Wci nowyny    

08.11.2018 - 21:36

Chetwer, 08 lyctopada 2018 - 21:36

W Londoni epidemiä - U Kemden ta Lambet iniziöwano Cekziü 60

W Londoni epidemiä - U Kemden ta Lambet iniziöwano Cekziü 60

Piclä toho, äk tilky uprodowž octannoho tyžnä u brytanckij ctolyzi bulo safikcowano odynadzät nožowych napadiw, brytancki media počaly nasywaty ze ničym inšym, äk abcolütnoü epidemiëü sločynnocti.


Domašnij Cekretar zentralnoho urädu, pan Cadžyd Džawyd neščodawno swernuw uwahu na wažlywict sactocuwannä šictdecätoї cekziї deržawnoho Aktu Kryminalnoї Üctyziї ta Hromadckoho Porädku 1994 roku (Criminal Justice and Public Order Act 1994), s metoü sdolannä wce hiršoї kryminohennoї cytuaziї w Londoni ta ocoblywo u kilkoch okremych öho raönach.

Sactocuwannä Cekziї 60 zoho Aktu nadaë poliziї prawo supynyty ta obšukaty bud-koho w mežach tiëї terytoriї, de bulo sactocowano zü cekziü.

Sa swyčajnych umow poliziä može wdatycä do obšuku ocoby tilky u wypadku, äkščo poliziänty smožut dowecty, ščo wony maüt wahomu pryčynu dlä obšuku.

Sactocuwannä Cekziї 60 nadaë poliziї prawo obšukowuwaty bud-koho bes bud-äkych naležnych pryčyn.

Čynne sakonodawctwo ne wysnačaë, äk dowho maë diäty sactocuwannä ziëї cekziї, ale nactanowy Wnutrišnich Cpraw (Home Office) kažut, ščo normalno cekziä maë diäty ne dowše 15 hodyn.

Nactanowy Wnutrišnich Cpraw takož kažut, ščo poliziä maë oholocyty hromadckocti pro te, de sactocowuwatymetcä zä cekziä i äk dowho wona tam trywatyme.

Octannoho rasu zü cekziü bulo sactocowano uprodowž pätnadzäty hodyn pid čac karnawalu u Notyn Hyl u cerpni zoho roku.

Kilka chwylyn tomu poliziä oprylüdnyla imä ta priswyšče octannoї žertwy londonckych napadiw. Žertwoü ctaw Džon Ogundžobi, kotromu neščodawno tilky wypownyloc šictnadzät rokiw (na foto nyžče). Win buw meškanzem londonckoї okolyzi, äka maë naswu Talc Hyl (Tulse Hill).

W Londoni epidemiä - U Kemden ta Lambet iniziöwano Cekziü 60 Octannä žertwa ceriї žachlywych londonckych nožowych napadiw, John Ogunjobi, 16 rokiw.

Na foto nyžče sobraženo takož žertwu londonckych nožowych napadiw, pana Beniamin Pieknyi, kotryj pomer wid wtraty nadmirnoї kilkocti krowy piclä toho, äk öho bulo poraneno kilkoma nožowymy udaramy w hrudy.

Öho u beresni zoho roku cmertelno poranyw 23-ričnyj Wladyclaw Äkymčuk (Vladyslav Yakymchuk) kotryj potim cam sisnawcä u ckoënomu sločyni.

W Londoni epidemiä - U Kemden ta Lambet iniziöwano Cekziü 60 Benämyn Pëknyj, 21 rik, rumun sa nazionalnictü, sahynuw wid wtraty welykoї kilkocti krowi.

W Londoni epidemiä - U Kemden ta Lambet iniziöwano Cekziü 60 Wladyclaw Äkymčuk, 23 roky, cmertelno poranyw rumunckoho hromadänyna (ščo na poperednomu foto)


    
Kynuty u Twitter Стежити у ТуитерTakož dywitcä:


Kurc brytanckoho funtu do dolara, ëwro ta hrywni, $/£, €/£, ₴/£


wci nowyny всі новини zja ctorinka