Всі новини     Оновлено: П'ятниця, 08 грудня 2017 - 17:03

Досягнено згоди у першій фазі перемовин про Брекзит

Досягнено згоди у першій фазі перемовин про Брекзит

Британська прем'єрка, пані Терізі Мей та президент Єврокомісії, пан Жан-Клод Юнкер, на своїй спільній прес-конференції оголосили, що їм вдалося узгодити майбутній статус громадян ЄС у Сполученому Королівстві, питання ірландського кордону та питання суми оплати за "розлучення".Саме ці три питання стали головною проблемою перемовин про умови Брекзиту, котрі були завели обидві команди в глухий кут.

Питання майбутнього статусу громадян ЄС:

Якщо коротко, то всі права громадян ЄС на території СК та громадян СК на території ЄС будуть захищені.

Громадяни ЄС, котрі жиють у СК на даний час, та громадяни СК, котрі жиють у ЄС, матимуть повне право пересуватись, жити, навчатись та працювати на території СК та на території ЄС відповідно.

Дана угода передбачає гарантію правам громадян ЄС та громадян СК в тім, що ці права базуватимуться на чинному законодавстві ЄС і також базуватимуться на тім факті, що ці громадяни користувались волею вільного пересування у межах ЄС до встановленої дати. Цією датою буде дата офіційного виходу СК зі складу ЄС. Наразі це ще остаточно не відомо, але радше за все цією датою буде 31 березня 2019 року, але, знову, офіційно цю дату ще не було опрелюднено.

Це означає, що всі ті громадяни ЄС, що до цієї дати користуються нормою Директиви ЄС про право на вільне пересування в межах ЄЕП, матимуть всі свої чинні права збережені та гарантовані цією угодою.

Більше того, ця домовленість буде покладена у правове поле та буде тлумачитись Судом Юстиції Європейської Унії (Court of Justice of the European Union (скор. CJEU)), упродовж 8 років від того часу, коли СК офіційно вийде з ЄС. Що буде після того, наразі не відомо.

Ефективно це означає, що британські суди, під час розгляду справ, котрі стосуватимуться порушення прав громадян ЄС у СК, будуть приймати свої рішення не самостійно, а на основі консультацій з суддями Європейського Суду.

Громадяни ЄС, котрі законно перебувають на території СК та громадяни СК, котрі законно перебувають на території інших країн ЄС, до вище згаданої дати, а також і члени їх родин, як визначено Директивою 2004/38/EC, матимуть їх права захищені цією угодою з огляду на право на працевлаштування та право на соціальне забезпечення.
Новини Британії розуміють цей пункт таким чином, що за цими громадянами зберігатимуться всі їх чинні права на соціальне забезпечення та на працевлаштування.

Угода навмисне гарантує повну заборону на будь-яку дискримінацію всіх цих громадян на ґрунті їх громадянства чи на ґрунті їх національності.

Незалежно від свого громадянства, нижче перелічені категорії членів родин громадян ЄС та членів родин громадян СК, котрі до вище згаданої дати ще не будуть перебувати на території Британії, матимуть гарантоване право долучитись до своїх громадянина чи громадянки ЄС чи СК на необмежений термін, тобто до кінця свого життя, і їх статус гарантуватиметься чинним законодавством Європейської Унії.

До цих категорій належать наступні члени родин громадян ЄС та громадян СК:
- всі члени сім'ї, як визначено у Статті 2, Директиви 2004/38/EC, при умові, що вони були членами сім'ї до вище згаданої дати і що вони мають намір продовжувати бути членами сім'ї на час їх возз'єднання зі своєю сім'єю;
- діти, котрі були народжені чи законно усиновлені після вище згаданої дати, незалежно від того, чи це було у державі-членці ЄС чи поза її межами, при умові, що:
-- дані діти були народжені або законно усиновлені батьками, котрі користуються правами цієї угоди, або якщо один з батьків користується правами цієї угоди, а інший є підданим держави, яка є членом ЄС, або при умові що:
-- дані діти були народжені чи законно усиновлені одним з батьків, котрі користуються правами цієї угоди і котрі мають виключне право на опіку над цією дитиною.

Сполучене Королівство та інші 27 країн ЄС працюватимуть у напрямку запровадження максимально гладшого та швидшого в'їзду та поселення цивільних партнерів громадян ЄС на територію СК, котрі мешкають разом понад 2 роки до зазначеної дати (для пояснення дивіться статтю про Права громадян ЄС у СК, за посиланням, поданим на дні цієї сторінки).

Окреме, внутрішнє законодавство Британії буде додатково регулювати в'їзд та перебування на території СК тих членів сім'ї громадян ЄС, котрі не підпадають під вище зазначені категорії.

СК та інші країни ЄС залишають за собою право вимагати від тієї чи іншої особи, про яких тут йдеться, підтвердження їх права на перебування у даній країні. Тобто, тут йдеться про аналогію картки на проживання (residence document).

Адміністративні процедури розгляду заяв мають бути прозорими, гладкими та безперешкодними, а саме:
- будь-яка країна і також Британія не мають права вимагати більше доказів чи інших документів, ніж мінімально визначено Директивою ЄС для встановлення права тієї чи іншої особи на перебування у цій країні;
- будь-яка країна і також Британія зобов'язуються уникати зайвого навантаження на тих, що подають заяви на підтвердження свого статусу;
- заяви мають бути короткими, простими, максимально зрозумілими та такі, що не переходять меж цієї угоди
- будь-яка держава зобов'язується співпрацювати з даними громадянами та допомагати їм довести своє право на перебування у даній країні згідно з цією угодою та зобов'язується уникати будь-яких помилок чи прогалин, котрі можуть мати вплив на остаточне рішення;
- відповідні адміністративні органи під час прийняття рішень зобов'язані схилятись у бік заявників, там де виникатимуть сумніви;
- якщо будь-які громадяни пропустять встановлені дати подачі заяв чи інших документів і матимуть поважну причину, до них має бути пропорційним;
- якщо подаватиметься заява на отримання статусу поселенців, але заявник ще не пробув у СК принаймні два роки, то до досягнення цих строків дані громадяни матимуть повні права, котрі визначено вище у цій угоді;
- ціна за отримання документів на проживання має бути або безкоштовно, або не має перевищувати ціни, яка накладається на громадян своєї країни за отримання аналогічних документів.

Під час розгляду заяв дані громадяни зберігатимуть за собою всі ті права, котрі зазначено вище у цій угоді. Якщо заявники подали фальшиві документи, то держава зберігає за собою право на витворення їх зі своєї території.

Передумови отримання громадянами статусу поселенців цілковито відповідають тим, що визначені у Статтях 6 та 7 Директиви 2004/38/EC. Це також включає в себе право на зміну свого чинного статусу.

Передумови та мінімальні терміни, які потрібні для отримання громадянами права на постійне проживання мають цілковито відповідати тим, що визначені у Статтях 16, 17 та 18 Директиви 2004/38/EC.

СК та інші держави ЄС мають право надавати громадянам більш дружні та сприятливі умови перебування, якщо вони цього забажають.

Для тих громадян, що до зазначеної дати вже матимуть картку на постійне проживання у СК (permanent residence card), яку було видано на основі чинного законодавства ЄС, їх чинну картку постійного проживання буде змінено новим документом постійного проживання і це буде зроблено безкоштовно. Під час цієї зміни єдиними вимогами можуть бути тільки прохання про засвідчення своєї особистості, підтвердження законності права на постійне проживання та перевірка кримінальної історії. Жодних інших вимог не може бути.

Особи, котрі набули право на постійне проживання, згідно з цією угодою, можуть бути відсутніми з території даної держави на термін не більше 5 років поспіль. У іншому випадку вони можуть втратити своє право на проживання у цій країні, тобто у Британії також.

Правила щодо забезпечення охорони здоров'я громадян, разом зі схемою карток EHIC, будуть відповідати нормі ЄС No 883/2004. Новини Британії розуміють цей параграф таким чином, що практично жодних суттєвих змін щодо чинних правил забезпечення охорони здоров'я громадян ЄС у СК не буде.

Всі учасники цієї угоди зобов'язуються спільно визначити механізм соціального забезпечення своїх громадян на території СК та ЄС. До того часу буде продовжувати діяти механізм, визначений чинними нормами ЄС - (EC) No 883/2004 та (EC) No 987/2009. Це також стосується і всіх інших аспектів життя громадян.

Ця угода передбачає визнання всіх сертифікатів, дипломів та всіх інших навчальних документів, як визначено Директивою ЄС - Directive 2005/36/EC.

Всі вище згадані правила та норми стосуються всіх громадян ЄС у СК та всіх громадян СК у ЄС.


Щодо північно-ірландського кордону, то тепер вже дуже чітко зрозуміло, що цей кордон буде продовжувати залишатись таким прозорим, яким він є зараз. Більше подробиць про це буде у подальших статтях після того, як фахівці проведуть глибший аналіз цієї угоди.

Щодо оплати за розлучення, то угода передбачає суму десь у розмірі між 35 та 39 мільярдів фунтів. Проте, точної суми ще не було визначено, від'як це вимагає чисельних перерахунків та глибшого аналізу. Про це заявили сьогодні зранку речники уряду.

Важливо також звернути увагу на те, що: закім все не узгоджено, нічого не узгоджено. Тут мається на увазі те, що дана угода є тільки першою фазою перемовин, тобто є попередньою домовленістю.

Якщо у наступні 12 місяців нічого не буде змінено, що нинішня угода стане частиною всієї угоди, як результат перемовин про умови Брекзиту.
джерело: European_Union.pdf


Також у цій темі:
Всі новини wci nowyny latynkoju zja storinka latynkoju