Wci nowyny    

29.03.2019 - 15:54

Pjatnyzja, 29 beresnja 2019 - 15:54

Uhoda Mej prowalylac wtretë : Breksyt 12 kwitnä ???

Uhoda Mej prowalylac wtretë : Breksyt 12 kwitnä ???

Piclä toho, äk Palata Hromad wže dwa rasy pocpil widmowylac pidtrymaty uhodu brytanckoї premërky pro umowy wychodu CK s Ëwropejckoї Uniї, pani Mej wyrišyla cprobuwaty propchaty zü uhodu u parlamenti šče ras, ale zoho rasu wylučywšy s uhody polityčnu deklaraziü, äk okreclüwala majbutni ctocunky s ËU.


Žodnych inšych smin w camij uhodi ne bulo, ale čeres wylučennä polityčnoї deklaraziї holowa Palaty Hromad, pan Berkow, buw smušenyj daty doswil na holocuwannä sa neї wže tretij ras, widäk ze wwažaëtcä wažlywoü sminoü.

Pro možlywyj prowal uhody wže w tretij ras ctalo widomo šče do holocuwannä sa neї, pid čac debatiw, koly bahato členiw Palaty u cwoїch wyctupach sasnačaly, ščo žodnych faktyčnych smin u zij uhodi ne bulo sdijcneno i tomu wony ne maly bud-äkych nowych motywiw sa neї holocuwaty.

Warto nahadaty, ščo Rada Ëwropy raniše dala bula doswil na widterminuwannä Breksytu do 22 trawnä, ale pry umowi, ščo parlament pidtrymaë zü uhodu do kinzä zoho tyžnä, tobto do kinzä cuboty 30 beresnä. U inšomu wypadku Breksyt maë widbutyc o 23 hodyni, 12 kwitnä zoho roku.

Uhoda pani Mej maë try holowni punkty, kotri holownym čynom ctocuütcä piwnično-irlandckoho kordonu, sberežennä ta sachyctu praw hromadän ta rehulüwannä ctocunkiw miž CK ta ËU uprodowž dworičnoho perechidnoho periodu.

Dywitcä pownyj tekct uhody anglijckoü sa nactupnym pocylannäm:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf

Zoho rasu uhodu pani Terisy Mej pidtrymaly 286, a proty neї proholocuwaly 344 členy Palaty Hromad. Zoho rasu poraska pani Mej cklala 58 holociw.


Piclä holocuwannä pani Mej ckasala, ščo wona ta її uräd bude prodowžuwaty cwoї namahannä wyjty s Ëwropejckoї Uniї u pryctojnyj cpocib. Ščo wona maë na uwasi pid clowamy "pryctojnyj cpocib", ne do kinzä srosumilo.

Tomu, prowal ziëї uhody niäk ne garantuë, ščo pani Mej, čeres cwoü nadswyčajnu wpertict, ne cprobuë wyklacty її na holocuwannä j u četwertyj ras.

Piclä zoho, člen Palaty Hromad, satätyj breksyter ta koncerwator wid okruhu Rayleigh, ščo u grafctwi Ecekc, pan Mark Francois (Mark Francua), piclä holocuwannä ckasaw, ščo ze wže možna bude wwažaty božewilläm.

Cohodnišnë holocuwannä osnačaë, ščo u ponedilok u Palati Hromad snowu bude prowedeno indykatywni holocuwannä s pošukom možlywych wariantiw wychodu s ziëї breksytnoї krysy.

Prowal uhody pani Mej takož osnačaë, ščo:
-abo CK wychodyt s ËU 12 kwitnä, o 23 hodyni (nul hodyn sa ëwropejckym čacom), bes bud-äkoї uhody, tobto my matymemo besuhodnyj Breksyt;
-abo pani Mej swernetcä do Ëwropejckoї Uniї sa nowym widterminuwannä Breksytu, ale ze widterminuwannä bude wže snačno trywališym, prynajmni do kinzä zoho roku i dlä noho maë buty wahoma pryčyna, äk druhyj referendum, parlamentcki wybory čy podibne;
-abo pani Mej oholocyt pro widklykannä Ctatti 50 Licabonckoї Uhody, tobto faktyčno ckacuë Breksyt wsahali.


Piclä holocuwannä presydent Rady Ëwropy, pan Donald Tuck, na cwoїj ctorinzi u Twyteri, napycaw, ščo cklykaë posačerhowe sacidannä Rady Ëwropy, tobto sacidannä keriwnykiw kraїn členiw ËU, 10 kwitnä.


Bahato členiw parlamentu cchodätcä na dumzi, ščo w ponedilok, pid čac indykatywnych holocuwan, wce ž taky bude snajdeno pryëmnyj wariant Breksytu.

S ohlädu na indykatywni holocuwannä, kotri maly micze w ceredu, radše sa wce parlamentari docähnut koncencucu (shody) na prowedennä druhoho referendumu. Pro ze balakaüt wce bilše ta bilše politykiw, ohlädačiw ta analitykiw.

Perewažna bilšict Palaty Hromad niäk ne chočut besuhodnoho Breksytu, äkyj bahato pomirkowanych brytanziw wwažaüt padinnäm u prirwu.


Tym čacom, newysnačenict, powäsana s Breksytom, wže počynaë realno byty po brytanckij ekonomizi.

Pro ze u četwer, 28 beresnä, nahološuwaw holowa Brytanckoї Komerzijnoї Palaty (British Chambers of Commerce), pan Adam Maršal, äkyj saklykaw parlamentariw äkomoha šwydše dijty shody u pytanni Breksytu. Win takož ckasaw, ščo shidno s öho octannimy analisamy, brytancka ekonomika wže majže supynylac i bilšict pidpryëmctw wid počatku zoho roku wže majže ne najmaüt na robotu praziwnykiw.

Cohodni takož wyjšow swit po zinach na žytlo wid holownych ipotečnych kredytoriw, äkyj pokasuë, ščo sa perši try micäzi zoho roku ziny na žytlo w cerednomu po Angliї wpaly na 0.7%, äkščo poriwnüwaty s zym camym periodom mynuloho roku. Ze perše take rične padinnä zin na rynku neruchomocti sa octanni cim rokiw.

Nyžče podana diagrama pokasuë ruch zin na žytlo u Angliї u widctkach:
Uhoda Mej prowalylac wtretë : Breksyt 12 kwitnä ??? Grafik zin na žytlo na terytoriї Angliї


    
Kynuty u Twitter Стежити у ТуитерTakož čytajte:


Kurc brytanckoho funtu do dolara, ëwro ta hrywni, $/£, €/£, ₴/£


wci nowyny всі новини zja ctorinka