwo pro jich cmert abo dokas pro te, ščo wony wže bilše ne prožywajut u CK.
Wy takož mucyte podaty cwidčennja pro te, ščo wy abo dytyna, jakoju wy opikujetec nawčalyc u toj čac, jak člen wašoji cimji hromadjanyn JeEP pomer čy pokynuw CK i ščo zja dytyna wce šče prodowžuje cwoje nawčannja, tobto wy mucyte nadaty lyct s nawčalnoho sakladu.
Wy takož mucyte podaty napryklad cudowyj nakas, jakščo wy majete opikunctwo nad dytynoju člena wašoji cimji.

Jakščo bud-jakyj s dokumentiw ne je anhlijckoju mowoju, to wy mucyte nadaty joho sawirenyj pereklad anhlijckoju abo uelckoju mowamy.

Wy možete podaty sajawu na otrymannja EEA family permit na ocnowi roslučennja tilky u tomu wypadku, jakščo wy buly u Brytaniji u toj čac, koly wy abo bud-jakyj člen wašoji cimji octatočno roslučylyc s hromadjanynom čy hromadjankoju JeEP, čy koly wony octatočno rosirwaly zywilne partnerctwo i takož jakščo:
- danyj šljub čy zywilne partnerctwo trywaly prynajmni try roky pered tym, jak počalac ofizijna prozedura roslučennja čy rosrywu ctocunkiw i jakščo podružžja čy zywilni partnery prožyly u CK prynajmni odyn rik do toho, jak roslučennja bulo octatočno saweršeno.
- abo jakščo wy (čy waš kolyšnij partner čy partnerka hromadjany JeEP) majut opikunctwo nad dytynoju, jaka je hromadjanynom JeEP;
- abo jakščo wy (čy waš kolyšnij partner čy partnerka hromadjany JeEP) majut prawa doctupu do dytyny čy ditej widpowidnoho hromadjanctwa JeEP, pry umowi, ščo danym ditjam čy dytyni menše niž 18 rokiw i jakščo cuddja nakasaw, ščo doctup do dytyny čy ditej powynen buty sabespečenyj na terytoriji CK;
- abo jakščo wy čy člen wašoji cimji, buly žertwamy domašnoho nacylctwa uprodowž wašoho čy jich šljubu čy zywilnoho partnerctwa, abo jakščo icnujut jakic inši, ocoblywo wažki obctawyny, kotri wyprawdowujut sberežennja sa wamy prawa na prožywannja.


Korycni pocylannja:

Ctorinka podači sajawy na EEA family permit (posa mežamy CK)

Detalni pojacnennja do sajawy na EEA family permit
dzherelo: https://www.gov.uk/family-permit


U temi sakonodawctwa CK takož čytajte:


wci nowyny Всі новини кирилкою ця сторінка кирилкою