wci nowyny     Оновлено: Pjatnyzja, 03 lyctopada 2017 - 03:11

Wce pro podatky u Welykij Brytaniji ☀ koly, ščo, jak i ckilky

Wce pro podatky u Welykij Brytaniji ☀ koly, ščo, jak i ckilky

Zja ctattja pojacnjuje, jak prazjuje podatkowa cyctema Cpolučenoho Koroliwctwa Welykoji Brytaniji i na prykladach pokasuje, jak bud-jaka fisyčna ocoba može camoctijno wyrachowuwaty cwoji podatky ta srobyty wlacnu podatkowu switnict.U zij ctatti pojacnjujutcja podatky praziwnykiw, camo-sajnjatych ocib ta inšych fisyčnych ocib. U zij ctatti ne ochopljujutcja korporatywni podatky (bisnec podatky).

Podatkowyj Nomer - National Insurance Number

Jak tilky wy počynajete prazjuwaty, brytancka podatkowa (HMRC) prycwojuje wam unikalnyj podatkowyj nomer, widomyj, jak Nazionalnyj Ctrachowyj Nomer - National Insurance Number, abo ckoročeno NI.

Zej nomer, jak prawylo, salyšajetcja s wamy do kinzja wašoho žyttja, nesaležno wid toho, jak čacto wy prazjujete u Brytaniji. Wy možete pryjichaty u Brytaniju, poprazjuwaty kilka micjaziw, potim wyjichaty i potim, čeres pewnyj čac, snowu wjichaty u Brytaniju i snowu prazjuwaty, i zej nomer poctijno salyšajetcja wašym podatkowym nomerom.

Po zomu podatkowomu nomeru narachowujutcja podatky, narachowujutcja ta wyplačujutcja penciji, wyplačujutcja wci wydy risnoji deržawnoji ta cozialnoji dopomohy.

Koly wy tilky počynajete prazjuwaty na terytoriji Brytaniji, wam cpočatku možut nadaty tymčacowyj podatkowyj nomer - Temporary National Insurance, ale duže shodom wam obowjaskowo nadadut poctijnyj.

Na danyj čac podatkowyj nomer u Brytaniji, jak prawylo, ckladajetcja s dwoch liter potim jdut šict zyfr i potim šče odna litera. Oc pryklad swyčajnoho podatkowoho nomeru u Brytaniji: PX 45 67 89 S.

Jakščo wy wid camoho počatku počynajete prazjuwaty u Brytaniji, jak camo-sajnjata ocoba, to wam widrasu piclja pryjisdu potribno camoctijno swernutyc u podatkowu dlja otrymannja podatkowoho nomera.

Otrymaty podatkowyj nomer možna satelefonuwawšy na nomer 0345 600 0643 s ponedilka do pjatnyzi wključno, wid 08:00 do 18:00. Wartict dswinka koštowna i na danyj čac kolywajetcja dec wid 3 do 55 penciw sa chwylynu, saležno wid wašoho operatora swjasku.

Jakščo wy majete biometryčnyj doswil na wjisd ta perebuwannja u CK, to u prozeci joho wyroblennja wam možut awtomatyčno nadaty podatkowyj nomer , jakyj bude nadrukowano na sadnij ctorinzi zoho doswolu. Zej doswil maje naswu Biometric Residence Permit (ckoročeno BRP). Zej doswil wam nadajetcja:
jakščo waše perebuwannja u CK bude dowšym niž šict micjaziw,
jakščo wy prodowžujete cwoju čynnu wisu, abo
jakščo wy podajete sajawu na ocelennja na terytoriji CK.

Podatkowyj nomer wydajut u widdilennjach birži prazi, tobto u sakladach, jaki majut naswu Jobcentre Plus. Pid čac otrymannja podatkowoho nomera wac možut saprocyty na cpiwbecidu (interview). Jakščo wam bude orhanisowano taku cpiwbecidu, to u lycti bude wkasano perelik dokumentiw, jakyj wam potribno bude prynecty s coboju.

Koly meškanzjam Brytaniji wypownjujetcja 16 rokiw, to podatkowa awtomatyčno nadcylaje jim jich podatkowyj nomer.


Ocoblywocti podatkowoji cyctemy Welykoji Brytaniji

U Welykij Brytaniji financowyj rik, jakyj šče takož nasywajut podatkowym rokom, počynajetcja šoctoho kwitnja i saweršujetcja 5 kwitnja kožnoho roku. Ze ocoblywo wažlywo snaty camo-sajnjatym ocobam (self-employed).

Camo-sajnjati ocoby ta inši pidpryjemzi necut ocobyctu widpowidalnict sa narachuwannja ta cplatu cwojich podatkiw. Jakščo wyjawljat, ščo taka ocoba u sasnačeni terminy ne srobyla ta ne predctawyla cwoju podatkowu switnict, to jiji bude pokarano.

Jakščo wy camo-sajnjata ocoba, to piclja saweršennja kožnoho financowoho roku, tobto piclja 5 kwitnja, wy, abo waš buchhalter (accountant), majete srobyty cwoju podatkowu switnict, jaka u Brytaniji maje naswu Self Assessment Tax Return (camoozinka ta cplata podatku).

Jakščo wy robyte cwoju podatkowu switnict čeres internet (tobto onlajn) to wy majete srobyty ta predctawyty jiji ne pisniše 31 cičnja nactupnoho roku. Inšymy clowamy, podatkowu switnict sa financowyj rik, jakyj sakinčywcja 5 kwitnja 2017 roku wy majete predctawyty onlajn ne pisniše piwnoči (23:59) 31 cičnja 2018 roku.

Jakščo wy robyte cwoju podatkowu switnict na paperowij formi to wy majete srobyty ta predctawyty jiji ne pisniše 31 žowtnja potočnoho roku. Inšymy clowamy, paperowu podatkowu switnict sa financowyj rik, jakyj sakinčywcja 5 kwitnja 2017 roku wy majete predctawyty ne pisniše piwnoči 31 žowtnja 2017 roku.

Jakščo wy sdajete cwoju podatkowu switnict s sapisnennjam ne dowše niž try micjazi, to sa ze budete smušeni cplatyty 100 funtiw štrafu. Jakščo termin sdači proctročeno na bilše niž try micjazi, to rosmir štrafu snačno sbilšujetcja i kolywajetcja saležno wid cumy podatku ta wid toho, jak dowho wy proctročyly switnict ta jak pisno wy cplatyly podatky.

Na nactupnij ctorinzi HMRC wy možete dowidatyc pro rosmir štrafu sa proctročenu podatkowu switnict, jaka ctocujetcja fisyčnych ocib. Wam potribno wkasaty sa jakyj financowyj rik proctročeno, realnu datu sdači switnocti, realnu datu cplaty podatku ta cumu podatku.
https://www.gov.uk/estimate-self-assessment-penalties

Brytanzi cplačujut čotyry holownych typy podatkiw:

1. Podatok na Dochid - Income Tax, jakyj čacto nasywajut procto clowom Tax.
Ctalyj čynnyj rosmir zoho podatku 20%, ale octatočna joho cuma saležyt wid duže bahatoch risnych faktoriw i detalniše pojacnjujetcja nyžče, rasom s prykladamy risnych cytuazij.

2. Nazionalna Ctrachiwka - National Insurance, abo ckoročeno NI.
Rosmir cplaty nazionalnoji ctrachiwky saležyt wid katehoriji hromadjan i wybyrajetcja s tablyz, jaki publikujutcja na cajti HMRC sa nactupnoju adrecoju:
https://www.gov.uk/national-insurance-rates-letters

3. Podatok na Nakopyčenyj Kapital - Capital Gains Tax abo ckoročeno CGT [ci-dži-ti].

4. Pencijnyj podatok (dobrowilnyj) - Employee Pension, jakyj takož widomyj, jak NEST (National Employment Savings Trust), jaku bulo neščodawno saprowadženo brytanckym urjadom čeres wce bilše nawantažennja na deržawnu pencijnu cyctemu.
Koly wy wlaštowujetec na robotu, wac awtomatyčno sarachowujut, jak platnyka NEST [wymowljajetcja: n-e-c-t]. Piclja zoho, jakščo wy majete bažannja, wy možete wyjty s zijeji cchemy, ale ze matyme wplyw na rosmir wašoji majbutnoji penciji.
Metoju NEST je nadaty kožnomu praziwnykowi ta kožnij praziwnyzi doctup do dodatkowoji penciji.
Ofizijnyj internet cajt zoho pencijnoho tractu snachodytcja sa adrecoju:
http://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/nest.html


S pryčyny proctoty narachuwannja, cpočatku pojacnjujetcja Podatok na Nakopyčenyj Kapital, potim narachuwannja Nazionalnoji Ctrachiwky, widjak wony wyrachowujutcja proctiše, i potim Podatok na Dochid.


.


Podatok na Nakopyčenyj Kapital - Capital Gains TaxJak wychodyt s camoji naswy, CGT je podatkom, jakyj nakladajetcja na nakopyčennja kapitalu prywatnymy ocobamy ta kompanijamy. Treba sasnačyty, ščo u Brytaniji icnuje dwa typy CGT: odyn typ - CGT dlja prywatnych čy fisyčnych ocib, druhyj CGT dlja kompanij, jakyj maje naswu Capital Gains Tax for business.

Tut roshljadajetcja CGT dlja prywatnych ocib.

Do nakopyčennja kapitalu naležyt take, jak nadchodžennja kapitalu s widcotkiw wašych bankiwckych saoščadžen, nadchodžennja s prybutkiw, jaki wy otrymujete s kupiwli ta prodažu zinnych paperiw (tobto akziji, oblihaziji, ...), prybutky s prodažu risnych rečej ta inši cchoži wydy nakopyčennja kapitalu.

Warto sasnačyty, ščo CGT ne narachowujetcja na prybutok s prodažu žytla čy žytlowoji neruchomocti, jakščo ze bulo waše holowne žytlo, jakščo wy joho čy joho čactynu nikomu ne sdawaly w orendu, jakščo wy ne wykoryctowuwaly joho abo joho čactynu, jak prymiščennja dlja bisnecu i jakščo wy ne kupyly joho čycto sadlja otrymannja prybutku. Zja podatkowa pilha maje ofizijnu naswu Pilha na Prywatne Žytlo (Private Residence Relief).

Jakščo wy naležyte do platnykiw basowoji ctawky podatku na dochid (Basic Rate Income Tax - 20%-yj), tobto jakščo waši rični dochody ne perewyščujut 45 tycjač (u Šotlandiji 43 tycjači) funtiw, to wy cplačujete 10% CGT, ale tut takož wid cumy widrachowujetcja ocobycta podatkowa snyžka (Personal Allowance - £11500).

Jakščo wy naležyte do katehoriji platnykiw wyščoji ctawky podatku na dochid (Higher Rate Income Tax - 40%-yj), tobto jakščo waši rični dochody bilši niž 45 tycjač (u Šotlandiji 43 tycjači) funtiw, ale menši niž 150 tycjač, to wy cplačujete 28% CGT na žytlowu neruchomict (jaka ne pidpadaje pid wyšče shadani pilhy) i cplačujete 20% CGT na bud-jake inše nakopyčennja kapitalu.

Jakščo wy naležyte do katehoriji platnykiw dodatkowoji ctawky podatku na dochid (Additional Rate Income Tax - 45%-yj), tobto jakščo waši rični dochody bilši niž 150 tycjač funtiw, to wy takož cplačujete 28% CGT na žytlowu neruchomict (jaka ne pidpadaje pid wyšče shadanu pilhu) i takož cplačujete 20% CGT na bud-jake inše nakopyčennja kapitalu.

Wyšče shadane narachuwannja Podatku na Nakopyčenyj Kapital možna pojacnyty na nactupnomu prykladi.

Jakščo wy prazjujete i waša rična sarplata ckladaje 22000 funtiw, tobto wy je platnykom basowoji ctawky (Basic Rate) i wy uprodowž toho ž financowoho roku dodatkowo sarobyly šče 10000 funtiw sa, dlja prykladu, prodaž akzij, čy neruchomocti, jaka ne pidpadaje pid pilhy, čy čohoc inšoho, to wychodyt nactupne:

- Waša podatkowa snyžka na danyj čac ctanowyt £11500. Jakščo wy na roboti otrymujete platižky, to zja snyžka sasnačena u wašomu podatkowomu kodi, jakyj wkasanyj u platižzi, u katehoriji - Tax Code. Jakščo waš Tax Code: 1150L, to ze osnačaje, ščo waša podatkowa snyžka ctanowyt 11500 funtiw, tobto dodajete nul i majete pownu cumu snyžky. Jakščo Tax Code: 1050L, to waša podatkowa snyžka ctanowyt 10500 funtiw.

Podatkowa snyžka osnačaje, ščo jakščo waš ričnyj walowyj dochid ne perewyščuje cumy snyžky, to wy platyte nul podatku na dochid (Income Tax). Jakščo waš ričnyj dochid perewyščuje cumu snyžky, ale ne perewyščuje 45 tycjač (u Šotlandiji 43 tycjači) funtiw, todi wy platyte 20% na reštu zijeji cumy.

Tomu cpočatku wy widrachowujete podatkowu snyžku wid nakopyčenoho kapitalu, tobto wid 12000 i otrymujete £500 i na nych wy majete cplatyty 10% CGT, tobto waš CGT sa danyj financowyj rik bude 50 funtiw.

Tut warto takož swernuty uwahu, ščo u Brytaniji icnujut okremi ctawky podatkiw na dywidendy ta na widcotky wid saoščadžen, kotri takož saležat wid toho čy wy pidpadajete pid basowu ctawku, wyšču ctawku čy dodatkowu ctawku opodatkuwannja, tobto čy waš ričnyj dochid do 45 tycjač (u Šotlandiji 43 tycjači) funtiw, čy win do 150 tycjač čy win perewyščuje 150 tycjač funtiw, widpowidno.

Jakščo wy platnyk basowoji ctawky podatku, i sa pewnyj financowyj rik na widcotkach wid saoščadžen wy sarobyly menše niž 1000 funtiw, to wy ne platyte na zju cumu žodnoho CGT.

Jakščo wy utrymujete akziji jakojic kompaniji abo jakychoc kompanij i zi kompaniji majut prybutky, to wy otrymujete čactynu wid zych prybutkiw, saležno wid toho, ckilky akzij wy majete. Zi prybutky nasywajutcja dywidendy.

U Brytaniji na perši 5 tycjač funtiw dywidendiw wy ne platyte žodnoho podatku CGT, a na reštu, jakščo wy platnyk basowoji ctawky podatku na dochid, to wy platyte 7.5% CGT s dywidendiw, jakščo wy platnyk wyščoji ctawky podatku, to na reštu wy platyte CGT u rosmiri 32.5%. Jakščo wy platnyk dodatkowoji ctawky, to na reštu wy platyte 38.1% CGT.


..


Nazionalna Ctrachiwka - National Insurance - NISahalom icnuje 7 katehorij platnykiw nazionalnoji ctrachiwky, jaki widpowidno posnačajutcja literamy A, B, C, H, J, M, Z. Waša katehorija narachuwannja nazionalnoji ctrachiwky maje buty wkasana u wašij platižzi, w punkti NI Category.

Do zych katehorij naležat:

A - wci praziwnyky, kotri ne naležat do rešty katehorij;

B - odruženi žinky ta wdowy, kotri majut snyžku na cplatu Nazionalnoji Ctrachiwky;

C - praziwnyky, čyj wik perewyščuje deržawnyj pencijnyj wik, tobto perewyščuje 65 rokiw;

J - praziwnyky, kotri sa bažannjam možut swilnytyc wid cplaty Nazionalnoji Ctrachiwky čeres te, ščo wony wže cplačujut jiji na inšij roboti;

H - praktykanty (apprentice) u wizi do 25 rokiw;

M - praziwnyky, kotrym menše niž 21 rik;

Z - praziwnyky, kotrym menše niž 21 rik i kotri sa bažannjam možut swilnytyc wid cplaty Nazionalnoji Ctrachiwky čeres te, ščo wony wže cplačujut jiji na inšij roboti.

Jakščo u wašij platižzi pomylka i wy wwažajete, ščo wy naležyte do inšoji katehoriji, to wam treba satelefonuwaty u podatkowu i powidomyty jim pro ze. Takož možna cprobuwaty swernutyc u widdil kadriw (Human Resources - HR) na wašij roboti, de wony možut ze srobyty sa wac.

S wyšče podanoho pereliku wydno, ščo najbilš pošyrenoju je katehorija A.

Shidno s čynnymy ctawkamy Nazionalnoji Ctrachiwky katehoriji A, praziwnyky s dochodamy, jaki ne perewyščujut 680 funtiw na micjaz, ne cplačujut žodnoji Nazionalnoji Ctrachiwky.
Hromadjany, kotri majut micjačnyj dochid wid 680 do 3750 funtiw, cplačujut 12% Nazionalnoji Ctrachiwky wid sahalnoji cumy minuc 680 funtiw.
Hromadjany tijeji ž katehoriji A, kotri majut micjačnyj dochid bilše niž 3750 funtiw, cplačujut 2%, ale wid tijeji cumy, jaka perewyščuje porih 3750 funtiw.

Pid cumoju tut majetcja na uwasi walowa cuma (gross), tobto sahalna narachowana cuma, tobto beretcja cuma do podatkowych widrachuwan.

Warto swernuty uwahu na te, ščo jakščo praziwnyk čy praziwnyzja cplačujut Nazionalnu Ctrachiwku, to rasom s zym jich robotodawez si cwoho boku takož šče dodatkowo cplačuje sa nych Nazionalnu Ctrachiwku, jaka takož saležyt wid tych camych katehorij.
Jakščo waša walowa cuma sarplaty ne perewyščuje 680 funtiw na micjaz, to waš robotodawez ne platyt sa wac žodnoji nazionalnoji ctrachiwky.
Jakščo waša walowa cuma sarplaty sa micjaz ckladaje bilše niž 680 funtiw, to waš robotodawez cplačuje sa wac 13.8% wid walowoji cumy wašoji sarplaty.
Zi 13.8 widcotkiw wyrachowujutcja s cumy, jaka perewyščuje 680 funtiw na micjaz.

Jakščo pidcumuwaty wyšče sasnačeni dani pro cplatu Nazionalnoji Ctrachiwky, to ze wce možna pojacnyty na nactupnych dwoch prykladach. Peršyj pryklad ctocujetcja wypadku, koly waša sarplata perewyščuje 680, ale ne perewyščuje 3750 funtiw sa micjaz. Druhyj pryklad ctocujetcja wypadku, koly waša sarplata perewyščuje 3750 funtiw na micjaz.

Jakščo wy praziwnyk čy praziwnyzja katehoriji A i otrymujete micjačnu sarplatu u rosmiri 1600 funtiw, to waša NI wyrachowujetcja nactupnym čynom:

Wy:
1. 1600 - 680 = 920
2. 920 * 12 / 100 = 110.40 - ze rosmir Nazionalnoji Ctrachiwky, jakyj s wac ctjahnut sa danyj micjaz. Jakščo wam narachowujut potyžnewo, to treba 110.4*12/52 = 25.47 (na tyžden).

Waš robotodawez:
3. 1600 - 680 = 920
4. 920 * 13.8 / 100 = 126.96 - ze rosmir Nazionalnoji Ctrachiwky, jaku dodatkowo sa wac takož cplačuje i waš robotodawez.

Tobto, s wyšče nawedenoho prykladu, brytancka podatkowa s wašoji sarplaty rosmirom £1600 sahalom otrymuje 237.36 (110.40 + 126.96) funtiw Nazionalnoji Ctrachiwky.


Nactupnyj pryklad. Jakščo waša walowa sarplata ckladaje 4200 funtiw na micjaz, to Nazionalna Ctrachiwka s neji wyrachowujetcja nactupnym čynom:

Wy:
1. 4200 - 680 = 3520
2. 4200 - 3750 = 450
3. 3520 * 12% = 422.40
4. 450 * 2% = 9
5. 422.40 + 9 = 431.40 - ze rosmir Nazionalnoji Ctrachiwky, jakyj s wac ctjahnut sa danyj micjaz. Jakščo wam narachowujut potyžnewo, to treba 431.4*12/52 = 99.55 (na tyžden).

Waš robotodawez:
6. 4200 - 680 = 3520
7. 3520 * 13.8% = 485.76 - ze rosmir Nazionalnoji Ctrachiwky, jaku dodatkowo sa wac takož cplačuje i waš robotodawez.

Tobto, s wyšče nawedenoho prykladu, brytancka podatkowa s wašoji sarplaty rosmirom £4200 sahalom otrymuje 917.16 funtiw Nazionalnoji Ctrachiwky.

Dodatkowo do zoho, odyn ras na rik, brytancki robotodawzi takož cplačujut šče dodatkowu Nazionalnu Ctrachiwku, jaka narachowujetcja na wyhody, kotri wony nadajut cwojim praziwnykam, a came wyhody na:
- nadannja praziwnykam trancportu kompaniji (company cars and vehicles);
- nadannja prywatnoji medyčnoji ctrachiwky (health insurance);
- nadannja financowoji kompencaziji sa podoroži čy roswahy (travel and entertainment expenses);
- nadannja financowoji dopomohy w dohljadi sa ditmy (childcare).

Zi ctjahuwannja naležat do Klacu 1A ta Klacu 1W Nazionalnoji Ctrachiwky (Class 1A and 1B National Insurance).

Ckilky i sa jaku wyhodu narachowujetcja Nazionalna Ctrachiwka Klacu 1A ta Klacu 1W možna snajty na ctorinzi sa nactupnym pocylannjam:
https://www.gov.uk/expenses-and-benefits-a-to-z

Do camo-sajnjatych ocib abo fisyčnych ocib-pidpryjemziw u Brytaniji sactocowujetcja dwa klacy cplaty Nazionalnoji Ctrachiwky: Klac 2 ta Klac 4 (Class 2 & Class 4 National Insurance).Jakščo camo-sajnjata ocoba maje ričnyj prybutok, jakyj ne perewyščuje 6024 funty, to wona ne cplačuje žodnoji Nazionalnoji Ctrachiwky.

Jakščo camo-sajnjata ocoba maje ričnyj prybutok wid 6025 do 8165 funtiw, to zja ocoba cplačuje Klac 2 Nazionalnoji Ctrachiwky, čynna ctawka jakoji ckladaje £2.85 sa kožnyj tyžden.

Jakščo camo-sajnjata ocoba maje ričnyj prybutok u rosmiri 8165 funtiw ta bilše, to zja ocoba cplačuje Klac 4 Nazionalnoji Ctrachiwky, čynna ctawka jakoji ctanowyt 9% wid prybutku, jakščo zej prybutok ne perewyščuje 45 tycjač funtiw (u Šotlandiji 43 tyc.). A jakščo zej prybutok perewyščuje sasnačenu cumu, to na reštu cumy narachowujetcja 2% Nazionalnoji Ctrachiwky.

Swernit uwahu, ščo tut wže jdetcja ne pro walowyj ričnyj dochid, a pro ričnyj prybutok, tobto walowyj ričnyj dochid (gross) minuc wci wytraty, jaki powjasani s danoju profecijnoju dijalnictju.

Napryklad, jakščo waš walowyj ričnyj dochid ctanowyt 8000 funtiw, a wci waši wytraty, jaki wy cpycujete sa zej rik ctanowljat 3000 funtiw, to waš ričnyj prybutok ctanowyt 5000 funtiw, tobto u zomu wypadku wy ne sobowjasani cplačuwaty Nazionalnu Ctrachiwku.

Sa tym, jak widrachowujutcja wytraty dywitcja nyžče u cekziji dlja camo-sajnjatych ocib, u rosdili Podatok na Dochid.

Sauwažte, ščo jakščo waš ričnyj prybutok nyžče 6125 funtiw, to wy možete cplačuwaty Nazionalnu Ctrachiwku dobrowilno, ščo može maty posytywnyj wplyw na wašu majbutnju penciju. U takomu wypadku wam potribno telefonuwaty u HMRC i wony wam w zomu duže ochoče pocpryjajut.


.


Podatok na Dochid - Income TaxU Welykij Brytaniji, jakščo wy na danyj čac otrymujete walowyj ričnyj dochid, jakyj ne perewyščuje 11500 funtiw, to wy ne cplačujete nijakoho podatku na dochid. Zi 11500 funtiw nasywajut neopodatkowuwanym minimumom, abo šče nasywajut ocobyctoju podatkowoju pilhoju (Personal Tax Allowance).

Jakščo waš ričnyj dochid perewyščuje zej minimum, ale ne perewyščuje 45 tycjač (u Šotlandiji 43 tycjači) funtiw, to wy platyte basowu ctawku podatku na dochid (Basic Rate Income Tax), jaka na danyj čac ctanowyt 20%. Zi 20 widcotkiw wy cplačujete ne na wcju walowu cumu, a tilky na tu cumu, jaka perewyščuje 11500. Tobto, jakščo waš ričnyj dochid ctanowyt 15 tycjač funtiw, to wam narachowujetcja 20% podatku tilky na 3500 funtiw, tobto s 15 tycjač walowoho ričnoho dochodu wy saplatyte, abo s wac ctjahnut 700 funtiw ričnoho podatku.

Jakščo waš ričnyj dochid perewyščuje 45 tycjač (u Šotlandiji 43 tycjači) funtiw, ale ne perewyščuje 150 tycjač, to wy wwažajetec platnykom wyščoji ctawky podatku, Higher Rate Income Tax, jaka na danyj čac ctanowyt 40%. Podibnym čynom, zi 40 widcotkiw narachowujutcja ne na wcju cumu, a na te, ščo perewyščuje 45 tycjač funtiw.
Inšymy clowamy, jakščo waš ričnyj dochid ctanowyt 50 tycjač funtiw, to wy cplačujete nul na perši 11500, potim na te, ščo ne perewyščuje 45000 (u Šotlandiji 43000), wy platyte 20%, a na wce reštu, tobto na reštu 5 tycjač (u Šotlandiji na reštu 8 tycjač) funtiw wam narachowujetcja 40%.

Oc šče odne pojacnennja rosrachunku, jakščo waš dochid sa danyj financowyj rik ctanowyt 50 tycjač funtiw, to wy sa zej financowyj rik cplatyte:
1. 50000 - 45000 = 5000 (jakščo u Šotlandiji todi treba sabyraty 43000)
2. 45000 - 11509 = 33500
3. 33500 * 20% = 6700
4. 5000 * 40% = 2000
5. 6700 + 2000 = 8700 - ze cuma podatku, jaku wy cplatyte u Brytaniji u zomu financowomu rozi, jakščo waš walowyj dochid cklaw 50000 funtiw.

Jakščo waš ričnyj dochid perewyščuje 150 tycjač funtiw, to na cumu, jaka perewyščuje 150 tycjač wam narachowujetcja 45% podatku na dochid. Tobto, perši 11500 ne opodatkowujutcja, dali te, ščo do 45 (u Šotlandiji do 43) tycjač opodatkowujetcja 20%, dali te, ščo wid 45 (u Šotlandiji wid 43) tycjač do 150 tycjač opodatkowujetcja 40% i te, ščo perewyščuje 150 tycjač opodatkowujetcja 45%.


Nactupni pojacnennja rosrachunku podatku na dochid ctocujutcja risnych katehorij praziwnykiw, čyji podatky narachowujutcja jich firmamy čy kompanijamy

Taki praziwnyky s pohljadu podatkowoji naležat do katehoriji platnykiw podatkiw, jaka najkrašče widoma, jak PAYE (Pay As You Earn - tobto ctjahuwannja podatkiw pid čac narachuwannja sarplaty).

Jakščo wy praziwnyk u kompaniji, to waš podatok na dochid, Nazionalna Ctrachiwka, pencija ta inši sbory widrachowujutcja awtomatyčno pid čac narachuwannja wašoji sarplaty, piclja čoho wam wručajut čy widcylajut platižku.

U zij platižzi majut buty wcich rosrachunky wašoji sarplaty, podatkiw ta Nazionalnoji Ctrachiwky. U nij takož je wkasanyj waš čynnyj podatkowyj kod, jakyj maje naswu Tax Code.

Zej kod cwidčyt pro potočnu ctawku narachuwannja wašoho podatku, jakščo dodaty šče odyn nul do zyfr zoho kodu.

Dlja prykladu, najbilš pošyrenym podatkowym kodom w zomu financowomu rozi je 1150L, de litera L osnačaje normalni umowy, jakščo ctojit litera K, to ze osnačaje, ščo je podatkowi saborhowanocti na mynuli roky, kotri wy šče ne cplatyly.

Jakščo do 1150 dodaty šče odyn nul, to wychodyt čyclo 11500 - tobto ze je waš neopodatkowuwanyj minimum, shidno s jakym wam narachowujetcja waš podatok na dochid.

Teper, prypuctymo, ščo waša sarplata narachowujetcja wam ščomicjazja i jiji sahalna cuma, do opodatkuwannja, ckladaje 1200 funtiw.

U zomu wypadku, jakščo wy chočete porachuwaty čy prawylno wam wyrachuwaly waši podatky, to wy wykonujete nactupni diji.
1. 1200 * 12 = 14400 - ze waša walowa rična sarplata
2. 14400 - 11500 = 2900 - cuma, jaka perewyščuje waš neopodatkowuwanyj minimum
3. 2900 * 20% = 580 - ze waš ričnyj podatok
4. 580 / 12 = 48.33 - ze waš podatok, jakyj s wac wyrachowujut sa danyj micjaz.

Cchožym čynom, jakščo wam wyplačujut sarplatu ščotyžnja, to samict množennja i dilennja na 12, množytcja i dilytcja na 52 (kilkict tyžniw w rozi). Jakščo sarplata kožni 2 tyžni, to množytcja i dilytcja na 26 i tak dali.

Tut treba sasnačyty, ščo zja cuma ne obowjaskowo sijdetcja wam kopijka w kopijku čeres te, ščo u podatkowij icnuje cwoja cyctema saokruhlen čycel. Prote, risnyzja miž wašymy wlacnymy rosrachunkamy ta tym, ščo na wašij platižzi ne maje perewyščuwaty odnoho funtu.

Jakščo wy takož chočete perewiryty Nazionalnu Ctrachiwku, to swertajtec wyšče, de podibnym čynom pojacnjujetcja rosrachunok Nazionalnoji Ctrachiwky.


Jakščo wy praziwnyk čy praziwnyzja (PAYE), kotri majut bilše niž odnu prazju.

U takomu wypadku odna s wašych praz dlja podatkowoji wwažajetcja perwynoju abo ocnownoju, a druha ta podalši wwažajutcja wtorynnymy abo dodatkowymy.

Jak prawylo, ocnownoju prazeju podatkowa wwažaje tu, u jakij wy majete bilšu sarplatu. Ale wy ze možete sminyty satelefonuwawšy u HMRC.

Jakščo wy majete bilše niž odnu prazju, to jak prawylo u odnij prazi wam widrachowujut waš neopodatkowanyj minimum, a u inšych prazjach wam prycwojujut podatkowyj kod BR (Basic Rate) i tam wam wže s pownoji cumy sabyrajut wci 20%.

Napryklad, jakščo na odnij roboti wy otrymujete sarplatu 1200 funtiw na micjaz, a na inšij otrymujete 1000 funtiw, to waš podatok na dochid wyrachowujetcja nactupnym čynom:

na peršij roboti:
1. 1200 * 12 = 14400
2. 14400 - 11500 = 2900
3. 2900 * 20% = 580
4. 580 / 12 = 48.33 - waš podatok sa potočnyj micjaz na peršij roboti

na druhij roboti
5. 1000 * 12 = 12000
6. 12000 * 20% = 2400
7. 2400 / 12 = 200 - waš podatok sa potočnyj micjaz na druhij roboti

jakščo je šče tretja robota i četwerta i tak dali, to podatky wyrachowujutcja po basowij ctawzi (BR), jak u punktach 5, 6, 7.

Tobto, waš podatkowyj minimum u rosrachunkach wyšče wy wže wec wykoryctaly pid čac narachuwannja podatku na peršij roboti i tomu na druhij ta podalšych robotach s wac wže ctjahujut wci 20% si wcijeji cumy.

Podatkowyj minimum ne ctocujetcja miczja prazi, a ctocujetcja ocoby, tobto camoho platnyka podatku.


Podatkowi pilhy, jakymy možut koryctuwatyc praziwnyky (PAYE)

Swernit uwahu, ščo podatkowi pilhy najkrašče nasywaty podatkowymy snyžkamy, widjak wony ne je cumoju, jaku wy realno otrymujete, a je cumoju, jaka dodajutcja do wašoho neopodatkowuwanoho minimumu, jakyj piclja zoho sroctaje, u resultati čoho wam narachowujutcja menši podatky.

Praziwnyky kompanij majut prawo na nactupni podatkowi snyžky:
- snyžka dlja clipych ljudej (Blind Persons Allowance),
- snyžka dlja odruženych par (Marriage Allowance), ta
- snyžky na wytraty powjasani s prazeju.

Podatkowa snyžka dlja clipych ljudej u zomu financowomu rozi, tobto do 5 kwitnja nactupnoho roku, ckladaje 2320 funtiw.

Podatkowa snyžka dlja odruženych par u zomu financowomu rozi ctanowyt 1150 funtiw, ale swernit uwahu, ščo wona ne dodajetcja awtomatyčno do wašoho neopodatkowuwanoho minimumu, a jiji cut poljahaje w tim, ščo čolowik može perekydaty newykoryctanu cumu cwoho neopodatkowuwanoho minimumu na podatok družyny i nawpaky, ščo doswolyt jij saplatyty menšyj podatok, w resultati čoho dana para saoščadyt pewnu cumu.

Jak ze prazjuje?

Napryklad, jakščo čolowik otrymuje ričnu sarplatu w rosmiri 10000 funtiw, to win ne platyt žodnoho podatku na dochid čeres te, ščo zja cuma ne perewyščuje joho opodatkowanoho minimumu i do joho docjahnennja u čolowika salyšajetcja šče 1500 funtiw, pry umowi, ščo joho neopodatkowuwanyj minimum ctanowyt 11500.

Dali, jakščo joho družyna otrymuje ričnu sarplatu w rosmiri 13000 funtiw, to wona perechodyt cwij neopodatkowuwanyj minimum i tomu bude smušena cplatyty 20% podatku na reštu 1500 funtiw. Tobto wona bude smušena cplatyty 300 funtiw podatku sa rik.

Ale, s tijeji pryčyny, ščo u jiji čolowika salyšyloc šče 1500 funtiw newykoryctanoho neopodatkowuwanoho minimumu, win može swernutyc w podatkowu w ckasaty jim aby wony wsjaly 1150 funtiw wid joho neopodatkowanoho minimumu i perewely zju cumu joho družyni.

W resultati zoho u joho družyny sroctaje neopodatkowuwanyj minimum do 12650 funtiw (11500 + 1150). Ze osnačaje, ščo jij wže todi bude narachowuwatyc 20% podatku ne na 1500, a tilky na 350 funtiw, jaki salyšajutcja wid 13000, ščo u cwoju čerhu osnačaje, ščo wona cplatyt tilky 70 funtiw podatku, a ne 300, jakby wony ne maly zijeji snyžky.

Tobto, zja podružnja para sa danyj financowyj rik saoščadyt 230 funtiw.

Podaty sajawu na podatkowu snyžku dlja podružnich par wy možete onlajn, sawitawšy na ctorinku urjadu sa nactupnym pocylannjam:
https://www.gov.uk/apply-marriage-allowance.


Praziwnyky (PAYE) majut takož prawo na podatkowi snyžky, powjasani s jich wytratamy u prozeci roboty.

Dlja prykladu, praziwnyk čy praziwnyzja možut wrachowuwaty wytraty na dictawannja do miczja roboty i nasad do domu. Ale sauwažte, ščo zi wytraty wy možete cpycuwaty tilky todi, koly wy dictajetec do risnych micz roboty, a ne do odnoho j toho ž camoho miczja.

Zi wytraty nasywajutcja Bisnec Probih (Business Mileage).

Jak ze prazjuje?

Jakščo wy ne prazjujete na odnomu j tomu ž miczi, a samict toho čac wid čacu dojisdyte do risnych micz roboty, dlja prykladu, jakščo wy prybyralnyk i majete kilka risnych objektiw, čy jakščo wy sajmajetec dohljadom sa ljudmy i abo u risni dni, abo u risni hodyny widwidujete risni miczja, čy sajmajetec čymoc podibnym, to do cwoho neopodatkowuwanoho minimumu na perši 10 tycjač myl (u danomu financowomu rozi) wy možete cpycuwaty po £0.45 sa kožnu mylju, a jakščo waš probih sa danyj financowyj rik perewyščuje 10 tycjač myl, to na reštu wy možete cpycuwaty wže po £0.25 sa kožnu dodatkowu mylju.

Zej prozec najkrašče pojacnyty na realnomu prykladi:

Napryklad, wy prazjujete prybyralnykom čy prybyralnyzeju i čac wid čacu prybyrajete ckažimo try saklady (budynky čy oficy), jaki rostašowani w risnych miczjach. Odnoho dnja wy prybyrajete odne micze, abo prazjujete na odnomu ckladi, a inšoho dnja prazjujete na inšomu ckladi abo prybyrajete inšyj ofic.

Ze osnačaje, ščo zi miczja roboty ne je wašym poctijnym miczem roboty i tomu wy majete prawo na podatkowu snyžku.

Ckažimo waša rična sarplata ckladaje 17000 funtiw, i na dojisd do zych micz roboty wy sa danyj financowyj rik dolajete sahalom 15000 myl, i majete ctandartnyj neopodatkowuwanyj minimum, tobto 11500 funtiw.

U zomu wypadku wy wyrachowujete cwij podatok sa nactupnym alhorytmom:

1. 10000 myl * £0.45 = £4500
2. 5000 myl * £0.25 = £1250
3. £11500 + £4500 + £1250 = £17250 - ze waš nowyj neopodatkowuwanyj minimum
4. £17000 - £17250 = - £250 - tobto cuma menša sa nul i tomu wy saplatyte nul podatku i čacom ne podumajte, ščo podatkowa widdact wam 250 funtiw :) .

Tobto, jakščo cuma nehatywna, to dlja podatkowoji wona pryriwnjujetcja do nulja.

Swernit uwahu, ščo jakby wy ne maly zijeji podatkowoji snyžky, to wy by saplatyly 1100 funtiw podatku sa danyj financowyj rik.

Zej pryklad dobre pojacnjuje, jakym čynom cpycujutcja risni podatkowi pilhy čy snyžky.

Jak dictawaty podibnu snyžku?

Dlja zoho icnuje dwa warianty:

1.
Jakščo cuma wcich wašych podatkowych snyžok ne perewyščuje 2500 funtiw, to wy možete sapownyty formu P87. Wona sapownjujetcja onlajn, potim wy jiji wydrukowujete i widcylajete u podatkowu, na adrecu, jaka wkasana na tij formi, tobto na adrecu:

Pay As You Earn
HM Revenue and Customs
BX9 1AS


Internet adreca formy P87 snachodytcja sa nactupnym pocylannjam:
https://public-online.hmrc.gov.uk/lc/content/xfaforms/profiles/forms.html?contentRoot=repository:///Applications/PersonalTax_iForms/1.0/P87&template=P87_en_1.2.3.xdp

Wy takož možete sapownyty zju formu onlajn sa nactupnoju adrecoju:
https://www.tax.service.gov.uk/gg/sign-in?continue=%2Fforms%2Fform%2Ftax-relief-for-expenses-of-employment%2Fnew&accountType=individual


2.
Jakščo cuma wašych snyžok perewyščuje 2500 funtiw sa financowyj rik, to wy NE možete wykoryctowuwaty formu P87, a samict toho mucyte robyty pownu podatkowu switnict, jaku robljat camo-sajnjati ocoby (self-employed).

Dlja zoho wam potribno sarejectruwatycja na cajti podatkowoji (HMRC) i todi wam pryšljut ocoblywyj podatkowyj nomer, jakyj maje naswu UTR (Unique Taxpayer Reference). Ze bude waš ocobyctyj podatkowyj nomer i wid zoho čacu wy budete sapownjuwaty podatkowu switnict piclja sakinčennja kožnoho financowoho roku.
Sarejectruwatyc na zej nomer možna sa nactupnoju adrecoju:
https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services/register

Čy u peršomu, čy w druhomu wypadkach, wce ze robytcja piclja sakinčennja toho financowoho roku, sa jakyj wy chočete otrymaty podatkowu snyžku, tobto piclja 5 kwitnja.

Piclja zoho podatkowa cama wyrachuje waš nowyj neopodatkowuwanyj minimum, pererachuje waš podatok sa toj rik, powerne naležnu wam cumu i sminyt wam podatkowyj kod na takyj, jakyj bude wrachowuwaty dani podatkowi snyžky, tobto u nactupnomu financowomu rozi s wašoji ocnownoji prazi ctjahuwatymut menšyj podatok na dochid.
Ze osnačaje, ščo podatkowa awtomatyčno prypuctyt, ščo uprodowž nactupnoho financowoho roku u wac budut podibni wytraty, powjasani s wašoju prazeju i tomu wam wže powertatymut zi wytraty.


Nactupna cekzija ctocujetcja camo-sajnjatych praziwnykiw (self-employed or sole trader)U Welykij Brytaniji camo-sajnjati ocoby necut ocobyctu widpowidalnict sa narachuwannja cwojich podatkiw ta sdaču podatkowoji switnocti.

Jakščo wy camo-sajnjata ocoba čy fisyčna ocoba-pidpryjemez, to dlja sdači wašoji podatkowoji switnocti wam nacampered potribno otrymaty tak swanyj Unikalnyj Podatkowyj Nomer, jakyj maje ofizijnu naswu Unique Taxpayer Reference, abo ckoročeno UTR.

Dlja otrymannja zoho nomera wy mucyte sarejectruwatyc u podatkowij (HMRC). Ze možna srobyty onlajn, sawitawšy na ctorinku sa adrecoju:
https://www.gov.uk/log-in-register-hmrc-online-services/register

Piclja zoho podatkowa wac sarejectruje i widišle na wkasanu wamy adrecu lycta, u jakomu bude zej nomer, jakyj doswolyt wam robyty podatkowu switnict.

Jakščo wy camo-sajnjati praziwnyky (self-employed) abo fisyčni ocoby pidpryjemzi (sole trader), to piclja saweršennja kožnoho financowoho roku, tobto piclja 5 kwitnja, wy, abo waš buchhalter (accountant), majete srobyty cwoju podatkowu switnict, jaka u Brytaniji maje naswu Self Assessment Tax Return.

Icnuje dwa cpocoby sdači wašoji podatkowoji switnocti: abo onlajn, abo sa dopomohoju paperowoji formy.

Jakščo wy robyte cwoju podatkowu switnict čeres internet (tobto onlajn) to wy majete srobyty ta predctawyty jiji ne pisniše 31 cičnja nactupnoho roku. Inšymy clowamy, podatkowu switnict sa financowyj rik, jakyj sakinčywcja 5 kwitnja 2017 roku wy majete predctawyty onlajn ne pisniše piwnoči (23:59) 31 cičnja 2018 roku.

Jakščo wy robyte cwoju podatkowu switnict na paperowij formi to wy majete srobyty ta predctawyty jiji ne pisniše 31 žowtnja potočnoho roku. Inšymy clowamy, paperowu podatkowu switnict sa financowyj rik, jakyj sakinčywcja 5 kwitnja 2017 roku wy majete predctawyty ne pisniše piwnoči 31 žowtnja 2017 roku.

Jakščo wy wčacno ne sdacte cwoju podatkowu switnict, to na wac nakladut štraf u rosmiri 100 funtiw, jakščo wy proctročyly switnict ne dowše niž try micjazi. Jakščo termin sdači proctročeno na šče dowše, todi štrafy nabahato bilši i jich rosmir saležyt wid cumy podatku ta proctročenoho terminu.

Camo-sajnjati ocoby ne sobowjasani cplačuwaty Nazionalnu Ctrachiwku, jakščo jich ričnyj prybutok ne perewyščuje 6124 funty, ale možut robyty ze dobrowilno. Ze detalno pojacnjujetcja wyšče, u cekziji dlja camo-sajnjatych ocib u rosdili Nazionalna Ctrachiwka.


Camo-sajnjati ocoby čy fisyčni ocoby-pidpryjemzi cplačujut taki ž cami ctawky podatkiw, jak i wci inši praziwnyky i majut takyj camyj neopodatkowuwanyj minimum, jakyj na danyj čac ckladaje 11500 funtiw.

Ze osnačaje, ščo jakščo waš walowyj ričnyj dochid (gross anual income) ne perewyščuje 11500 funtiw, to wy ne cplačujete žodnych podatkiw.

Jakščo waš walowyj ričnyj dochid ctanowyt £11500 abo bilše, ale ne perewyščuje £45000 (dlja Šotlandiji £43000), to wy narachowujete 20% podatku na cumu, jaka je bilšoju sa 11500 funtiw.

Pryklad, jakščo waš walowyj ričnyj dochid ctanowyt ckažimo 25000 funtiw:
1. 25000 - 11500 = 13500
2. 13500 * 20% = 2700 - ze ričnyj podatok, jakyj wy majete cplatyty s walowoho dochodu 25000 funtiw.


Jakščo waš walowyj ričnyj dochid doriwnjuje 45000 i bilše, ale ne perewyščuje 150000 funtiw, to na wce te, ščo perewyščuje 45 tycjač (u Šotlandiji 43 tycjači) wy narachowujete 40% podatku.

Pryklad, jakščo waš walowyj ričnyj dochid ctanowyt 55000 funtiw:
1. 55000 - 45000 = 10000
2. 45000 - 11500 = 33500
3. 33500 * 20% = 6700
4. 10000 * 40% = 4000
5. 6700 + 4000 = 10700 - ze ričnyj podatok, jakyj wy majete cplatyty s walowoho dochodu 55000 funtiw (u Šotlandiji podatok na zju ž cumu buw by 11100 funtiw, cprobujte pidctawte 43K samict 45K i porachujte cami).

Jakščo waš walowyj ričnyj dochid doriwnjuje 150000, to na wce te, ščo perewyščuje 150 tycjač wy narachowujete 45% podatku.

Pryklad, jakščo waš walowyj ričnyj dochid ctanowyt 200000 funtiw:
1. 200000 - 150000 = 50000
2. 150000 - 45000 = 105000
3. 45000 - 11500 = 33500
4. 33500 * 20% = 6700
5. 105000 * 40% = 42000
6. 50000 * 45% = 22500
7. 6700 + 42000 + 22500 = 71200 - ze ričnyj podatok, jakyj wy majete cplatyty s walowoho dochodu 200000 funtiw (u Šotlandiji zej podatok buw by 71600 funtiw).

Taki podatky wy by cplačuwaly pry widpowidnych ričnych walowych dochodach, jakby wy ne maly žodnych wytrat, jaki powjasani s wašoju prazeju čy pidpryjemnyzkoju dijalnictju, tobto jakby wy ničoho ne cpycuwaly.

Prote, camo-sajnjati ocoby čy fisyčni ocoby-pidpryjemzi u Welykij Brytaniji pid čac narachuwannja cwojeji podatkowoji switnocti majut prawo na wrachuwannja wytrat, powjasanych s jich prazeju, tobto widrachowuwaty wartict zych wytrat wid cwoho walowoho dochodu.

Inšymy clowamy, jakščo wy camo-sajnjata ocoba, to wy majete prawo widrachowuwaty wid cwoho dochodu nactupni wytraty:

1. oficni wytraty, cered jakych normalno wytraty na:

 • wytraty na koryctuwannja telefonamy, fakcamy ta internetom;

 • wytraty na poštowi pocluhy;

 • wytraty na kanzeljarcki towary;

 • wytraty na drukuwannja, drukarky, čornylo, kartrydži ta inši pryladdja;

 • wytraty na kompjutery, prohramne sabespečennja (jakščo wono wykoryctowujetcja ne dowše 2 roky);

 • wytraty na wyplatu lizensij sa prohramne sabespečennja, čy onowlennja zoho PS (nawit jakščo jomu bilše 2 rokiw);

 • wytraty na oplatu orendy oficu;

 • wytraty na oplatu sa oficnu wodu, has, elektroenerhiju, ta podibne;

 • wytraty na oplatu ctrachiwky oficnoho prymiščennja ta oficnoho obladnannja;

 • wytraty na oplatu sa ochoronu;

 • wytraty na kupiwlju oficnych cporud čy budiwel, sminu risnych cyctem (napr. wikon čy dwerej, čy batarej, ...).


2. wytraty na trancport ta risni podoroži, cered jakych normalno wytraty na:

 • wytraty na prydbannja awtomobiliw;

 • wytraty na ctrachuwannja awtomobiliw;

 • wytraty na remont ta obcluhowuwannja awtomobiliw;

 • wytraty na palywo dlja wašoho awtomobilja čy awtombiliw;

 • wytraty na parkuwannja awtomobiliw;

 • wytraty na orendu awtomobiliw;

 • wytraty na oplatu ewakuatoram ta na remont awtomobiliw pid čac podorožej;

 • wytraty na oplatu risnych lizensij sa awtomobili;

 • wytraty na perebuwannja w hoteljach;

 • wytraty na potjahy, awtobucy, takci ta awiarejcy;

 • wytraty na charčuwannja, jakščo dana podorož bula ničnoju.

ale tut wy ne možete wyrachowuwaty wytraty na:

 • wykoryctannja awtomobilja čy inšoho trancportu u ne bisnecowych, tobto u prywatnych ziljach;

 • ne možete widrachowuwaty wytraty na oplatu štrafiw;

 • ne možete widrachowuwaty wytraty na pojisdky s domu na robotu i nasad.

Swernit uwahu, ščo samict toho, aby okremo narachowuwaty wci wyšče podani wytraty na awtomobili, wam krašče bulo b wykoryctowuwaty tak swanu cproščenu ctawku, jaka maje naswu flat rate, shidno s jakoju wy procto rachujete po £0.45 sa kožnu mylju sa perši 10 tycjač myl i po £0.25 sa kožnu mylju sa wce te, ščo perewyščuje 10 tycjač myl sa toj camyj financowyj rik.
Dlja motozykliw zja ctawka doriwnjuje £0.24 sa kožnu mylju, ščo jde piclja peršych 10 tycjač myl.

Zi myli narachowujutcja na wci wytraty rasom wsjati, jaki powjasani s wytratamy na awtomobil, tobto na joho kupiwlju, remont, obcluhowuwannja, palne, ctrachuwannja ta wce reštu.

Takož, jakščo wy wykoryctowujete kilka awtomobiliw, to wy možete na odyn awtomobil narachowuwaty cproščenu ctawku, a na inši narachowuwaty sa wyšče sasnačenym perelikom. Ale sauwažte, jakščo wy počaly na jakyjc awtomobil narachowuwaty cproščenu ctawku, to wy wže ne možete na zej camyj trancportnyj sacib narachowuwaty takož inši dodatkowi wytraty. Ze ctocujetcja toho ž camoho financowoho roku. W inšomu financowomu rozi wy možete rachuwaty po inšomu.


3. wytraty na odjah, cered jakych normalno:

 • wytraty na roboču formu;

 • wytraty na sachycnyj odjah, jakyj wy wykoryctowujete na roboti;

 • wytraty na koctjumy dlja aktoriw ta artyctiw.

Sauwažte, ščo wy ne možete widrachowuwaty wytraty na cwij powcjakdennyj odjah, nawit jakščo wy joho wykoryctowujete na roboti, dlja prykladu wy ne majete prawa widrachowuwaty wytraty na škarpetky, majky, trucy, lifčyky, ta podibne.


4. wytraty na praziwnykiw, cered jakych normalno:

 • wytraty na sarplatu praziwnykam;

 • wytraty na wyplaty premij;

 • wytraty na wyplaty pencij;

 • wytraty na wyplaty risnych wyhod, kotri wy nadajete cwojim praziwnykam;

 • wytraty na wyplaty sa wykoryctannja perconalu ahenzij prazi;

 • wytraty na wyplaty pidrjadnykam;

 • wytraty na wyplaty Nazionalnych Ctrachiwok sa cwojich praziwnykiw.

Sauwažte, ščo wy ne majete prawa widrachowuwaty wytraty na tych ocib, kotri dopomahajut wam wdoma, kotri dohljadajut sa wamy, čy kotri dohljadajut sa wašymy ditmy.


5. wytraty na pereprodaž towariw, cered jakych:

 • wytraty na towary, jaki wy prydbaly aby pereprodaty;

 • wytraty na cyrowynni towary;

 • wytraty na satraty, powjasani s wyrobnyztwom towariw.

Sauwažte, ščo tut wy ne majete prawa widrachowuwaty wytraty na towary, jaki wy prydbaly dlja prywatnoho wykoryctannja i ne majete prawa widrachowuwaty wytraty na snezinjuwannja wašoho uctatkuwannja.


6. wytraty na oplatu financowych pocluh, cered jakych:

 • wytraty na najmannja buchhalteriw, adwokatiw, ozinjuwačiw, architektoriw ta podibnych;

 • wytraty na oplatu ctrachiwok wašoho bisnecu;

 • wytraty na risni bankiwcki pocluhy dlja wašoho bisnecu, tobto na wyplatu widcotkiw, pohašennja kredytiw, posyk ta podibnych;

 • wytraty na oplaty widcotkowych ctawok po risnych kredytach;

 • wytraty na oplaty sa risni typy orenduwannja ta lisynh;

 • wytraty na inši financowi pocluhy, powjasani s wašym bisnecom.


7. wytraty na risni inši pocluhy, cered jakych:

 • wytraty na reklamu;

 • wytraty na widcylannja klijentam risnych beskoštownych wsirziw;

 • wytraty na utrymannja, rosrobku ta obcluhowuwannja internet cajtiw;

 • wytraty na členctwo u risnych orhanisazijach ta acoziazijach.

Sauwažte, ščo tut wy ne majete prawa widrachowuwaty wytraty na financuwannja risnych roswah, jaki wy orhanisowujete dlja wašych klijentiw, čy wytraty na financuwannja risnych wečirok, toščo.


Dali, dlja kraščoho rosuminnja wcoho podanoho wyšče, dajutcja pryklady narachuwannja podatkiw rasom s narachuwannjam Nazionalnoji Ctrachiwky, wsjawšy do uwahy risni wytraty, podatkowi pilhy ta snyžky.
Cpočatku podajetcja kilka prykladiw dlja najmanych praziwnykiw, tobto jaki naležat do katehoriji PAYE. Potim podajutcja pryklady dlja camo-sajnjatych abo camo-najmanych praziwnykiw, abo fisyčnych ocib-pidpryjemziw (self-employed or sole trader).
Wci pryklady ctocujutcja čynnych ctawok, tobto ctawok sa 2017-2018 financowyj rik (wid 6 kwitnja 2017 do 5 kwitnja 2018).

☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Pryklad 1 - katehorija: najmani praziwnyky (PAYE) - odna prazja:

Pawlo maje odnu prazju. Joho ričnyj walowyj dochid ctanowyt 18000 funtiw. Win prazjuje inženerom na fabryzi, do jakoji win jisdyt na awto 30 myl w odyn bik. U joho platižzi wkasano podatkowyj kod 1150L.

Ctjahnennja narachowujutcja nactupnym čynom:

1. 18000 - 11500 = 6500.00 - cuma, s jakoji narachowujetcja podatok na dochid
2. 6500 * 20 / 100 = 1300.00 - cuma podatku na dochid sa rik (108.33 sa micjaz, abo 25.00 sa tyžden)

3. 18000 - 8164 = 9836
4. 9836 * 12 / 100 = 1180.00 - cuma Nazionalnoji Ctrachiwky sa rik (Class 1 NI) (abo 98.36 sa micjaz, abo 22.69 sa tyžden)

5. 1300 + 1180 = 2480.00 - cuma wcich ctjahnen, jakščo nemaje dodatkowych, jak penciji, toščo
6. 18000 - 2480 = 15520 - ričnyj sarobitok piclja ctjahnen.

Sauwažte, ščo tut nemaje podatkowych snyžok na trancport. Ze tomu, ščo danyj praziwnyk prazjuje na odnomu miczi roboty, nesaležno wid toho, jak daleko win dobyrajetcja.

☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Pryklad 2 - katehorija: najmani praziwnyky (PAYE) - odna prazja:

Petro maje odnu prazju. Joho ričnyj walowyj dochid ctanowyt 22000 funtiw. Win prazjuje prybyralnykom na firmi, maje try objekty, kotri rostašowani u risnych miczjach, do kožnoho s jakych wid jisdyt na awto 40 myl w odyn bik (80 myl sa den). Win prazjuje 5 dniw na tyžden.
U joho platižzi wkasano podatkowyj kod 1150L.

Joho ctjahnennja narachowujutcja nactupnym čynom:

Win wede fajl, abo sošyt, u jakomu win robyt sapycy kudy i ckilky myl win projichaw kožnoho tyžnja.
My tut prypuckajemo. ščo win u rozi widjisdyw na robotu 240 dniw po 80 myl na den.
U rozi 52 tyžni, ale my 4 tyžni sabyrajemo na joho widpuctku i tomu rachujemo 48 robočych tyžniw po 5 dniw kožnyj, tobto 240 robočych dniw.

cpočatku rachujemo projichani myli:

1. 80 myl * 240 dniw = 19200 myl sa rik
2. 10000 myl * £0.45 = £4500 - podatkowa snyžka na perši 10K myl
3. 9200 myl * £0.25 = £2300 - podatkowa snyžka ne te, ščo perewyščuje 10K myl
4. 4500 + 2300 = 6800 - snyžka sa rik sa projisd
5. 11500 + 6800 = 18300 - joho nowyj neopodatkowuwanyj minimum w danomu rozi

dali podatok na dochid:
6. 22000 - 18300 = 3700 - cuma, s jakoji maje narachowuwatyc 20% podatku na dochid
7. 3700 * 20 / 100 = 740.00 - cuma podatku na dochid sa rik (61.60 sa micjaz, abo 14.23 sa tyžden)

dali Nazionalna Ctrachiwka:
8. 22000 - 8164 = 13836
9. 13836 * 12 / 100 = 1660 - cuma Nazionalnoji Ctrachiwky sa rik (Class 1 NI) (abo 138.33 sa micjaz, abo 31.92 sa tyžden)

10. 730 + 1660 = 2390.00 - cuma wcich ctjahnen, jakščo nemaje dodatkowych
11. 18000 - 2480 = 19610 - ričnyj prybutok piclja ctjahnen.

Swernit uwahu, ščo u zomu wypadku Petro wže cpycuje probih cwoho awto, bo win ne maje poctijnoho miczja prazi.

☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Pryklad 3 - katehorija: najmani praziwnyky (PAYE) - odna prazja:

Sorjana ta Štefan odruženi.
Sorjana prazjuje u pryjmalnij, de jiji rična sarplata 8000. JIji podatkowyj kod 1150L.
Štefan prazjuje na sawodi, de joho rična sarplata 17000. Joho podatkowyj kod 1150L.

JIch ctjahnennja narachowujutcja nactupnym čynom:

Sorjanyni widrachuwannja:

1. 8000 menše niž 11500 i tomu Sorjana ne cplačuje žodnoho podatku na dochid.

2. 8000 - 11500 = - 3500 - salyšok wid podatkowoji snyžky Sorjany, s jakoho wona može dodaty 1150 do podatkowoji snyžky Štefana (jakščo tak, todi nowyj podatkowyj kod Štefana bude 1265L)

3. 8000 menše niž 8164 i tomu Sorjana takož ne cplačuje žodnoji Nazionalnoji Ctrachiwky


Štefaniw podatok na dochid:

4. 11500 + 1150 = 12650 - Štefaniw nowyj neopodatkowuwanyj minimum (s urachuwannjam dodanoji podatkowoji snyžky wid salyšku, jakyj ne wykoryctala Sorjana)

5. 17000 - 12650 = 4350

6. 4350 * 20 / 100 = 870 - Štefaniw ričnyj podatok na dochid (72.50 na micjaz, abo 16.73 na tyžden)

Nazionalna Ctrachiwka Štefana:

7. 17000 - 8164 = 8836
8. 8836 * 12 / 100 = 1060 - cuma Nazionalnoji Ctrachiwky sa rik (abo 88.33 sa micjaz, abo 20.38 sa tyžden)

Sahalom u nych obydwoch sa rik wychodyt:

9. 8000 + 15070 = 23070 - tobto ze sahalna cuma jich cpilnoho ričnoho prybutku piclja widrachuwan. A jakby wony ne wykoryctowuwaly podatkowu snyžku dlja podružžja (1150 funtiw) to jich cpilnyj ričnyj prybutok ctanowyw by 22840, tobto buw by na 230 funtiw menšyj.


☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Pryklad 4 - katehorija: najmani praziwnyky (PAYE) - bilše niž odna prazja:

Natalka maje dwi roboty. Na peršij roboti wona prazjuje na fabryzi i kožnoho roku sarobljaje pryblysno 10000 funtiw.
Odnočacno, u okremi dni wona takož prazjuje na ahenziju, de wona sajmajetcja prybyrannjam risnych objektiw i de wona walom sarobljaje šče 9000 funtiw na tik.

Perša prazja Natalky je jiji poctijnym miczem prazi. Ze osnačaje, ščo wona ne može cpycuwaty žodnoho probihu na zju prazju.

Ale, na cwojij druhij prazi wona ne maje poctijnoho miczja i tomu na zij prazi wona može cpycuwaty hroši na projisd.

Prypuctymo, ščo na druhu prazju wona dictajetcja potjahamy i ščomicjazja wona na ze wytračaje 150 funtiw.

Swernit uwahu, ščo tut risni podatkowi kody. Ze zilkom možlywo čeres te, ščo tut Natalka na peršij roboti maje ričnu sarplatu, jaka ne wykoryctowuje jiji pownoho neopodatkowuwanoho minimumu. Ze osnačaje, ščo podatkowa dodaje jiji newykoryctanyj neopodatkowanyj minimum, tobto 1500, do jiji druhoji roboty i came tomu wychodjat taki podatkowi kody. Podatkowa analisuje kilka octannich rokiw wcich Natalčynych praz i bačyt, ščo u neji pryblysno takyj ričnyj sarobitok i tomu daje Natalzi na peršij roboti takyj podatkowyj kod. Koly podatkowa (HMRC) daje komuc jakyjc podatkowyj kod, to ze procto je wkasiwkoju prazedawzewi pro te, jaku cumu podatku wyrachowuwaty s sarplaty danoho praziwnyka čy praziwnyzi.

Takym čynom, w našoji Natalky neopodatkowuwanyj minimum na peršij roboti ctanowyt 10000 funtiw, a neopodatkowuwanyj minimum na druhij roboti wychodyt 1500 funtiw (tobto rasom 11500).

Widrachuwannja Natalčynych podatkiw widbuwajutcja nactupnym čynom:

perša robota:
1. 10000 - 10000 = 0 - tobto na peršij roboti s Natalky ctjahujut nul podatku na dochid.

druha robota:
2. 150 * 12 = 1800 - rični wytraty Natalky na pojisdky na jiji druhij prazi
3. 1500 + 1800 = 3300 - nowyj neopodatkowuwanyj minimum na druhij prazi
4. 9000 - 3300 = 5700
5. 5700 * 20 / 100 = 1140 - ričnyj podatok na dochid Natalky (abo 95 na micjaz, abo 21.92 na tyžden)

Jakby Natalka ne cpycuwala tut hroši na projisd na druhu robotu, to jiji ričnyj podatok buw by bilšym na 360 funtiw. Inšymy clowamy, s wytračenych neju na dorohu 1800 funtiw, realno u jiji kyšenju powertajetcja 360.
Jakščo wy procto chočete prykynuty cobi ckilky wam powernetcja nasad, to ze jak prawylo dec pryblysno pjata čactyna wid toho, ščo wy wytratyly.

Nazionalna Ctrachiwka:

perša prazja:
6. 10000 - 8164 = 1836
7. 1836 * 12 / 100 = 220 - rična Nazionalna Ctrachiwka Natalky na peršij roboti

druha prazja:
8. 9000 - 8164 = 836
9. 836 * 12 / 100 = 100 - rična Nazionalna Ctrachiwka Natalky na druhij roboti

Swernit uwahu, ščo minimalnyj porih Nazionalnoji Ctrachiwky na kožnij prazi beretcja okremo, a ne rasom, jak ze widbuwajetcja u wypadku s neopodatkowuwanym minimumom.


☀ ☀ ☀ ☀ ☀
☀ ☀ ☀ ☀ ☀

Pryklad 5 - katehorija: smišana (najmani - (PAYE) ta camo-sajnjati (self-employed)) - bilše niž odna prazja:

Ira prazjuje u kompaniji, jak swyčajna najmana praziwnyzja (PAYE), de wona sa rik walom, tobto do widrachuwan, otrymuje 22000. JIji podatkowyj kod na zij roboti ctandartnyj, tobto 1150L.
Wona takož dodatkowo čacom pidrobljaje u inšij kompaniji, de wona roswosyt hotowu jižu i prazjuje s zijeju kompanijeju, jak camo-sajnjata ocoba (self-employed). Na zij dodatkowij roboti sa octannij financowyj rik wona sarobyla walom 6000.

Čeres te, ščo Ira prazjuje, jak camo-sajnjata ocoba, wona cama widpowidaje sa narachuwannja ta sdaču cwojeji podatkowoji switnocti. Ze osnačaje, ščo wona mucyt maty cwij unikalnyj podatkowyj kod UTR i u cwojij podatkowij switnocti mucyt wkasuwaty dani po wcich cwojich prazjach.

Po cwojij peršij prazi, de wona prazjuje, jak najmana praziwnyzja, jij ne potribno wecty žurnal financowoji switnocti. Ze tomu, ščo piclja sakinčennja kožnoho financowoho roku, jiji robotodawez wručaje abo widcylaje jij formu, jaka maje naswu P60, u jakij podano wci zi dani, tobto ckilky wona sarobyla sa rik, ckilky s neji ctjahnuly podatku na dochid, ckilky ctjahnuly Nazionalnoji Ctrachiwky i ckilky ctjahnuly penciji.

Prote, wona mucyt wecty žurnal po cwojij druhij prazi, de wona camo-sajnjata ocoba i mucyt sberihaty wci neobchidni dani na toj wypadok, jakščo kolyc podatkowa swernetcja do neji s prochannjam pokasaty zi dani. Sa swyčaj taki dani jij potribno sberihaty prynajmni 5 rokiw.

Sauwažte, ščo podatkowa ne perewirjaje kožnoho roku wci dani wcich platnykiw podatkiw. U nych na ze nema recurciw. Samict toho, podatkowa wybirkowo perewirjaje pewnu kilkict zych ocib, jakych wona procto bere nawhad, ale kožnoho roku inšych. Čy wy potrapyte u čyclo zych ocib toho čy inšoho roku, wy nikoly ne snajete.

Na peršij roboti Ira ne maje žodnych wytrat, na kotri wona mohla b otrymaty podatkowu snyžku.
Na druhij roboti Ira sa rik, widpowidno do sapyciw u jiji žurnali, najisdyla 8000 myl, sa jaki wona maje prawo na podatkowu snyžku.
Čeres te, ščo wci jiji samowlennja widbuwajutcja čeres mobilnyj telefon i wona mucyt dlja zoho maty na nomu internet, wona takož maje prawo na podatkowu snyžku sa wytraty na cij mobilnyj swjasok, jakyj wona maje sa kontraktom, jakyj koštuje jiji 240 funtiw na rik.

Tomu, podatkowa switnict Iry wyrachowujetcja nactupnym čynom:

podatok na dochid:
1. 8000 * 0.45 = 3600 - snyžka na jisdu
2. 11500 + 3600 + 240 = 15340 - Iryn nowyj neopodatkowuwanyj minimum
3. 22000 + 6000 = 28000 - sahalnyj ričnyj walowyj dochid Iry si wcich jiji robit
4. 28000 - 15340 = 12660 - cuma, na jaku narachowujetcja podatok
5. 12660 * 20 / 100 = 2532 - sahalnyj podatok sa rik

Jakby wona tut ne sachotila cpycuwaty wytraty na jisdu ta wytraty na telefon, to jiji ričnyj podatok buw by 3300 funtiw, tobto na 768 funtiw bilšyj.

Nazionalna Ctrachiwka:
6. 22000 - 8164 = 13836
7. 13836 * 12 / 100 = 1660.32 - Iryna rična cuma Nazionalnoji Ctrachiwky s peršoji roboty.

S druhoji roboty wona ne cplačuje žodnoji NI, bo tam dochid ne perewyščyw 8164 funty.

Na dni zijeji ctorinky, u cekziji Recurcy je pocylannja na typowu podatkowu switnict s realnymy danymy.
Popry te, ščo tam bahato ctorinok, čycla, jaki wkasani, u zij switnocti wydileni žyrnymy čornymy kwadratykamy dlja lehšoho pošuku i čytannja.
Wy sapownjujete zju switnict onlajn i potim otrymujete came taku kopiju switnocti, jaku možete sberihaty w cebe.Ctattju šče ne saweršeno.


Recurcy:

Wsirez sapownennja podatkowoji switnocti onlajndzherelo: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs


U zij temi takož čytajte:

wci nowyny Всі новини кирилкою ця сторінка кирилкою