Wci nowyny    

26.04.2018 - 23:05

Chetwer, 26 kwitnja 2018 - 23:05Pocluchaty:

U Home Office maly wysnačeni zili na wydalennä mihrantiw

U Home Office maly wysnačeni zili na wydalennä mihrantiw

Domašnü cekretarku, pani Amber Rad (koncerwatorka), snowu saklykaüt pity u widctawku čeres cwiži swynuwačennä pro te, ščo nasad u 2015 rozi u її widdili, tobto u wnutrišnich cprawach icnuwaly wctanowleni zili ščodo toho, ckilky nelehalnych mihrantiw maë buty wydworeno s kraїny kožnoho micäzä.


Pani Rad takož saperečuë, ščo taki zili icnuüt i na danyj čac i prodowžuë ctwerdžuwaty, ščo cama ničoho pro zi zili ne snala.

Warto nahadaty, ščo u 2015 rozi domašnoü cekretarkoü CK bula čynna brytancka premërka, pani Terisa Mej.

Sa clowamy žurnalictiw s BiBiCi, wony bačyly dokumenty, kotri pidtwerdžuüt, ščo pani Rad kaže neprawdu i ščo wona mucyla snaty pro zi zili.

Domašnä cekretarka tinowoho, tobto oposyzijnoho, urädu CK, pani Daän Abot (Dianne Abbott), ckasala, ščo pani Amber Rad potribno pity u widctawku, bo ze cprawa čecti.

Rečnyzä šotlandckoї nazionalnoї partiї, SNP, pani Alycon Tülyc, takož saklykala pani Amber Rad pity u widctawku. Wona kaže, ščo її ne dywuë te, ščo u domašnich cprawach buly taki zili, wid äk, sa її clowamy, tam panuë pownyj bardak ta nekompetentnict.

Prote, okremi koncerwatory wyclowlüüt aktywnu pidtrymku pani Rad. Tak, pan Dejwyd Dejwyc kaže, ščo bilšict hromadckocti Brytaniї pidtrymuüt žorctki sachody s podolannä nelehalnoї mihraziї.

Pan Dejwyc takož swynuwatyw SNP ta lejboryctiw w tim, ščo їch pohlädy nadto widdaleni wid problem proctych brytanziw.

Odyn si switiw, äkyj säwywcä u 2015 rozi i äkyj bačyly žurnalicty s BiBiCi, cwidčyt pro icnuwannä urädowych zilej na tak swanyj camowilnyj wїsd s terytoriї CK dlä nelehalnych mihrantiw, tobto dlä tych, ščo ne možut dowecty cwoë prawo na sakonne perebuwannä u Cpolučenomu Koroliwctwi.

Cohodni piclä obidu u domašnich cprwach (Home Office) wce ž taky wysnaly icnuwannä zilej i takož wže pokwapylyc saäwyty, ščo wci zi zili zilkowyto ucunuto i їch bilše ne icnuë.

Lider lejboryctiw, pan Džeremi Korbyn, kaže, ščo polityka pani Terisy Mej si ctworennä neü ocoblywoho nedružnoho ceredowyšča do mihrantiw ta sokrema do tych, ščo naležat do tak swanoho Sanecenoho Witrom (Windrush) pokolinnä, cpryčynyla zym lüdäm nadswyčajni ctraždannä ta rosčaruwannä.

Do Sanecenoho Witrom (Windrush) pokolinnä naležat wychidzi s kolyšnich brytanckych kolonij, kotri rostašowani u bacejni karybckoho morä, äkych u 60-ych rokach mynuloho ctoriččä prywosyly na robotu do Brytaniї, bo ne wyctačalo praziwnykiw, ocoblywo ne bulo komu wykonuwaty najhiršu, abo procto čornu robotu.

U ti čacy takych lüdej prybulo do Brytaniї dec 50 tycäč. Wony tut ocelycä i bahato s nych wže ctaly brytanckymy hromadänamy.

Ckandal s zymy lüdmy rospalywcä paru tyžniw tomu, koly їch bulo ohološeno nelehalamy i bahatom s nych počaly nadchodyty lycty s wnutrišnich cpraw, u äkych jšlocä pro te, ščo wony u zij kraїni nelehalno i їm treba äkomoha šwydše swidcy sabratycä. Mowläw, wy cwoü cprawu srobyly, a teper, koly pryjšow čac otrymuwaty penciü, wy wže bilše nikomu tut ne potribni.

Pro odyn s takych wypadkiw čytajte u ctatti sa pocylannäm, ščo na dni ziëї ctorinky.

Ckandal šče bilše rospalywcä todi, koly ctalo widomo, ščo šče u 2010 rozi sapycy pro zych lüdej bulo snyščeno s basy danych wnutrišnich cpraw.

Chto widdawaw nakas snyščyty reëctr, narasi šče ne srosumilo.

Piclä zoho, cama pani Mej suctrilac s predctawnykamy zoho pokolinnä i ocobycto wybačylac sa pomylky cwoho urädu.

Wid äk ze te pole, de lejborycty počuwaüt cebe welmy wpewneno, ckandal ne shacaw i todi w urädi wže nawit oholocyly, ščo bahatom s zych lüdej wyplatät kompencaziї. Ščoprawda ne nadaly pro ze žodnych podrobyz.

Pan Korbyn takož kaže, ščo widpowidalnoü sa wcü zü nicenitnyzü ë pani Rad i tomu wona maë pity u widctawku.

W hrudni 2015 roku, u switi pro wydworennä, äkyj bulo pidhotowleno holownym incpektorom s pytan kordonu ta mihraziї, jdetcä pro te, ščo todi bulo pokladeno zili ščodo toho, ckilky mihrantiw maë buty wydworeno s kraїny.

U switi sokrema jdetcä, ščo 2015-16 rokach wnutrišni cprawy poklaly cobi zil dwanadzät tycäč dobrowilnych deportazij tych ocib, ščo ne maly sakonnoho prawa na perebuwannä w kraїni.

Swit takož pokasuë ščo nawit buly zili s dobrowilnoho wydworennä cimej.

Icnuë try typy wydworennä s kraїny: deportaziä, adminictratywne wydworennä ta dobrowilnyj wyїsd.

Termin dobrowilnyj opycuë metod wyїsdu, a ne te, choče lüdyna wyїsdyty čy ni. Ti, ščo obyraüt zej typ, možut swernutyc do wnutrišnich cpraw sa financowoü dopomohoü, aby pokryty wytraty na dorohu.

Na cluchannäch parlamentckoho komitetu s wnutrišnich cpraw, pwni Rad ckasala, ščo do nedawnoho čacu wona ne roshlädala zü problemu, äk cyctemnu i ščo wona duže hlyboko škoduë pro wcü zü cprawu.

Čy wtrymaëtcä pani cekretarka u cwoëmu kricli, narasi ckasaty duže wažko.


    
Kynuty u Twitter Стежити у ТуитерTakož dywitcä:


Kurc brytanckoho funtu do dolara, ëwro ta hrywni, $/£, €/£, ₴/£


wci nowyny всі новини zja ctorinka
Perehlädiw: