wsi nowyny     Cereda, 29 lyctopada 2017 - 15:39

Ucpich asjuljantiw bilše saležyt wid toho, de wony podajut apeljaziju

Ucpich asjuljantiw bilše saležyt wid toho, de wony podajut apeljaziju

Žurnalicty BiBiCi wyjawyly, ščo ucpich roshljadu sajaw pro nadannja polityčnoho prytulku inosemzjam u Brytaniji duže bahato w čim saležyt wid toho, de wony podajut cwoji sajawy na apeljaziji.Sahalom wwažajetcja, ščo apeljaziji u cprawach nadannja polityčnoho prytulku majut dec u dwa rasy bilše šanciw buty ucpišnymy u odnych zentrach roshljadu apeljazij, niž u inšych.

Pro ze žurnalicty BiBiCi disnalyc s analisu informaziji, jaku wony otrymaly wid podibnych zentriw ckoryctawšyc prawom na wilnyj doctup do informaziji.

Tinowa powirena u deržawnych cprawach CK, Baroneca Shami Chakrabarti (lejboryctka) saklykaje nehajno rospočaty roscliduwannja čomu u Brytaniji 21 ctoriččja icnuje taka risnyzja, abo jak jiji šče nasywajut "lotereja poštowych indekciw".

U Minicterctwi Juctyziji zentralnoho urjadu narasi widmowylyc komentuwaty zi dani.

Odyn s mihrazijnych adwokatiw rospowiw žurnalictam, ščo zja risnyzja nactilky cerjosna, ščo jomu dowodyloc podawaty chybni adrecy cwojich klijentiw sadlja toho, aby jich cprawy bulo roshljanuto u inšomu apeljazijnomu zentri.

Dani, jaki otrymaly žurnalicty, ctocujutcja 36 tycjač swyčajnych cpraw asjuljantiw i pokrywajut period wid cičnja 2013 do werecnja 2016 roku.

Dlja poriwnjannja možna podaty dani s dwoch londonckych zentriw, odyn s jakych rostašowanyj u Harmondsworth, a inšyj u Taylor House. U peršomu zentri sa zej period ucpišnymy wyjawylyc tilky 24% sajaw, a u druhomu zentri ucpišnymy bulo wže 47% wid wcich podanych sajaw na apeljaziji.

Nactupna tablyzja podaje dani po risnych zentrach roshljadu apeljazij po cprawach asjuljantiw.

Ucpich apeljazij asjuljantiw sa 2013-16.
TrybunalUcpišnictRoshljanuto cpraw
Belfast24%292
Birmingham34%4177
Bradford41%2903
Glasgow28%1979
Harmondsworth24%1196
Hatton Cross40%6414
Hendon39%72
Manchester34%4428
Newport44%3083
North Shields30%1848
Nottingham39%140
Richmond43%299
Stoke36%1923
Taylor House47%7488
Yarls Wood21%125


Warto sasnačyty, ščo zi dani ne wključajut w cebe apeljazij, kotri bulo prowedeno sa nahalnoju prohramoju, jaka maje naswu fast-track [fact trek].

Holownymy pryčynamy ucpišnocti roshljadu sajaw na apeljaziji žurnalicty nasywajut jakict adwokatckych pocluh ta šče bilše camu kulturu roshljadu cpraw, jaka panuje u tych čy inšych zentrach, tobto icnuje snačna saležnict wid toho, jak družno praziwnyky zentriw nalaštowani do mihrantiw.

Mihrazijna adwokatka, pannočka Laura Smith, jaka prazjuje na adwokatcku firmu Duncan Lewis Solicitors, kaže, ščo zja nowyna jiji žodnym čynom ne dywuje.

Wona sokrema kaže: "Ze ščoc, jak arbitražne pryjnjattja rišen, ščo, jak ja baču, poctijno panuje u wcij zij cyctemi. Dwi abcoljutno odnakowi cprawy možut maty sowcim risni resultaty.".

Pannočka Cmyf kaže, ščo wec čac namahajetcja cponukaty cwojich klijentiw pereceljatyc u rajony, kotri naležat do tych, čyji sajawy roshljadajutcja u wyšče shadanomu Tejlor Hauc. Wona takož kaže, ščo jij dobre widomo, ščo adwokaty čacto brešut pro adrecy cwojich klijentiw i came sadlja toho, aby jich cprawy roshljadalyc u potribnych zentrach.

S analisu danych wyplywaje, ščo najhiršymy zentramy dlja roshljadu cpraw asjuljantiw je zentr u Harmondsworth ta zentr u Yarls Wood.

Baroneca Čakrabati opycuje taku žachlywu risnyzju miž zentramy roshljadu cpraw mihrantiw, jak taku, ščo "duže turbuje" i kaže, ščo ze nijak ne može buty wypadkowym.

Wona sokrema kaže, ščo: "Toj fakt, ščo urjad wrisaw financowu dopomohu, jaku nadajut na roshljad cpraw asjuljantiw, osnačaje, ščo u risnych kutočkach krajiny cprawy asjuljantiw duže čacto ne je predctawleni naležnym čynom. U humannij demokratiji ze abcoljutno nepryjnjatno.".

Rečnyk s pytan jurycprudenziji na cwij sachyct ctwerdžuje, ščo wci cuddi roshljadajut kožnu cprawu indywidualno, na ocnowi widpowidnych faktiw i na grunti čynnoho brytanckoho sakonodawctwa.

Ucpich asjuljantiw bilše saležyt wid toho, de wony podajut apeljaziju Baroneca Šemi Čakrobati (lejboryctka)dzherelo: http://www.bbc.co.uk/news/uk-42153862


Cchoži ctatti:
wci nowyny Всі новини кирилкою ця сторінка кирилкою