wci nowyny     Оновлено: Cubota, 20 cichnja 2018 - 13:22

Jak lehko potrapyty sa graty čeres čyjic prymchy

Jak lehko potrapyty sa graty čeres čyjic prymchy

Pryblysno micjaz tomu u Koronnomu Cudi Krojdona blyckawyčno prowalylacja šče odna duže hučna cudowa cprawa, u jakij Koronna (deržawna) Prokurorcka Clužba (CPS) swynuwačuwala 22-ričnoho čolowika na imja Liam Allan u bahatorasowych gwaltuwannjach cwojeji kochanoji, ščo potenzijno tjahnulo sa coboju wid 7 do 10 rokiw uwjasnennja.Saras wže ctalo widomo, ščo pan Liam maje namir cudytycja si Ckotlend Jardom pro snačni ta duže wažlywi promachy poliziji pid čac roscliduwannja zijeji cprawy.

Do zoho prowalu buw šče odyn, takož welmy hučnyj, prowal u podibnych swynuwačennjach inšoji ocoby, de jij sahrožuwalo do pjaty rokiw uwjasnennja.

U Ckotlend Jardi pidtwerdyly, ščo cprawu pana Liama Alana roscliduwaw toj camyj detektyw, jakyj roscliduwaw j inšu, poperednju cprawu, kotra takož prowalylacja i came čeres te, ščo polizija ne cpromohlacja opryljudnyty cwidčennja pro elektronni cpilkuwannja miž panom Alanom ta žinkoju, jaka wyctupala žertwoju u zij cprawi i swynuwačuwala joho u čycelnych gwaltuwannjach pid čac jich trywalych ctocunkiw.

Piclja prowalu čerhowoji cprawy u londonckij poliziji sajawyly, ščo nehajno rospočynajut perehljad camoho mechanismu roscliduwannja cpraw na cekcualnomu grunti i takož sajawyly, ščo kožna cprawa, jaka na danyj čac perebuwaje pid roscliduwannjam, bude piddana pownomu powtornomu perehljadowi, "aby sapewnytyc, ščo wci zyfrowi ta elektronni cwidčennja takož potrapljajut pid retelnyj analis, budut čitko sadokumentowani ta bes wynjatkiw predctawleni na powtornyj roshljad prokurorckoji clužby".

Cprawa Liama Alana (na foto) prowalylacja w cudi bukwalno sa kilka dniw do ohološennja wyroku, jakyj peredbačaw ščonajmenše 7 rokiw uwjasnennja.

Holownym promachom poliziji u zij cprawi je te, ščo detektywy, kotri sajmalycja roscliduwannjam cprawy, ne cpromohlycja swernuty uwahu na elektronnu korecpondenziju, a came cpilkuwannja čeres cmc powidomlennja, miž "žertwoju" ta jiji podruhoju. Jakby detektywy ze srobyly, to widrasu ctalo b čitko srosumilo, ščo pan Alan ne wčynjaw žodnych gwaltuwan, a wci jich cekcualni ctocunky widbuwalycja na grunti abcoljutnoji shody.

Odyn s keriwnykiw komandy detektywiw Ckotlend Jardu, pan Richard Smith, jakyj widctežuje ta kontroljuje prozec roscliduwan cpraw wčynenych na cekcualnomu grunti, u rosmowi s žurnalictamy ckasaw: "Ja zilkowyto rosumiju, ščo wypadok s promachamy u roscliduwanni može wyklykaty sanepokojennja ščodo widpowidnocti s cyctemoju opryljudnennja cwidčen, u cwitli prowalu cudowoji cprawy "R proty Allan".
Metropolcka Polizija salyšajetcja zilkowyto widdanoju wywčennju toho, jakych came promachiw bulo dopuščeno u cprawi pana Alana i na danyj čac rasom s prokurorckoju clužboju prowodyt perehljad cyctemy opryljudnennja cwidčen polizijeju, swit pro jakyj bude opublikowano u widpowidnyj čac.
Roscliduwannja cpraw na cekcualnomu grunti je duže ckladnym sawdannjam i duže čacto wono trymajetcja na cuperečlywych dokasach ta cwidčennjach, jak pidosriloji ocoby, tak i ocoby, jaka wyctupaje posywačem u tij čy inšij cprawi.
My sdijcnjujemo perehljad wcich našych čynnych cpraw cekcualnoho charakteru, de my takož ticno cpiwprazjujemo s prokurorckoju clužboju sadlja toho, aby sapewnytyc, ščo naši diji widpowidajut sakonodawctwu pro opryljudnennja faktiw ta cwidčen u pryjnjatni ctroky roscliduwannja, jaki basujutcja na tomu objemi danych, jaki majut widnošennja do widpowidnoho roscliduwannja
.".

Cudowa cprawa u čycelnych wypadkach cekcualnych napadiw ta sgwaltuwan proty pana Liama Alana cluchalac u Koronnomu Cudi Krojdona (Croydon Crown Court).

Cprawa prowalylacja bukwalno sa kilka dniw do ohološennja wyroku i tilky piclja toho, koly ctalo widomo, ščo polizija bula nadto kwoloju w opryljudnenni cmc powidomlen telefonu žinky, ščo swynuwačuwala pana Alana u zych cekcualnych sločynach, de wona neodnorasowo pycala cwojij podrusi, ščo jiji trywali ctocunky s panom Alan buly dlja neji cprawžnoju nacolodoju i wona otrymuwala wid zoho ščyre sadowolennja.

Jak lehko potrapyty sa graty čeres čyjic prymchy Pan Liam Alan s mamoju ta drusjamy


Analis.

Panowi Alanu šyly 12 wypadkiw sgwaltuwan ta cekcualnych napadiw. Prote cudowe perecliduwannja prowalylocja piclja toho, jak cud nakasaw poliziji peredaty adwokatam ta prokuroram dani telefonnoji korecpondenziji žinky, kotra posywalacja proty pana Alana i swynuwačuwala joho u wcich zych sločynach.

Čeres sakon sachyctu ocobyctych danych žertw cekcualnych sločyniw imja žinky, jaka wyctupala proty pana Liama, ne opryljudnjujetcja, samict toho w cudi jiji procto posnačyly, jak posywačku R.

Dana telefonna korecpondenzija posywačky mictyla majže 40 tycjač cmc powidomlen, analis jakych pokasaw, ščo nacprawdi "žertwa" cama aktywno pectyla ta cchyljala pana Alana do cekcualnych ctocunkiw. Pro ze jšlocja u bahatoch jich cmc powidomlennjach, kotri wona nadcylala cwojij podrusi, koly rospowidala pro cwoji ctocunky s panom Alan.

Dlja pana Alana zja cprawa necla sahrosu makcymalnoho 12-ričnoho uwjasnennja s podalšym wnecennjam joho u rejectr cekcualnych sločynziw ta gwaltiwnykiw (sex offenders register). Sapycy u zomu rejectri sberihajutcja do kinzja žyttja sarejectrowanych.

Piclja prowalu cprawy ctalo widomo, ščo pid čac roscliduwannja polizija wywčala tycjači cmc powidomlen, ale ne wyjawyla bažannja peredaty sachycnykam pana Alana ta prokuroram cmc perepycku, kotru posywačka wela miž coboju ta cwojeju podruhoju. Snačennja zijeji perepycky wyjawyloc wyrišalnym u zij cprawi i čitko pokasuwalo abcoljutnu newynnict pana Liama Alana.

Čeres zej wypadok prokuror Jerry Hayes swynuwatyw poliziju u "pownij nekompetentnocti".

Šče do počatku cudowych cluchan adwokaty Liama neodnorasowo swertalyc u poliziju s prochannjam peredaty jim telefonnu korecpondenziju posywačky, ale u widpowid polizija widchyljala prochannja i motywuwala tym, ščo mowljaw "tam nema ščo peredawaty".

Shodom, čeres tyck adwokatiw, cam prokuror Jerry Hayes, čeres cud, nakasaw poliziji opryljudnyty adwokatam wci cmc powidomlennja i wrešti-rešt polizija bula smušena ze srobyty.

Piclja analisu zych cmc powidmlen cprawa widrasu prowalylacja i jiji bulo sačyneno.

Cam pan Hejs kaže, ščo: "Cprawu bulo dowedeno do cudu čeres te, ščo wci u zij cprawi buly pid neabyjakym tyckom, jak čacowym, tak i financowym, čeres brak recurciw.
My tut poctajemo pered tym faktom, ščo naša kryminalna prawowa cyctema maje duže welyki prohalyny w čactyni cekcualnych roscliduwan i duže nesabarom wona može blyckawyčno prowalytycja, abo jiji maje buty dokorinno onowleno. I my majemo sapewnytyc, ščo polizija maje dlja zoho doctatno recurciw, bo my takož poctajemo pered faktom snačnoho nedofinancuwannja podibnych roscliduwan, a ze duže cerjosno, bo my dijdemo do toho, ščo kydatymemo sa graty zilkom ne wynnych ljudej.
."

Jak lehko potrapyty sa graty čeres čyjic prymchy Prokuror pan Džeri Hejs

Adwokatka pana Alana, pani Simone Meerabux kaže, ščo zej period u žytti joho klijenta buw nadswyčajno trawmatyčnym.

Wona sokrema kaže: "Ze roscliduwannja trywalo majže dwa roky. Uprodowž zoho čacu pan Alan ne mih normalno cpaty, a koly cpaw jomu cnylycja žachy. Wy možete cobi ujawyty waš ctan, koly wam cwityt do 12 rokiw uwjasnennja sa te, čoho wy nikoly ne robyly.".

Holownoju pryčynoju toho, ščo zja cprawa dijšla do camoho cudu wona nasywaje snačni prohalyny u cyctemi opryljudnennja cwidčen, jaka na danyj čac icnuje u prawowij cyctemi Anhliji.

Rečnyk prokurorckoji clužby si cwoho boku sajawyw: "U lyctopadi 2017 roku polizija nadala nam bilše materialiw, piclja analisu jakych my nehajno wyrišyly, ščo pan Alan ne maw sa ščo widpowidaty i cprawu bulo nehajno sačyneno.
My saras, rasom s londonckoju polizijeju, prowodymo perehljad roboty cyctemy u čactyni roscliduwan cekcualnych sločyniw i srobymo widpowidni wycnowky.
".dzherelo: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/police-rape-cases-review-changes-investigations-trial-collapses-a8119586.html


U zij temi:
wci nowyny Всі новини кирилкою ця сторінка кирилкою