Wci nowyny    

25.12.2018 - 12:50

Wiwtorok, 25 hrudnja 2018 - 12:50

Risdwänoї noči u Anhlijckomu Kanali bulo wrätowano šče 13 nelehaliw

Risdwänoї noči u Anhlijckomu Kanali bulo wrätowano šče 13 nelehaliw

Sa powidomlennäm Wnutrišnich Cpraw (Home Office), mynuloї noči, pryblysno o piw na pätu, try kilometry wid chutorka Walmer, äke rostašowane na usberežži hrafctwa Kent, bulo wrätowano čerhowych 13 nelehalnych migrantiw, kotri namahalyc potrapyty na terytoriü Brytaniї.


Їch bulo doctawleno na brytancku semlü, ščo osnačaë, ščo їch podorož bula ucpišnoü, wony teper maüt prawo na prochannä polityčnoho prytulku, ščo u cwoü čerhu osnačaë, ščo nasad wony wže nikoly ne powernutcä, chiba sa wlacnym bažannäm.

Dlä їch porätunku bulo sadiäno helikoptera ta kilka čowniw deržawnoї clužby porätunku.

Celo Uolmer rostašowane bilä mictečka Dil (Deal). Dywitcä kartu nyžče.
Mynuloї noči, nepodalik mictečka Dil, bulo takož wrätowano šče dwoch nelehaliw, kotri probyralyc u okremomu čowni.

Žurnalicty takož powidomläüt, ščo maüt informaziü pro te, ščo u raöni micta Dower, takož risdwänoї noči, bulo satrymano šče tretoho čowna, ale ofizijnoho pidtwerdžennä pro ze šče nema.

Wci satrymani ë holownym čynom, hromadänamy Recpubliky Iran.

Berehowa Ochorona Її Welyčnocti (HM Coastguard) wydala nactupnu saäwu: "My widdani ochoroni žyttä dowkola kordoniw ziëї kraїny. My sanepokoëni ta perejmaëmoc tilky porätunkom žyttä tych, ščo potrapyly u lycho i našym sawdannäm ë bespečna doctawka їch na brytancku semlü, de їch peredaüt w ruky widpowidnych nahalnych clužb ta deržawnych orhaniw.".

Uprodowž kilkoch octannich micäziw do brytanckoho usberežžä nadchodät wce bilše ta bilše nelehalnych migrantiw. Sa clowamy okremych clužbowziw, ze wže wyhlädaë, äk abcolütna epidemiä.

Mynuloї cuboty u Anhlijckomu Kanali (Lä Monš) franzuskoü berehowoü ochoronoü takož bulo wrätowano 16 nelehaliw, cered äkych buly dity. Wony plywly u naprämku Brytaniї.

Pätnadzätoho hrudnä brytanckoü berehowoü ochoronoü bilä micta Dower bulo wrätowano 11 migrantiw, cered äkych buly žinky, čolowiky ta četwero ditej.

11 Hrudnä bulo wrätowano šectero nelehaliw, takož s Iranu, kotri buly u newelyčkomu čowni.

4 Hrudnä bulo wrätowano dwoch nelehaliw, takož iranziw, bilä St Margarets Bay, ščo takož u hrafctwi Kent.

27 Lyctopada bulo wrätowano dewät nelehaliw, cered äkych bulo 18-micäčne malätko.

26 Lyctopada bulo wrätowano 9 lüdej, cered äkych takož bulo malenke dytätko. Wci wony plywly u čowni dowžynoü try metry.

25 Lyctopada franzusamy bulo wrätowano wicim lüdej, wci wony buly dictaly obmorožennä.

24 Lyctopada, takož franzusamy, bulo wrätowano šče pät nelehaliw.

23 Lyctopada šče wicim lüdej bulo wrätowano bilä portu Dowera.

22 Lyctopada, takož bilä Dowera, bulo wrätowano 13 čolowikiw i odnu žinku.

18 Lyctopada šče dewät nelehalnych migrantiw bulo wrätowano wže na usberežži Brytaniї, bilä micta Folkctoun (de rostašowano wchid u Ëwrotunel), koly wony wže buly wyjšly s čowniw i namahalycä wykarabkatyc po ckeläch aby prodowžyty cwoü podorož po brytanckij semli.

16 Lyctopada šče dewät migrantiw bulo wyäwleno na usberežži chutora Samphire Hoe, ščo bilä micta Dowera.

14 Lyctopada dewät nelehaliw, cered äkych bulo cim čolowikiw ta dwi žinky s malym dytätkom, bulo wyäwleno bilä dokiw micta Dowera i šče šict bilä micta Ramcgejt, ščo 25 km na piwničnyj cchid win Dowera.

13 Lyctopada šče 14 migrantiw, cered äkych bulo troë ditočok, bulo wyäwleno wže todi, koly wony uwijšly u terytoriü portu Dowera.

9 Lyctopada cemero čolowikiw bulo wrätowano u protozi Lä Monš (Anhlijckyj Kanal), takož nepodalik micta Dower.

3 Lyctopada šče wicim nelehaliw bulo wrätowano bilä usberežžä hrafctwa Kent.


    
Kynuty u Twitter Стежити у ТуитерTakož dywitcä:


Kurc brytanckoho funtu do dolara, ëwro ta hrywni, $/£, €/£, ₴/£


wci nowyny всі новини zja ctorinka