Wsi nowyny     Nedilja, 26 cherwnja 2016 - 23:50

Polіzіja Kembrydzhshya rosclіduje nazyctckі lyctіwky dlja poljakіw

Polіzіja Kembrydzhshya rosclіduje nazyctckі lyctіwky dlja poljakіw

Sa powіdomlennjam Polіzіji Kembrydzhshya, wony na danyj chac rosclіdujut fakt nawmycnoho rospowcjudzhennja lyctіwok, kotrі sjawylyc u pomeshkannjakh polckykh mіhrantіw.Lyctіwky pochaly sjawljatyc pіclja referendumu u budynkakh, de meshkajut polckі sarobіtchany, u mіctі Huntingdon, jake rostashowane u hrafctwі Kembrydzhshya, na pіwnіchnyj sakhіd wіd mіcta Kembrydzh.

U polіzіji kazhut, scho lyctіwky majut wyrazheno racyctckyj (nazіonalіctychnyj) grunt ta mіctjat obraslywі frasy (na foto).

Pro ze powіdomljaje mіczewe wydannja pіd naswoju «Cambridge News».

Іncpektor polіzіji, pan Nick Percival, kazhe, scho "jim wіdomo" pro zej fakt і na danyj chac wony prowodjat rosclіduwannja, jake, sa joho clowamy, mozhe maty snachnі naclіdky.

Wіn takozh swertajetcja do wcіkh tykh hromadjan, kotrі wolodіjut bud-jakoju іnformazіjeju pro dzherela zykh lyctіwok.

Lyctіwky rospowcjudzhujut, jak na anhlіjckіj, tak і na polckіj mowakh.

Na odnіj takіj lyctіwzі napycano: «No more Polish vermin» (Bіlshe ne bude polckykh parasytіw).

Lyctіwky takozh klejat na plotakh ta ctowpakh.

Chotyry takykh lyctіwky bulo wyjawleno bіlja shkoly St Peters, jaka rostashowana na wulyzі St Peters Road, bіlja dewjatoji hodyny, wchora sranku. Sche kіlka lyctіwok bulo takozh wyjawleno bіlja pochatkowoji shkoly Huntingdon Primary, jaka rostashowana na wulyzі Ambury Road, takozh u mіctі Hántyndon.

Kіlka fotohrafіj s lyctіwkamy bulo wykladeno na ctorіnky u merezhі Fejcbuk.


Na zju temu:

U Jorkshya wbyto chlena Palaty Hromad

Rysyk powernennja Anhlіji do zhorctkoho racysmu

Londoncku polіzіju rosclіduwatymut sa racysm

Іsrajil potrіbno perenecty u Cpoluchenі Shtaty

Tomac Mya - mene swut «Cmert sradnykam, wolja Brytanіji»


dzherelo: http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-32726171Wsi nowyny