Wci nowyny    

12.12.2018 - 21:25

Cereda, 12 hrudnja 2018 - 21:25

Terisa Mej wyhrala dowiru salyšatycä holowychoü koncerwatywnoї partiї

Terisa Mej wyhrala dowiru salyšatycä holowychoü koncerwatywnoї partiї

Kilka chwylyn tomu u Palati Hromad saweršywcä pidrachunok holociw členiw parlamentckoї koncerwatywnoї partiї, tobto tych koncerwatoriw, kotri ë členamy Palaty Hromad brytanckoho parlamentu, de wony holocuwaly sa te, čy maë čynna brytancka prememërka ta liderka brytanckych koncerwatoriw salyšatycä liderkoü partiї j nadali.


Sa proholocuwalo 200, proty 117.

Äkby pani Mej bula prohrala ze holocuwannä, to ze osnačalo b, ščo wona mucyla b salyšyty pocadu liderky Tori (koncerwatywnoї partiї) i takož salyšyty pocadu premër-minicterky Welykoї Brytaniї, ščo u cwoü čerhu osnačalo b rospuck čynnoho brytanckoho urädu, i takož, potenzijno, osnačalo b prysnačennä posačerhowych parlamentckych wyboriw do Palaty Hromad, äka ë najholownišoü palatoü brytanckoho parlamentu.

Wažlywo rosumity, ščo ze ne bulo holocuwannä wciëї Palaty Hromad sa nedowiru urädowi, a holocuwannä tilky koncerwatoriw Palaty Hromad i ctocuwalocä wono tilky koncerwatywnoї partiї.

Ze holocuwannä bulo cpryčynene tym, ščo bilše niž 48 členiw Palaty Hromad, kotri takož ë členamy koncerwatywnoї partiї, kilka dniw tomu wyclowyly nedowiru liderzi cwoëї partiї, pani Terisi Mej.

Ti členy koncerwatywnoї partiї, kotri ne buly sadowoleni robotoü cwoëї čynnoї liderky, nadcylaly cwoї lycty pro nedowiru pani Mej do holowy Komitetu 1922, äkyj ë parlamentckym komitetom brytanckych koncerwatoriw, äkych šče takož nasywaüt sadnolawočnykamy (backbenchers), tobto kotri ne sajmaüt holownych pocad u čynnomu urädi, i pid čac sacidan salyšaütcä na sadnij lawkach (back benches).

Koly takych lyctiw nasbyruëtcä bilše niž 48, holowa komitetu sobowäsanyj poklacty na holocuwannä pytannä pro nedowiru liderowi čy liderzi partiї.

Podibni lycty okremych parlamentariw-koncerwatoriw počaly nadchodyty do holowy Komitetu 1922 piclä toho, äk pani Mej saweršyla peremowyny s ËC pro umowy wychodu Brytaniї s ËC, tobto pro umowy Breksytu.

Duže bahato členiw koncerwatywnoї partiї, kotri takož ë satätymy breksyteramy, welmy nesadowoleni tymy umowamy, na äkych Brytaniä wychodytyme s ËC.

Äkščo opycaty korotko, to umowy wychodu, äki bulo ushodženo, faktyčno salyšaüt Cpolučene Koroliwctwo u mytnij cpilzi ËC ta u ëdynomu ëwropejckomu rynku, ščo u cwoü čerhu peredbačaë wilne perecuwannä lüdej w mežach ËC, čoho duže ne chočut duže bahato breksyteriw.

Holownoü pereškodoü u zij uhodi ë pytannä pro kordon miž Piwničnoü Irlandiëü ta Irlandckoü Recpublikoü.

Uräd pani Mej domowywcä s ËC pro tak swanu "sadnü saščipku" (backstop).

Zä saščipka ctocuëtcä toho, ščo u majbutnomu, piclä toho, äk saweršytcä perechidnyj period i Brytaniä zilkowyto wyjde s členctwa ËC, Piwnična Irlandiä faktyčno salyšatymetcä u ËC. U inšomu wypadku ËC mucyw by wctanowyty miž dwoma Irlandiämy fisyčnyj kordon, bo ËC ne može dopuctyty prosorocti cwoїch kordoniw.

A ze u cwoü čerhu porušuë umowy uhody Welykoї Pätnyzi pro te, ščo miž dwoma Irlandiämy ne može buty žodnych fisyčnych kordoniw, porušennä čoho može snowu pryswecty do teraktiw s boku Irlandckoї Recpublikanckoї Armiї (IRA), kotri maly micze u Anhliї uprodowž bilše niž cto rokiw do 1998 roku.

Uhodu Welykoї Pätnyzi bulo pidpycano na wecni 1998 roku todišnim brytanckym premërom, panom Toni Bleërom, ščo wctanowylo myr miž Brytaniü ta Irlandckymy powctanzämy, kotri chočut widokremlennä wid Brytaniї. Zej myr, choč i duže chytkyj, ale wce ž taky trywaë j doci. Nichto ne choče nawit i dumaty pro powernennä do tych žachlywych čaciw.

Po zij uhodi wychodu Brytaniї s ËC maë šče buty holocuwannä u Palati Hromad.

Ze holocuwannä malo widbutyc u wiwtorok, 11 hrudnä, ale ne widbuloc, bo praktyčno w octannü chwylynu öho bulo ckacowano camoü Terisoü Mej holownym čynom čeres te, ščo u neї bulo duže malo šanciw öho wyhraty.

Prohraš po holocuwannü osnačaw by faktyčno besuhodnyj Breksyt, abo powtornyj referendum i takož možlywu widctawku pani Terisy Mej ta rasom s neü wcoho її urädu, s podalšym prysnačennäm nowych parlamentckych wyboriw i came čeres necpromožnict podalšoho efektywnoho keruwannä kraїnoü čynnym urädom.

Cohodnišnij wyhraš pani Mej takož osnačaë, ščo koncerwatory ne možut klacty pytannä pro nedowiru cwoїj liderzi snowu prynajmni uprodowž nactupnych 12 micäziw.

Prote, toj fakt, ščo až 117 členiw її parlamentckoї partiї proholocuwalo sa wyclowlennä їj nedowiry, osnačaë ščo posyziä pani Mej, äk liderky ë duže, duže chytkoü.

Holownym, chto wyctupaw sa wyclowlennä nedowiry pani Mej, ë pan Džejkob Ric-Mog (Jacob Rees-Mogg), äkyj takož ë odnym s najbilš satätych breksyteriw i swynuwačuë pani Mej u sdači intereciw Brytaniї pered ËC.

Piclä holocuwannä pan Mog ckasaw, ščo takyj resultat ë procto žachlywym dlä pani Terisy Mej i saklykaw її podaty u widctawku.

Warto takož sasnačyty, ščo pered camym holocuwannäm pani Mej wyctupyla pered cwoїmy kolehamy s korotkoü promowoü, de wona poobizäla pity s pocta liderky brytanckych koncerwatoriw do nactupnych parlamentckych wyboriw, kotri maüt widbutycä u 2022 rozi.

    
Kynuty u Twitter Стежити у ТуитерTakož dywitcä:


Kurc brytanckoho funtu do dolara, ëwro ta hrywni, $/£, €/£, ₴/£


wci nowyny всі новини zja ctorinka