Wci nowyny    

24.02.2019 - 04:13

Nedilja, 24 ljutoho 2019 - 04:13

Holowni agenziї s prazewlaštuwannä na brytanckych fermach

Holowni agenziї s prazewlaštuwannä na brytanckych fermach

Kilka tyžniw tomu brytancka Nazionalna Cpilka Fermeriw (NFU) powidomyla pro te, ščo Departament zentralnoho urädu s Dowkillä Charčuwannä ta Cilckych cpraw (DEFRA) nahorodyw dwi brytancki agenziї s prazewlaštuwannä u cilckomu hocpodarctwi doswolamy na werbuwannä ta saochočuwannä praziwnykiw s kraїn, kotri ne ë členamy ËC, dlä pilotnoї programy cesonnoї roboty na brytanckych fermach.


Zymy dwoma agenziämy ë Pro-Force ta Concordia (UK).

Pro-Forc ë bilš aktywnoü i wže počala sakladaty grunt dlä werbuwannä praziwnykiw i narasi prazüë tilky s hromadänamy Ukraїny ta Moldowy.

Adreca cajtu Pro-Force: https://pro-force.co.uk/the-pilot-scheme-workers/. Na zij ctorinzi wy snajdete wci holowni podrobyzi cesonnoho prazewlaštuwannä neëwropejckych praziwnykiw.

Na cajti Pro-Forc jdetcä pro te, ščo zä cchema počynaë prazüwaty u kwitni zoho roku.

Pro-Forc takož maë ctorinku u Fejcbuk, Pro-Forc Ükrejn, prycwäčenu saochočennü ukraїnckych cesonnych praziwnykiw dlä roboty na brytanckych fermach.

Aderca ctorinky u Fejcbuzi nactupna: https://www.facebook.com/proforceukraine/

Ctorinka Pro-Forc dlä tych, chto sazikawlenyj u prazewlaštuwanni na brytanckych fermach rostašowana sa nactupnoü adrecoü: https://pro-force.co.uk/workers/overseas-recruitment/

Kompaniä Pro-Forc Limited sareëctrowana u Brytaniї s holownym büro bilä fermy Nykl Farm, ščo u celi Čartam, bilä micta Kenterberi, ščo u grafctwi Kent (piwdenno-cchidna Angliä).

Aderca büro Pro-Forc:
Hunstead House,
Nickle Farm,
Chartham,
Canterbury,
Kent,
CT4 7PE (poštowyj indekc)

Telefon holownoho büro u celi Čartam: 01227 733 880 abo 0333 335 6262. Äkščo telefonuëte s posa mež CK, to wykoryctowujte peršyj nomer, tobto +441227 733 880

Pro-Forc maë sahalom 8 büro u Brytaniї, u mictach Uelyn, Mejdctoun, Margejt, Caushemton, Porzmut, Bocton, Bognor Ridžec ta Octriw Uajtu.

Adrecy wcich büro ë na ctorinzi: https://pro-force.co.uk/contact/


Sauwažte:
Na cajti Pro-Forc jdetcä pro te, ščo wony najmaüt na robotu cami bespoceredno, zilkowyto beskoštowno i narasi ne cpiwprazüüt s bud-äkymy inšymy agenziämy i tomu wony radät aby wy wychodyly na nych bespoceredno, abo čeres їch ctorinku u Fejcbuzi, abo pycaly na їch ofizijnu elektronnu poštu sa adrecoü: pilot@pro-force.co.uk

Äkščo chtoc wam saproponuë robotu čeres Pro-Forc i wymahatyme sa ze oplatu, to firma radyt aby wy powidomyly pro ze na їch elektronnu poštu sa wyšče podanoü el. adrecoü aby nadaty їm smohu s zym borotyc, bo ze ë šachrajctwo.

U kompaniї kažut, ščo wašymy wytratamy budut tilky ofizijna oplata sa wisu ta sa podorož do Cpolučenoho Koroliwctwa.

Äkščo wy chočete wže sareëctruwatyc u Pro-Forc, to sapownit formu na ctorinzi sa nactupnym pocylannäm: https://pro-force.us19.list-manage.com/subscribe?u=9b12e474aa4fce9dca1f8dca2&id=abc6c0a911

Pro-Forc prazewlaštowuë lüdej u Angliї, Šotlandiї, Uelci ta Piwničnij Irlandiї.

Trywalict swyčajnoї cesonnoї roboty šict micäziw.

Narachuwannä oplaty prazi pohodynne u rosmiri £8.21 sa hodynu, äkščo wam wže ne daj Bože sa 25. A äkščo wam bilše 20 ale menše 25, to £7.70 sa hodynu. Dlä tych, komu 18-20 £6.15 sa hodynu, a äkščo wam wid 16 do 18, to oplata bude £4.35 sa hodynu. Zi ctawky ë minimalnoü sarplatoü u Brytaniї wid šoctoho kwitnä zoho roku.

Oplata prazi sdijcnüëtcä ščotyžnewo na waš bankiwckyj rachunok. Äkščo wy öho šče ne maëte, to možete ckoryctatyc rachunkamy wašych blyskych abo dodatkowo koncultuwatyc pro ze s adminictraziëü Pro-Forc.

Pro-Forc dopomahaë u widkrytti bankiwckych rachunkiw, otrymanni podatkowoho kodu (National Insurance), ta reëctraziї u wašij miczewij sahalnij praktyzi (GP).

Cponcoramy w otrymanni wisy wyctupatyme cama Pro-Forc bes pocerednykiw i takož nadawatyme dopomohu uprodowž wcoho prozecu otrymannä wisy.

Zä cchema narasi prazüwatyme uprodowž dwoch rokiw.

U Pro-Forc kažut, ščo wony maüt ričnu kwotu (kilkict) 1250 praziwnykiw. Ze čyclo, äk uce inše u Brytaniї, ë pryblysnym i može buty nabahato bilšym.

Wisy wydawatymutcä na šict micäziw. Äkščo wy sachočete prazüwaty j nadali, to wam bude potribno wyrobläty nowu wisu, ale wže u nactupnomu rozi. Tobto, wy možete prazüwaty sa ziëü cchemoü ne dowše niž šict micäziw na rik. Ale sauwažte, ščo wy maëte cprawu s Brytaniëü i tomu ze ne ë krytyčno žorctkoü wymohoü.

Holownymy wašymy wytratamy budut: wytraty na wisu u rosmiri 244 funtiw, wytraty na dorohu do CK ta wytraty na otrymannä medyčnoї ctrachiwky ta ctrachiwky na powernennä do domu ne pisniše sasnačenoho čacu.

Ščodo Konkordiї ÜK, to adreca їch cajtu agenziї Konkordiä: https://www.concordia.org.uk/jobs-board/ , ale narasi žodnych konkretnych podrobyz ščodo prazewlaštuwannä wid nych šče nema.


Zä cchema prazüwatyme u probnomu režymi i wyšče shadani agenziї ë narasi tilky dwoma agenziämy s prazewlaštuwannä, kotrym bulo nadano lizensiü(prawo) brytanckym urädom dlä naboru cesonnych praziwnykiw.

Sauwažte, ščo na danyj čac žodna inša agenziä s prazewlaštuwannä ne maë lizensiї wid brytanckoho urädu na prazewlaštuwannä cesonnych praziwnykiw s neëwropejckych kraїn.


    
Kynuty u Twitter Стежити у ТуитерTakož čytajte:


Kurc brytanckoho funtu do dolara, ëwro ta hrywni, $/£, €/£, ₴/£


wci nowyny всі новини zja ctorinka